Poziomy zabezpieczeń makr w programie Project

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

zadanie wykonywane w programie Microsoft Office Project w sposób powtarzalny można zautomatyzować za pomocą makro. Makro można utworzyć przy użyciu rejestratora makr. Przed zarejestrowaniem makra należy zaplanować czynności i polecenia, które mają być przez nie wykonywane. Jeśli podczas rejestrowania makra zostanie popełniony błąd, wówczas zostaną zarejestrowane również wprowadzone poprawki. Zarejestrowane makra są przechowywane w pliku globalnym (Global.mpt), dzięki czemu są dostępne dla kolejnych projektów. Można również wybrać zapisywanie makr wraz z danym projektem.

Po zarejestrowaniu makra do edytowania makr można w razie potrzeby użyć Edytor Visual Basic.

Ważne: Ponieważ makra mogą zawierać wirusy, należy zachować ostrożność uruchamiania ich. Wykonaj poniższe środki ostrożności: programu antywirusowego na komputerze. Ustaw poziom zabezpieczeń makr wysoki; Wyczyść Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i pole wyboru szablonów; używanie podpisów cyfrowych. Obsługa listy zaufanych wydawców.

W poniższej tabeli znajduje się opis sposobu działania ochrony przed wirusami makr dla każdego poziomu zabezpieczeń zdefiniowanego na karcie Poziom zabezpieczeń w oknie dialogowym Zabezpieczenia (menu Narzędzia, podmenu Makro) i w różnych warunkach. Jeśli zainstalowano oprogramowanie antywirusowe współpracujące z programem Project i plik zawiera makra, to będzie on przed otwarciem skanowany pod kątem obecności znanych wirusów — bez względu na skonfigurowane ustawienia.

Poziom zabezpieczeń

DES cription

Bardzo wysoki

Będzie można uruchamiać wyłącznie makra zainstalowane w zaufanych lokalizacjach. Wszystkie pozostałe makra — podpisane i niepodpisane — zostaną wyłączone. Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia wszystkich makr przez ustawienie poziomu zabezpieczeń na Bardzo wysoki i wyłączenie makr zainstalowanych w zaufanych lokalizacjach. Aby wyłączyć makra zainstalowane w zaufanych lokalizacjach, kliknij menu Narzędzia, wskaż polecenie Makro, kliknij polecenie Zabezpieczenia, kliknij kartę Zaufani wydawcy, a następnie wyczyść opcję Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom.

Uwaga: Powoduje to również wyłączenie wszystkich dodatków COM i makr.

Wysoki

Makra niepodpisane są automatycznie wyłączane, a następnie jest otwierany plik. Sposób postępowania z makrami podpisanymi zależy od ich źródeł oraz stanu podpisu i przedstawia się następująco:

  • Zaufane źródło. Podpis jest prawidłowy.    Makra są automatycznie włączane, a następnie jest otwierany plik.

  • Nieznany autor. Podpis jest prawidłowy.    Pojawia się okno dialogowe z informacjami o certyfikat cyfrowy. Makra można włączyć tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje, że ma zaufanie do autora i urzędu certyfikacji. Administrator sieci może zablokować listę zaufanych źródeł i uniemożliwić użytkownikowi dodanie do niej twórcy makra oraz włączanie makr.

  • Dowolny autor. Podpis jest nieprawidłowy, a przyczyną jest prawdopodobnie wirus.    Pojawia się ostrzeżenie o możliwym wirusie. Makra są automatycznie wyłączane.

  • Dowolny autor. Sprawdzenie poprawności podpisu jest niemożliwe, ponieważ brakuje klucza publicznego lub zastosowano niezgodne metody szyfrowania.    Pojawia się ostrzeżenie, że sprawdzenie poprawności podpisu jest niemożliwe. Makra są automatycznie wyłączane.

  • Dowolny autor. Podpis utworzono po wygaśnięciu lub odwołaniu certyfikatu.    Pojawia się ostrzeżenie, że podpis wygasł lub został odwołany. Makra są automatycznie wyłączane.

Średni

Zostanie wyświetlony monit o włączenie lub wyłączenie makr niepodpisanych. Sposób postępowania z makrami podpisanymi zależy od ich źródeł oraz stanu podpisu i przedstawia się następująco:

  • Zaufane źródło. Podpis jest prawidłowy.    Makra są automatycznie włączane, a następnie jest otwierany plik.

  • Nieznany autor. Podpis jest prawidłowy.    Pojawia się okno dialogowe z informacjami o certyfikacie. Użytkownik jest monitowany o włączenie lub wyłączenie makr. Użytkownik może zdecydować, czy obdarza zaufaniem twórcę makr i urząd certyfikacji.

  • Dowolny autor. Podpis jest nieprawidłowy, a przyczyną jest prawdopodobnie wirus.    Pojawia się ostrzeżenie o możliwym wirusie. Makra są automatycznie wyłączane.

  • Dowolny autor. Sprawdzenie poprawności podpisu jest niemożliwe, ponieważ brakuje klucza publicznego lub zastosowano niezgodne metody szyfrowania.    Pojawia się ostrzeżenie, że sprawdzenie poprawności podpisu jest niemożliwe. Użytkownik jest monitowany o włączenie lub wyłączenie makr.

  • Dowolny autor. Podpis utworzono po wygaśnięciu lub odwołaniu certyfikatu.    Pojawia się ostrzeżenie, że podpis wygasł lub został odwołany. Użytkownik jest monitowany o włączenie lub wyłączenie makr.

Niski

Po ustawieniu niskiego poziomu zabezpieczeń wszystkie makra są traktowane identycznie, niezależnie od pochodzenia lub stanu certyfikatu. Przy niskim poziomie zabezpieczeń nie są wyświetlane monity, nie jest też sprawdzana poprawność podpisu, a makra są automatycznie włączane. Z tego ustawienia można korzystać tylko wtedy, gdy wszystkie makra znajdujące się w plikach na pewno pochodzą z zaufanych źródeł.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×