Powiadomienia w aplikacji Outlook Web App SMS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tekst wiadomości, nazywane także krótkie wiadomości usługi SMS, to metoda komunikowania się z urządzeniem przenośnym przy użyciu numeru telefonu urządzenia przenośnego. Za pomocą powiadomień SMS i aplikacji Outlook Web App na dowolnego telefonu, tabletu lub innego urządzenia obsługującego wiadomości tekstowe.

Jeśli dla konta włączono powiadomienia SMS i są one obsługiwane na urządzeniu przenośnym, możesz skonfigurować aplikację Outlook Web App tak, aby wysyłała wiadomości SMS na urządzenie przenośne, gdy nie odbierzesz połączenia, otrzymasz wiadomość poczty głosowej lub nastąpi wydarzenie z kalendarza.

Aby skonfigurować lub zarządzanie wiadomości SMS:

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook (lub Poczta). Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Poczta.

  Opcje nawigacji usługi Office 365
 3. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ρυθμίσεις: ενημέρωση του προφίλ σας, εγκατάσταση λογισμικού και σύνδεσή του στο cloud > Opcje, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Telefon > wiadomości tekstowe > Skonfiguruj powiadomienia

   LUB

  • Ogólne > wiadomości tekstowe > Organizowanie wiadomości SMS

Ważne : Ta funkcja jest obecnie dostępna w określonych regionach (Stanów Zjednoczonych, Kanadzie i Rumunii), a dla określonych urządzeń przenośnych dostawców usług w obrębie tych regionów. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, jeśli dostawca usług jest obsługiwana jest rozpocząć proces instalacji. Na stronie opcji wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przejdź do pozycji Telefon > wiadomości tekstowe > Włącz powiadomienia.

  LUB

 • Wybierz pozycję Ogólne > Wiadomości tekstowe > Organizowanie wiadomości tekstowe.

W tym artykule

Włączanie i wyłączanie powiadomień SMS

Wybieranie opcji wysyłania powiadomień SMS

Co jeszcze należy wiedzieć?

Włączanie i wyłączanie powiadomień SMS

Powiadomienia SMS dla konta możesz włączyć lub wyłączyć.

Ustawienie

Opis

Włącz powiadomienia

Jeśli zostanie wyświetlony, włączyć powiadomienia lub skonfigurować wiadomości SMS, powiadomienia SMS nie są włączone dla Ciebie jeszcze. Aby je włączyć, rozpocząć proces instalacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Usuń ustawienia

Jeśli zobaczysz przycisk Usuń ustawienia, powiadomienia SMS są włączone.

Aby wyłączyć powiadomienia SMS, kliknij pozycję Usuń ustawienia.

Aby zmienić numer telefonu, który jest używany do powiadomienia SMS, kliknij przycisk Zmień numeru używanego w powiadomieniach lub edytować ustawienia wiadomości tekstowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wybieranie opcji wysyłania powiadomień SMS

Po włączeniu powiadomień SMS musisz określić, kiedy chcesz je otrzymać.

Jeśli włączono powiadomienia SMS dla konta z osobą zarządzającą kontem e-mail włączyła funkcję wiadomości SMS, wyświetlone są następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

Zmień numer telefonu powiadamiania lub edytować ustawienia wiadomości tekstowych

Użyj tej opcji, aby zmienić numer telefonu, pod który mają przychodzić powiadomienia SMS.

Skonfiguruj powiadomienia kalendarza

Możesz skonfigurować konto do wysyłania wiadomości SMS po otrzymaniu wezwania na spotkanie, jego aktualizacji lub anulowania. Po skonfigurowaniu tej funkcji otrzymasz wiadomość SMS z informacjami o spotkaniu, a także o typie zdarzenia (wezwanie na spotkanie, jego aktualizacja, anulowanie lub przypomnienie o nim). Możesz także skonfigurować konto do wysyłania o określonej porze wiadomości SMS ze streszczeniem dziennego planu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych ustawieniach, zobacz Powiadomienia kalendarza.

Skonfiguruj powiadomienia o nowych wiadomościach poczty głosowej

Jeśli konto obsługuje pocztę głosową, możesz skonfigurować je do wysyłania wiadomości SMS, gdy nie odbierzesz połączenia lub otrzymasz wiadomość poczty głosowej. Po skonfigurowaniu tej funkcji, jeśli nie odbierzesz połączenia, otrzymasz wiadomość SMS zawierającą datę i godzinę nieodebranego połączenia oraz numer telefonu lub nazwę kontaktu osoby dzwoniącej. Jeśli otrzymasz wiadomość głosową, otrzymasz wiadomość SMS zawierającą datę i godzinę wiadomości głosowej, numer telefonu lub nazwę kontaktu osoby dzwoniącej, a także czas trwania wiadomości głosowej.

Skonfiguruj powiadomienia poczty e-mail przy użyciu reguły skrzynki odbiorczej

Możesz skonfigurować konto do wysyłania wiadomości SMS po odebraniu wiadomości e-mail spełniającej warunek lub zestaw warunków. Na przykład możesz otrzymywać wiadomość SMS za każdym razem, gdy otrzymasz wiadomość e-mail od określonej osoby. Wiadomość SMS będzie zawierała nazwę nadawcy, temat oraz kilka pierwszych wierszy wiadomości e-mail.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Dostawca usług mobilnych nalicza opłatę za każdą wysłaną wiadomość SMS, w tym za wiadomości SMS wysyłane i otrzymywane przy użyciu aplikacji Outlook Web App.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Ustawienia kalendarza

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×