Potrzebna pomoc w logowaniu do programu Skype dla firm?

Potrzebna pomoc w logowaniu do programu Skype dla firm?

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przykro nam, że masz problemy z logowaniem się. Postarajmy się, aby Skype dla firm jak najszybciej odzyskał sprawność.

Potrzebujesz pomocy z logowaniem się na komputerze z systemem Windows?

Sprawdzanie adresu logowania

 1. Sprawdź, czy Twój adres logowania ma poprawny format. Powinien przypominać następujący: JanK@contoso.com. Pamiętaj, aby używać poświadczeń organizacji, nie swojej nazwy Skype ani konta Microsoft.

  Twój adres logowania może być inny niż ten, którego używasz do logowania się do sieci organizacji.

 2. Może pojawić się monit o podanie zarówno identyfikatora użytkownika, jak i adresu logowania. W większości organizacji są one takie same — w takim przypadku wprowadź ten sam identyfikator użytkownika w obu polach.

Ponownie wpisz hasło

Jeśli ostatnio zmieniono hasło, może być konieczne ponowne jego wpisanie w aplikacji Skype dla firm. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga : Jeśli logujesz się do aplikacji Skype dla firm po raz pierwszy, wprowadź identyfikator użytkownika usługi Office 365, kliknij przycisk Zaloguj się, wpisz hasło, a następnie ponownie kliknij przycisk Zaloguj.

 1. Na ekranie logowania aplikacji Skype dla firm kliknij przycisk Usuń moje dane logowania.

  Uwaga : Jeśli proces logowania zatrzymuje się na ekranie „Trwa kontaktowanie się z serwerem i logowanie”, kliknij przycisk Anuluj logowanie.

  Zrzut ekranu pokazujący przycisk Usuń moje dane logowania na ekranie logowania Skype'a dla firm.

 2. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Tak.

 3. Kliknij pozycję Sign In (Zaloguj).

  Zrzut ekranu pokazujący przycisk Zaloguj się na ekranie logowania Skype'a dla firm.

 4. W polu Hasło wprowadź hasło i kliknij przycisk Zaloguj.

  Zrzut ekranu pokazujący pole wprowadzania hasła na ekranie logowania Skype'a dla firm.

Sprawdź, czy podane hasło działa w usłudze Office 365

Spróbuj użyć adresu logowania i hasła do zalogowania się do usługi Office 365.

 1. W przeglądarce przejdź na stronę Office.com.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu.

  Zrzut ekranu pokazujący przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu strony Office.com.

 3. Wpisz adres logowania i hasło, za pomocą których logujesz się do aplikacji Skype dla firm, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

Jeśli nie możesz się zalogować do usługi Office 365, twoje hasło może być nieprawidłowe. Zresetuj hasło.

Resetowanie hasła

Jeśli hasło już nie działa lub nie pamiętasz go, użyj witryny Resetowanie hasła online firmy Microsoft, aby wysłać żądanie nowego hasła do pomocy technicznej w twoim miejscu pracy — zwykle jest to osoba, która skonfigurowała twoje konto usługi Office 365.

Aktualizowanie daty i godziny na komputerze

Jeśli otrzymujesz błąd, że zegar jest nieprawidłowy, zaktualizuj datę i godzinę na komputerze. Wykonaj instrukcje dla Twojej wersji systemu Windows:

Windows 7

 1. Przejdź do witryny internetowej, w której jest wyświetlany uniwersalny czas koordynowany (UTC).

 2. Przejdź do pozycji Panel sterowania > Data i godzina i zwróć uwagę na przesunięcie czasu UTC dla Twojej lokalizacji.

Zrzut ekranu pokazujący menu daty i godziny w systemie Windows 10.

 1. W razie potrzeby wybierz przycisk Zmień datę i godzinę i zaktualizuj zegar komputera.

 2. Spróbuj zalogować się ponownie.

Windows 8 i Windows 10

 1. Przejdź do witryny internetowej, w której jest wyświetlany uniwersalny czas koordynowany (UTC).

 2. Przejdź do pozycji Ustawienia > Ustawienia komputera > Czas i język.

 3. Zwróć uwagę na swoje przesunięcie czasu UTC i porównaj godzinę na urządzeniu z godziną widoczną w witrynie sieci Web.

Zrzut ekranu pokazujący menu daty i godziny w systemie Windows 8.

Jeśli potrzebujesz zaktualizować godzinę na urządzeniu:

 1. Wyłącz Automatyczne ustawianie czasu i naciśnij pozycję Zmień.

 2. Zaktualizuj godzinę i naciśnij pozycję Zmień.

 3. Spróbuj zalogować się ponownie.

W dalszym ciągu otrzymujesz komunikat o błędzie?

Komunikat o błędzie

Wypróbuj

Serwer jest tymczasowo niedostępny.

Istnieje wiele przyczyn technicznych, które mogą to powodować. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie się zalogować. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy i podaj łącze do strony: Rozwiązywanie problemów z logowaniem do Skype'a dla firm Online dla administratorów.

Problem podczas uzyskiwania osobistego certyfikatu wymaganego do zalogowania się.

Coś uniemożliwia uwierzytelnianie. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie się zalogować. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy i podaj łącze do strony: Rozwiązywanie problemów z logowaniem do Skype'a dla firm Online dla administratorów.

Potrzebujesz pomocy z logowaniem się na komputerze Mac?

Jak zalogować się do aplikacji Skype dla firm na komputerze Mac?

Potrzebujesz adresu logowania i hasła od organizacji, która ma licencję programu Skype dla firm lub Lync. Jeśli korzystasz już z aplikacji Skype dla firm na komputerze stacjonarnym, możesz się zalogować za pomocą poświadczeń z konta służbowego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Logowanie się do Skype’a dla firm.

Jak zresetować hasło?

Jeśli hasło już nie działa lub nie pamiętasz go, użyj witryny Resetowanie hasła online firmy Microsoft, aby wysłać żądanie nowego hasła do pomocy technicznej w twoim miejscu pracy — zwykle jest to osoba, która skonfigurowała twoje konto usługi Office 365.

Jaki format ma mój adres logowania?

Twój adres logowania wygląda następująco: uzytkownik@domena.com.

Może pojawić się monit o podanie zarówno nazwy użytkownika, jak i adresu logowania. Jeśli używasz Skype'a dla firm Online, użyj formatu użytkownik@domena.com lub domena\nazwa_użytkownika.

Jeśli masz pytania na temat swojego adresu logowania, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w twoim miejscu pracy.

Czy muszę wprowadzać ustawienia serwera proxy?

Jeśli musisz wprowadzić niestandardowe ustawienia proxy, na stronie logowania kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie wprowadź dane proxy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Potrzebujesz pomocy z logowaniem się na urządzeniu przenośnym?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×