Postęp sumaryczny, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Postęp sumaryczny przedstawia postęp zadania sumarycznego określony na podstawie podzadań i lokalizacji, w której podzadania zostały zaplanowane. To pole jest dostępne tylko w oknie dialogowym Style pasków i jest reprezentowane jako pasek w widoku Wykres Gantta.

Sposób obliczania    Jeśli pole Postęp sumaryczny jest używane jako pasek w widoku Wykres Gantta, program Project rysuje graficzną reprezentację na podstawie wartości procentowej wykonania rzutowanych podzadań. Dlatego na wykresie Gantta pasek wskazuje datę, do której zadanie sumaryczne powinno zostać wykonane.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Postęp sumaryczny do paska wykresu Gantta umożliwia obrazowanie rzutowanego postępu danego zadania sumarycznego w postaci graficznej na wykresie Gantta. Pole Postęp sumaryczny jest dokładniejszym wskaźnikiem postępu zadań sumarycznych niż pole Wykonano %. Pole Postęp sumaryczny uwzględnia bowiem czas określony dla podzadań w harmonogramie.

Przykład    Wymagane jest graficzne przedstawienie postępu określonych kategorii zadań w projekcie. W tym celu w widoku Wykres Gantta należy dodać pasek wykresu Gantta Postęp sumaryczny, aby wyświetlić rzutowany postęp wszystkich podzadań zadania sumarycznego.

Uwagi    Pasek Postęp sumaryczny w widoku Wykres Gantta można ustawić w oknie dialogowym Style pasków.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×