Poruszanie się w dodatku Power Map

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W środowisku 3-W dodatku Power Map można się poruszać za pomocą myszy, klawiatury lub przy użyciu gestów (jeśli pracujesz na urządzeniu obsługującym dotyk).

Nawigowanie za pomocą myszy

Efekt :

Czynność :

Powiększenie do określonej lokalizacji w obrazie kuli ziemskiej

Szybko kliknij dwukrotnie dowolny fragment kuli ziemskiej.

Powiększanie lub pomniejszanie

Obracaj kółkiem przewijania albo kliknij przycisk plus lub minus.

Przesuwanie obrazu kuli ziemskiej bez zmiany wysokości

Przeciągnij obraz kuli ziemskiej w górę, dół, lewo lub prawo.

Zmienianie wysokości obrazu kuli ziemskiej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania obrazu kuli ziemskiej.

Resetowanie obrazu kuli ziemskiej i widoku w przypadku utraty punktu fokusu

Obracaj kółkiem przewijania, aby pomniejszyć maksymalnie obraz.

Przesuwanie i obracanie obrazu kuli ziemskiej

Kliknij przyciski strzałek w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Uwaga : Nie można używać stopniowych w 3-w środowisku Power Map.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Efekt :

Czynność :

Przesuwanie i obracanie obrazu kuli ziemskiej

Naciśnij klawisz strzałki w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Orbitowanie bieżącego obiektu docelowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawisza strzałki w lewo lub w prawo.

Zwiększanie lub zmniejszanie wysokości kamery

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawisza strzałki w górę lub w dół.

Powiększanie lub pomniejszanie

Naciśnij klawisz plus (+) lub minus (-).

Nawigowanie za pomocą dotyku

Efekt :

Czynność :

Zaznaczanie punktu danych

Naciśnij ekran.

Powiększenie do określonej lokalizacji w obrazie kuli ziemskiej

Naciśnij dwukrotnie lokalizację.

Przesuwanie obrazu kuli ziemskiej

Przeciągnij obraz kuli ziemskiej w dowolnym kierunku (w górę, w dół, w lewo lub w prawo).

Powiększenie

Ściśnij dwa palce.

Pomniejszenie

Rozsuń dwa palce.

Pochylenie horyzontu

Przeciągnij dwa palce w górę lub w dół.

Obrócenie horyzontu

Przeciągnij dwa palce w lewo lub w prawo.

Wyświetlenie menu kontekstowego

Naciśnij i przytrzymaj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×