Poruszanie się w dodatku Mapy 3D

W środowisku 3-W dodatku Power Map można się poruszać za pomocą myszy, klawiatury lub przy użyciu gestów (jeśli pracujesz na urządzeniu obsługującym dotyk).

Nawigowanie za pomocą myszy

Efekt :

Czynność :

Powiększenie do określonej lokalizacji w obrazie kuli ziemskiej

Szybko kliknij dwukrotnie dowolny fragment kuli ziemskiej.

Powiększanie lub pomniejszanie

Obracaj kółkiem przewijania albo kliknij przycisk plus lub minus.

Przesuwanie obrazu kuli ziemskiej bez zmiany wysokości

Przeciągnij obraz kuli ziemskiej w górę, dół, lewo lub prawo.

Zmienianie wysokości obrazu kuli ziemskiej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania obrazu kuli ziemskiej.

Resetowanie obrazu kuli ziemskiej i widoku w przypadku utraty punktu fokusu

Obracaj kółkiem przewijania, aby pomniejszyć maksymalnie obraz.

Przesuwanie i obracanie obrazu kuli ziemskiej

Kliknij przyciski strzałek w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Uwaga:  Nie można użyć funkcji przełączania do środowiska 3D w dodatku Mapy 3D.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Czynność :

Przesuwanie i obracanie obrazu kuli ziemskiej

Naciśnij klawisz strzałki w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Orbitowanie bieżącego obiektu docelowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawisza strzałki w lewo lub w prawo.

Zwiększanie lub zmniejszanie wysokości kamery

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania klawisza strzałki w górę lub w dół.

Powiększanie lub pomniejszanie

Naciśnij klawisz plus (+) lub minus (-).

Nawigowanie za pomocą dotyku

Efekt :

Czynność :

Zaznaczanie punktu danych

Naciśnij ekran.

Powiększenie do określonej lokalizacji w obrazie kuli ziemskiej

Naciśnij dwukrotnie lokalizację.

Przesuwanie obrazu kuli ziemskiej

Przeciągnij obraz kuli ziemskiej w dowolnym kierunku (w górę, w dół, w lewo lub w prawo).

Powiększenie

Ściśnij dwa palce.

Pomniejszenie

Rozsuń dwa palce.

Pochylenie horyzontu

Przeciągnij dwa palce w górę lub w dół.

Obrócenie horyzontu

Przeciągnij dwa palce w lewo lub w prawo.

Wyświetlenie menu kontekstowego

Naciśnij i przytrzymaj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×