Porady dotyczące skutecznego wyszukiwania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystanie ze wszystkich możliwości narzędzi do wyszukiwania dostępnych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 znacznie ułatwia wyszukiwanie. Najpopularniejsze sposoby precyzowania wyszukiwania i ulepszania wyników to dopasowywanie wyszukiwanego zakresu, nadawanie zawartości intuicyjnych nazw i ścieżek, przypisywanie wartości do właściwości oraz używanie właściwości i słów kluczowych w kwerendach.

W tym artykule

Porady dotyczące korzystania z polem wyszukiwania

Porady dotyczące korzystania z witryny Centrum wyszukiwania

Porady dotyczące korzystania z właściwości

Porady dotyczące wyszukiwania zaawansowanego

Porady dotyczące Ulepszanie wyników wyszukiwania

Porady dotyczące używania pola Wyszukaj

Pole Wyszukaj, znajdujące się u góry większości stron w witrynie programu SharePoint, jest zaawansowanym narzędziem służącym do przesyłania kwerend. Poniżej przedstawiono kilka przydatnych technik korzystania z pola Wyszukaj.

 • Wybieranie zakresu wyszukiwania    Aby dopasować zakres wyszukiwania, warto korzystać z listy zakresów znajdującej się obok pola Wyszukaj (jeśli jest wyświetlona). Zawężanie zakresu wyszukiwania pozwala skoncentrować się na prawdopodobnych źródłach potrzebnych informacji. Zamiast wyszukiwania w szerokim zakresie, na przykład Wszystkie witryny, można skorzystać z węższego zakresu, takiego jak Ta witryna lub Ta lista.

 • Wpisz wyrazy do "Znajdź wszystkie"    Po wpisaniu wyrazów w polu wyszukiwania wyszukiwania zwraca zawartość w wybranym zakresie zawierający wszystkie wyrazy, które został wpisany ręcznie, w dowolnej kolejności. Na przykład aby znaleźć oba wyrazy "jabłka" i "pomarańcze", wpisz jabłka pomarańczowy,s i kliknij Przejdź do wyszukiwania Obraz przycisku .

 • Ujmowanie dokładnych fraz w cudzysłowy    Aby znaleźć określoną frazę, należy ją ująć w cudzysłowy ("). Aby na przykład znaleźć elementy zawierające frazę „formularz zamówienia części”, w polu Wyszukaj należy wpisać "formularz zamówienia części". Wyszukiwanie zwróci zawartość z określonego zakresu, w której znajduje się dokładnie ta fraza.

 • Wypróbowanie sugestii „Czy chodziło o...?    Na stronie wyników wyszukiwania powyżej tych wyników jest wyświetlana funkcja Czy chodziło o...?. Ta funkcja sugeruje alternatywne kwerendy, które można wypróbować. Każda sugestia jest sformatowana jako łącze. Aby przeprowadzić ponowne wyszukiwanie przy użyciu alternatywnej kwerendy, wystarczy kliknąć łącze.

 • Dołączanie właściwości pliku    Umożliwia określenie nazwy lub typ pliku, aby zwrócić właściwości. Na przykład jeśli chcesz znaleźć pliki programu Microsoft Office Word 2007, które zawierają wyraz "Planowanie", wpisz filetype:doc harmonogramx w polu wyszukiwania.

  Aby uzyskać więcej informacji o właściwościach zobacz sekcję porady dotyczące korzystania z właściwości.

 • Wykluczanie niektórych wyników wyszukiwania    Aby wykluczyć wyniki wyszukiwania, które zawierają określone warunki, użyj znak minus (-) przed termin, który chcesz wykluczyć. Na przykład jeśli chcesz znaleźć elementy, które obejmują wyrazu "wydatków", ale nie zawierają wyraz "podatki", wpisz taxe wydatkóws w polu wyszukiwania.

  Uwaga: Kwerenda musi zawierać co najmniej jeden termin do znalezienia. Kwerendy zawierające wyłącznie wykluczone terminy powodują zwrócenie komunikatu o błędzie.

Początek strony

Porady dotyczące używania witryny Centrum wyszukiwania

Aby wyświetlić witrynę Centrum wyszukiwania w programie Office SharePoint Server 2007, należy kliknąć pozycję Wyszukaj w łączach nawigacji u góry strony głównej witryny. Następnie należy wybrać kartę, aby wyszukiwać w określonych lokalizacjach lub aby wyszukiwać osoby.

 • Wybieranie karty wyszukiwania zawartości    Jeśli witryna Centrum wyszukiwania zawiera karty wyszukiwania, należy kliknąć odpowiednią kartę, aby wyszukać zawartość w danej lokalizacji lub aby wyszukać osoby. Poniżej każdego okienka karty znajdują się pole Wyszukaj i obszar Wyniki wyszukiwania.

  Uwaga: Administrator może dodawać karty wyszukiwania do witryny Centrum wyszukiwania.

 • Sortowanie wyników wyszukiwania    Aby posortować wyniki wyszukiwania według dat ostatniej modyfikacji poszczególnych rekordów, należy kliknąć pozycję Wyświetl według Data modyfikacji. Aby posortować wyniki według stopnia zgodności z kwerendą, należy kliknąć pozycję Wyniki według Istotność.

  Na sposób obliczania istotności wyniku wpływają różne czynniki. Na przykład administrator mógł skonfigurować wyszukiwanie pod kątem zwiększenia istotności wyników pochodzących z określonych witryn, takich jak portale zespołów.

 • Sortowanie wyników wyszukiwania za pomocą karty Osoby    W programie Office SharePoint Server po wybraniu karty Osoby i wyszukaniu nazwisk lub ról można kliknąć pozycję Wyświetl według Dystans społeczny, aby posortować wyniki wyszukiwania według odległości osób od użytkownika w organizacji oraz według powiązań z użytkownikiem.

  Funkcja Wyświetl według Dystans społeczny umożliwia zidentyfikowanie osób, których obowiązki w organizacji są podobne do obowiązków użytkownika.

Początek strony

Porady dotyczące używania właściwości

Podczas wpisywania kwerend w polu wyszukiwania lub w witrynie Centrum wyszukiwania, można zwiększyć wyników przy użyciu słów kluczowych w kwerendach. Można także wyszukiwać wartości właściwości, wprowadzonych w formularzu Właściwość: wartośće.

Właściwości zawartości i ich wartości są przechowywane po witryn są indeksowane. Niektóre z nich może być mapowane przez administratora usług udostępnionych na właściwości zarządzane, które mogą być używane podczas wyszukiwania. Znajdują się właściwości, które można wybrać z listy Wybierz właściwość w Wyszukiwanie zaawansowane lub możesz wpisać w formularzu Właściwość: wartośće w polu wyszukiwania.

Ujęcie wartości właściwości w cudzysłowy pozwala na znalezienie dokładnego dopasowania. W wartościach nie jest uwzględniana wielkość liter.

 • Wyszukiwanie według nazwy pliku     Jeśli właściwość filename jest dostępna w celu uzyskania wyników wyszukiwania, wpisz filename: "budżet" "(w cudzysłowie) znaleźć pliku o nazwie"Budget.xlsx", lub wpisz filename:budget (bez cudzysłowów), aby znaleźć zarówno"Budget_Current.xlsx"i"Budget_Next.xlsx."

  Za pomocą Funkcji wyszukiwania zaawansowanego wyszukiwania część nazwy pliku. Jeśli właściwość Name jest dostępny na liście Wybierz właściwość, wyszukaj Nazwa zawiera wartość.

 • Wyszukiwanie według typu pliku     Załóżmy, że szukasz budżetu arkuszy kalkulacyjnych, które zostały przygotowane w Excel 2007. Dołącz filetype:xlsx do zapytania w celu wyświetlania tylko wyników wyszukiwania, które są Excel 2007 skoroszytów.

 • Wyszukiwanie na różne właściwości    Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają różnych właściwości jako i Na przykład w przypadku wyszukiwania w filetype:xls tytułu: budżetxwyszukiwania zwróci tylko Excel 2007 skoroszytów z tytułami, które zaczynają się od wyrazu "Budżet".

  Uwaga: Wartości zawierające spacje należy ujmować w cudzysłowy. W celu wyszukiwania wielu właściwości oraz ograniczania wyników do określonego typu plików można również używać strony Wyszukiwanie zaawansowane.

 • Wyszukiwanie wartości alternatywne dla tej samej właściwości    Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają tej samej właściwości jako lub. Na przykład w przypadku wyszukiwania autora: "Jan Kowalski" autora: "Kowalski oznaczone"wyszukiwania zwróci elementy, które zostały utworzone przez albo osobę.

  Jeśli administrator jest zamapowany właściwości, takie jak Autor porad lub e-mail na właściwość zarządzaną autora, wyniki mogą także zawierać zawartość, która zawiera te właściwości.

 • Wykluczanie wartości właściwości    Aby wykluczyć zawartość oznaczoną określoną wartością właściwości, należy użyć znaku minus (-) przed nazwą tej właściwości.

  Na przykład jeśli właściwość technologii jest dostępna do wyszukiwania, dołącz -Technologia: mobile do kwerendy wykluczenie zawartości dotyczącej technologii urządzeń przenośnych z wyników wyszukiwania.

  Uwaga: Kwerenda musi zawierać co najmniej jeden termin do znalezienia. Kwerendy zawierające wyłącznie wykluczone terminy powodują zwrócenie komunikatu o błędzie.

 • Fokus na określonym serwerze    Jeśli właściwość witryny jest dostępne w celu uzyskania wyników wyszukiwania, można dołączyć witryny:nazwa_serwera w kwerendzie w celu zawężenia zakresu wyszukiwania na zawartość, która znajduje się na określonym serwerze.

  Uwaga: Znaki ukośnik odwrotny (\) nie działają w kwerendach. W związku z tym, nie należy używać ukośników odwrotnych ścieżka serwera po wpisaniu witryny: \\nazwa_serwera.

Początek strony

Porady dotyczące strony Wyszukiwanie zaawansowane

Aby wyświetlić stronę Wyszukiwanie zaawansowane, należy kliknąć łącze Wyszukiwanie zaawansowane znajdujące się obok pola Wyszukaj. Tej strony można używać do wykonywania wyszukiwania logicznego dotyczącego wyrazów i fraz, a także do zawężania wyników wyszukiwania według języka, formatu lub właściwości.

 • Dołączanie lub wykluczanie wyrazów    Poniżej nagłówka Znajdź dokumenty z można wybrać opcję zgodności ze wszystkimi wpisanymi wyrazami lub z co najmniej jednym z tych wyrazów. Można również określić dołączanie lub wykluczanie znalezionej zawartości.

 • Zawężanie wyników do określonych języków    Poniżej nagłówka Zawęź wyszukiwanie należy zaznaczyć pola wyboru obok frazy Tylko języki, aby zawęzić wyniki wyszukiwania do zawartości zapisanej we wskazanych językach.

 • Wyświetlanie wyłącznie wyników określonego typu    Lista Typ wyniku służy do zawężania wyników wyszukiwania z typu Wszystkie wyniki do typu Dokumenty, Dokumenty programu Word, Dokumenty programu Excel lub Prezentacje.

 • Wyszukiwanie według właściwości    Aby wyszukać zawartość oznaczoną za pomocą określonych wartości właściwości, należy skorzystać z pól znajdujących się obok nagłówka Gdzie właściwość. Można wybrać zgodność z częścią wartości właściwości lub z całą tą wartością. Można również dołączyć lub wykluczyć znalezioną zawartość.

 • Wyszukiwanie według wielu właściwości    Należy określić wartość pierwszej właściwości, a następnie kliknąć pozycję Dodaj właściwość, aby wyszukać według większej liczby właściwości lub według innej wartości tej samej właściwości. Na przykład wyszukiwanie następujących właściwości:

Tytuł

Zawiera

Projekt

ORAZ

Opis

Zawiera

Bieżący rekord

 • zwraca zawartość, w której znajdują się obydwie wartości — „Projekt” we właściwości Tytuł oraz „Bieżący rekord” we właściwości Opis. Jeśli operator logiczny zostanie zmieniony na LUB, wyniki zostaną rozszerzone i będą zawierać dowolną zawartość, w której znajduje się co najmniej jedna z wartości — „Projekt” we właściwości Tytuł lub „Bieżący rekord” we właściwości Opis.

 • Wyszukiwanie według dat    Jeśli wybierz właściwość daty, takie jak Utworzone Date lub Dat ostatniej modyfikacjie, jest równe, wcześniejszych szukanlub nowszy szukanstają się opcjami operatorów logicznych. Wpisz wartość daty w postaci mm/dd/rrrr. Na przykład użyj tych wartości

Data ostatniej modyfikacji

Późniejsze niż

2007-05-01

 • w celu wyszukania zawartości, która została zmieniona po dniu 1 maja 2007.

Początek strony

Porady dotyczące optymalizacji wyników wyszukiwania

Wyszukiwanie działa najlepiej, jeśli wszystkie osoby, które w organizacji administrują zawartością trybu online oraz organizują ją i tworzą dla niej kwerendy, współpracują w celu optymalizacji wyników wyszukiwania. Poniżej znajduje się kilka przykładów czynności, które można wykonać, aby to osiągnąć.

 • Aktualizowanie strony profilu użytkownika    W programie Office SharePoint Server w witrynie Moja witryna należy przejść do karty Mój profil, kliknąć pozycję Edytuj szczegóły i zaktualizować profil użytkownika. Należy wypełnić wartości wszystkich właściwości, które można edytować, na przykład opisu osobistego i informacji kontaktowych. Ułatwi to innym osobom w organizacji odnajdowanie użytkownika i identyfikowanie tworzonej przez niego zawartości.

 • Używaj nazw, identyfikujące przez inne osoby    Przy użyciu tytuły intuicyjny dokumentów, nazwy pliku i ścieżki folderu, które ułatwiają identyfikowanie temat zawartości. Na przykład po opublikowanie terminarza nadchodzących Przenieś w witrynie zespołu, tytuł strony Wyczyść, takich jak Harmonogram przenoszenie zespołui opublikować go w lokalizacji, którą łatwo zapamiętać, na przykład http://oursite/schedules.

 • Przypisywanie wartości właściwości do zawartości    Zawartość można wyszukiwać według autora, tytułu lub innych właściwości tylko wtedy, gdy właściciele elementów zawartości przypisują do tych elementów wartości odpowiednich właściwości. Podczas dodawania zawartości należy przypisywać wartości właściwości, które są zwykle używane w wyszukiwaniu, na przykład Autor, Tytuł, Opis i Technologia.

  Porada: Właściciele bibliotek dokumentów mogą definiować typy zawartości, dla których będzie wymagane, aby użytkownik podczas ewidencjonowania pliku wprowadzał wartości określonych właściwości.

 • Uzyskiwanie informacji o właściwościach używanych w wyszukiwaniu    Gdy zawartość jest indeksowana na potrzeby wyszukiwania, jej właściwości i wartości tych właściwości również są zapisywane. Administrator może mapować właściwości zawartości na właściwości zarządzane, które można wybrać na stronie Wyszukiwanie zaawansowane lub ręcznie wpisać w polu Wyszukaj.

  To umożliwia wyszukiwanie w zbiorach witryn przy użyciu standardowych nazw właściwości — niezależnie od tego, jak w poszczególnych zbiorach witryn lub źródłach danych są nazywane właściwości przypisywane do zawartości. Administracyjne zadanie mapowania właściwości może w ten sposób umożliwić rozszerzenie wyników wyszukiwania.

 • Uzyskiwanie informacji o zakresach niestandardowych    Jeśli osoby w organizacji lub zespole często wykonują kwerendy dotyczące określonych witryn lub serwerów albo korzystają z zawartości oznaczonej za pomocą określonych wartości właściwości, należy zwrócić się do administratora o zdefiniowane zakresów wskazujących te zasoby. Następnie należy poprosić właścicieli witryn sieci Web, które są najczęściej używane, o zamieszczenie na stronach obok pól Wyszukaj list tych zakresów.

  Administrator zbioru witryn może modyfikować i dodawać zakresy oraz rozmieszczać je w grupach wyświetlania. Następnie właściciele witryn mogą na swoich stronach edytować wystąpienia składnika Web Part Pole Wyszukaj i przypisywać do nich grupy wyświetlania zawierające odpowiednie zakresy w celu wypełnienia list zakresów.

 • Sugerowanie słów kluczowych i najlepszych trafień    Po dołączeniu do kwerendy słowa kluczowego lub jednego z jego synonimów na stronie wyników wyszukiwania w obszarze znajdującym się obok wyników wyszukiwania zostanie wyświetlona definicja tego słowa kluczowego oraz odpowiadające mu łącza najlepszych trafień. Jeśli administrator będzie kontynuował dodawanie słów kluczowych, te słowa kluczowe mogą stać się interakcyjnym słownikiem terminów wskazujących zalecane źródła zawartości — to pomoże w wyszukiwaniu i zrozumieniu złożonych dokumentów.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×