Porady dotyczące optymalizowania migracji IMAP

Gdy podejmujesz się migracji protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol) z lokalnego środowiska programu Exchange Server do usługi Office 365, masz kilka możliwości zoptymalizowania wydajności migracji.

Optymalizowanie migracji protokołu IMAP

Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących optymalizowania migracji protokołu IMAP:

 • Zwiększ limity połączeń z serwerem IMAP.      Liczne zapory i serwery poczty e-mail mają limity dla poszczególnych użytkowników, limity adresów IP oraz ogólne limity połączeń. Zanim rozpoczniesz migrację skrzynek pocztowych, upewnij się, że konfiguracja zapory i serwera IMAP zezwala na dużą lub maksymalną liczbę połączeń w przypadku następujących ustawień:

  • Całkowita liczba połączeń z serwerem IMAP.

  • Liczba połączeń przypadających na określonego użytkownika. Jest to szczególnie ważne, jeśli w pliku migracji z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) używasz konta administratora, ponieważ wszystkie połączenia z serwerem IMAP są wykonywane przez to konto użytkownika.

  • Liczba połączeń z pojedynczego adresu IP. Ten limit zazwyczaj jest wymuszany przez zaporę lub serwer poczty e-mail.

  Jeśli na Twoim serwerze IMAP jest uruchomione oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2010 lub Exchange 2007, domyślne ustawienia limitów połączeń są niskie. Przed przystąpieniem do migracji poczty e-mail zwiększ te limity. Domyślnie program Exchange 2003 nie ogranicza liczby połączeń.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 • Zmień ustawienie czasu wygaśnięcia (TTL) DNS rekordu MX.      Przed rozpoczęciem migracji skrzynek pocztowych zmień ustawienie TTL systemu nazw domen (DNS) bieżącego rekordu MX na krótszy interwał, na przykład 3600 sekund (jedną godzinę). Gdy rekord MX zostanie zmieniony tak, aby po zakończeniu migracji skrzynek pocztowych wskazywał organizację poczty e-mail w usłudze Office 365, propagowanie zaktualizowanego rekordu MX powinno być szybsze ze względu na skrócony interwał TTL.

 • Uruchom co najmniej jedną testową partię migracji.      Przed przeprowadzeniem migracji większej liczby użytkowników uruchom kilka małych partii migracji protokołu IMAP. W ramach migracji testowej możesz wykonywać następujące czynności:

  • Weryfikowanie formatu pliku CSV.

  • Testowanie punktu końcowego migracji używanego do łączenia się z serwerem IMAP.

  • Sprawdzanie, czy można pomyślnie przeprowadzić migrację poczty e-mail, używając poświadczeń administratora, jeśli ma to zastosowanie.

  • Określanie optymalnej liczby jednoczesnych połączeń z serwerem IMAP, która minimalizuje negatywny wpływ na przepustowość łącza internetowego.

  • Sprawdzanie, czy wykluczone foldery nie migrują do skrzynek pocztowych usługi Office 365.

  • Określanie czasu trwania migracji partii użytkowników.

  • Użyj plików CSV zawierających taką samą liczbę wierszy i uruchamiaj migrację partii o podobnej porze dnia. Następnie porównaj czas wykonywania poszczególnych partii testowych. To porównanie ułatwi oszacowanie czasu potrzebnego na migrację wszystkich skrzynek pocztowych, optymalnej wielkości poszczególnych partii migracji oraz liczby jednoczesnych połączeń z serwerem IMAP, która umożliwi dostosowanie prędkości migracji do przepustowości łącza internetowego.

 • Użyj poświadczeń administratora w pliku CSV, aby przeprowadzić migrację poczty e-mail.      Jest to najmniej szkodliwa i najwygodniejsza dla użytkowników metoda, która ułatwia zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów synchronizacji powodowanych przez zmianę haseł lokalnych kont użytkowników. Zapobiega także konieczności uzyskania lub zmiany haseł użytkowników. Jeśli stosujesz tę metodę, sprawdź, czy używane konto administratora ma wymagane uprawnienia dostępu do skrzynek pocztowych, które są poddawane migracji.

  Uwaga: Jeśli postanowisz używać poświadczeń użytkowników w pliku CSV, rozważ globalną zmianę haseł użytkowników, a następnie uniemożliwienie użytkownikom zmiany haseł na kontach lokalnych przed przeprowadzeniem migracji skrzynek pocztowych. Jeśli użytkownicy zmienią hasła przed migracją ich skrzynek pocztowych do chmurowych skrzynek pocztowych, migracja nie powiedzie się. Jeśli zmienią swoje hasła po migracji skrzynek pocztowych, nowe wiadomości e-mail wysłane do skrzynek pocztowych na serwerze IMAP nie zostaną przeniesione do ich skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

 • Nie usuwaj skrzynek pocztowych ani nie zmieniaj ich adresów SMTP podczas migracji.      System migracji wyświetli komunikat o błędzie, gdy nie będzie mógł znaleźć skrzynki pocztowej, która została już poddana migracji. Zanim usuniesz lub zmienisz adres SMTP skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 lub lokalnej skrzynki pocztowej, która została już poddana migracji, zakończ migrację i usuń partię migracji.

 • Komunikuj się z użytkownikami.      Poinformuj użytkowników wcześniej, że zamierzasz przeprowadzić migrację zawartości ich lokalnych skrzynek pocztowych do organizacji usługi Office 365. Rozważ następujące działania:

  • Poinformuj użytkowników, że wiadomości e-mail, których rozmiar przekracza 35 MB, nie zostaną poddane migracji. Poproś użytkowników, aby zapisali bardzo duże wiadomości i załączniki na swoich komputerach lokalnych lub na wymiennych dyskach USB.

  • Poproś użytkowników, aby przed rozpoczęciem migracji usunęli stare lub niepotrzebne wiadomości e-mail z lokalnych skrzynek pocztowych. Pomoże to ograniczyć ilość danych, które wymagają migracji, i może skrócić całkowity czas migracji. Możesz również wyczyścić ich skrzynki pocztowe samodzielnie.

  • Zaproponuj, aby użytkownicy wykonali kopie zapasowe swoich skrzynek odbiorczych.

  • Poinformuj użytkowników, które foldery nie zostaną poddane migracji, jeśli ma to zastosowanie.

  • Foldery zawierające w nazwie ukośnik (/) nie zostaną poddane migracji. Jeśli użytkownicy chcą przeprowadzić migrację folderów zawierających ukośniki w nazwach, muszą zmienić nazwy folderów lub zastąpić ukośniki innym znakiem, na przykład znakiem podkreślenia (_) lub łącznikiem (-).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×