Porównywanie i scalanie dwóch wersji dokumentu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz porównać dwie wersje dokumentu, aby zobaczyć, czym się różnią. Możesz też scalić dwie wersje tego samego dokumentu w jeden nowy dokument. W obu przypadkach program Word wyświetla różnice za pomocą znaczników poprawek.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Porównywanie dwóch wersji dokumentu

 1. Otwórz jedną z dwóch wersji dokumentu, które chcesz porównać.

 2. W menu Narzędzia menu wskaż polecenie Śledź zmiany, a następnie kliknij pozycję Porównaj dokumenty.

 3. Na liście oryginalny dokument wybierz oryginalny dokument.

 4. Na liście skorygowany dokument przejdź do drugiej wersji dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zmiany z poprawiony kopii są scalane w nową kopię opartej na oryginalną wersję dokumentu. Oryginał pozostaje bez zmian. Znaczniki poprawek Pokaż różnice wprowadzonego poprawiony kopię dokumentu.

  Porada: Aby zmienić ustawienia porównywania dokumentów lub poziom pokazywanych szczegółów, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledź zmiany, kliknij pozycję Porównaj dokumenty, a następnie kliknij Obraz przycisku Więcej opcji .

Scalanie dwóch wersji dokumentu

 1. Otwórz jedną z dwóch wersji dokumentu, które chcesz scalić.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Łączenie dokumentów.

 3. Na liście oryginalny dokument wybierz jedną wersję dokumentu.

 4. Na liście skorygowany dokument przejdź do drugiej wersji dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zmiany z poprawiony kopii są scalane w nową kopię opartej na oryginalną wersję dokumentu. Oryginał pozostaje bez zmian. Znaczniki poprawek Pokaż różnice wprowadzonego poprawiony kopię dokumentu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Porównywanie dwóch wersji dokumentu

 1. Otwórz jedną z dwóch wersji dokumentu, które chcesz porównać.

 2. W menu Narzędzia menu wskaż polecenie Śledź zmiany, a następnie kliknij pozycję Porównaj dokumenty.

  Uwaga: Jeśli opcja Porównaj dokumenty jest niedostępna, dokument może być chroniony. Aby wyłączyć ochronę dokumentu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Nie chroń dokumentu.

 3. W menu podręcznym Oryginalny dokument wybierz oryginalny dokument.

 4. W menu podręcznym Skorygowany dokument przejdź do drugiej wersji dokumentu, a następnie kliknij OK.

  Zmiany z poprawionej kopii są scalane z nową kopią opartą na oryginalnej kopii dokumentu. Oryginalna kopia pozostaje bez zmian. Wszelkie różnice wprowadzone w skorygowanej kopii dokumentu są pokazywane za pomocą znaczników poprawek.

  Porada: Aby zmienić ustawienia porównywania dokumentów lub poziom pokazywanych szczegółów, w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledź zmiany, kliknij pozycję Porównaj dokumenty, a następnie kliknij pozycję  Przycisk strzałki .

Scalanie dwóch wersji dokumentu

 1. Otwórz jedną z dwóch wersji dokumentu, które chcesz scalić.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Scal dokumenty.

 3. W menu podręcznym Oryginalny dokument wybierz jedną wersję dokumentu.

 4. W menu podręcznym Skorygowany dokument przejdź do drugiej wersji dokumentu, a następnie kliknij OK.

Zobacz też

Używanie funkcji prześledzonych zmian

Wstawianie, usuwanie lub zmienianie komentarza

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×