Porównywanie dwóch wersji projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie do porównywania wersji projektu umożliwia wygenerowanie szczegółowego raportu zawierającego informacje na temat różnic między bieżącą a wcześniejszą wersją tego samego projektu. Za pomocą tego narzędzia można także porównywać bieżącą wersję projektu z wersją późniejszą.

 1. Na pasku narzędzi Porównywanie wersji projektu kliknij pozycję Porównaj wersje projektu Obraz przycisku .

  Jeżeli ten pasek narzędzi nie jest wyświetlony, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Porównaj wersje projektu.

 2. W obszarze Wybierz wersje projektu, które mają być porównywane, w polach Wersja 1 projektu (wcześniejsza wersja) i Wersja 2 projektu (późniejsza wersja) kliknij wersje, które chcesz porównać.

  Aby zlokalizować wersje projektu, kliknij przycisk Przeglądaj. Jeżeli używasz programu Microsoft Office Project Professional, zaloguj się w programie Microsoft Office Project Server, aby otworzyć przechowywane w nim projekty. Możesz porównywać wersje wyłącznie tych projektów, do których masz uprawnienia dostępu.

 3. W obszarze Wybierz tabele, które mają być użyte w czasie porównywania na listach Tabela zadań i Tabela zasobów kliknij tabele zawierające dane, które chcesz porównać.

  Jeśli nie trzeba porównywać zadań ani zasobów, kliknij pozycję Brak.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Wyłącznie dla celów porównawczych i sprawozdawczych zostanie utworzony projekt tymczasowy służący do wyświetlania zadań i zasobów obu wersji.

 5. Aby zachować raport do późniejszego wglądu, kliknij polecenie Zapisz w menu Plik.

Uwaga : 

 • Raport Porównanie zawiera kodowanie za pomocą kolorów i wskaźniki, które zapewniają szeroką gamę informacji na temat zadań i zasobów. Aby wyświetlić legendę i uzyskać pomoc dotyczącą użytych symboli, kliknij przycisk Więcej informacji Obraz przycisku na pasku narzędzi.

 • Raport porównawczy przypomina harmonogram projektu, ale nim nie jest. Wygląda, jakby zawierał skonsolidowane informacje o dwóch analizowanych wersjach, ale w rzeczywistości zawiera tylko różnice między tymi wersjami.

 • Do porównywania wersji projektu otwartego w programie Windows Internet Explorer lub osadzonego jako obiekt OLE w innym dokumencie nie można używać przycisków Przeglądaj w oknie dialogowym Porównywanie wersji projektu.

 • Narzędzie do porównywania wersji projektu nie porównuje przydziałów. Porównuje tylko zadania i zasoby.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×