Porównywanie dwóch tabel i wyszukiwanie niedopasowanych rekordów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami może zajść potrzeba porównania dwóch tabel i zidentyfikować rekordy z jednej z tabel, które nie mają odpowiednich rekordów w drugiej tabeli. Najprostszym sposobem na określenie tych rekordów jest przy użyciu Kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane. Gdy Kreator utworzy zapytania, można zmodyfikować projekt kwerendy, aby dodać lub usunąć pola lub dodać sprzężenia między dwiema tabelami (w celu wskazania pola, w których wartości powinny być takie same). Możesz również utworzyć własną kwerendę w celu znalezienia niedopasowanych rekordów bez użycia kreatora.

W tym artykule pokazano, jak uruchomienie i używanie Kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane, jak zmodyfikować dane wyjściowe kreatora i jak utworzyć własną kwerendę w celu znalezienia niedopasowanych rekordów.

W tym artykule

Kiedy należy wyszukiwanie niedopasowanych rekordów?

Porównywanie dwóch tabel przy użyciu Kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane

Tworzenie i modyfikowanie kwerendy wyszukującej niedopasowane dane w celu porównania według więcej niż jednego pola

Tworzenie własnych kwerend w celu znalezienia niedopasowanych rekordów

Kiedy należy wyszukiwanie niedopasowanych rekordów?

Poniżej opisano dwa typowe okoliczności, w których warto porównywanie dwóch tabel i wyszukania niedopasowanych rekordów. W zależności od Twojej sytuacji wyszukiwanie niedopasowanych rekordów może być pierwszym kilka kroków, które chcesz wykonać. W tym artykule opisano tylko wyszukiwanie niedopasowanych rekordów.

 • Korzystasz z jednej tabeli do przechowywania danych o elemencie (takim jak produkt), a innej tabeli do przechowywania danych o akcje (na przykład zamówienia), które wymagają tego elementu.   

  Na przykład w szablonie bazy danych Northwind 2007 dane o produktach są przechowywane w tabeli Produkty, a dane o produktach znajdują się w każdym zamówieniu są przechowywane w tabeli Szczegóły zamówienia. Ponieważ (zgodnie z projektem) jest Brak danych o zamówieniach w tabeli Produkty, nie jest możliwe, sprawdzając tylko tabelę produkty, do określenia produktów, które nie zostały sprzedane. Te informacje nie są również można ustalić, wyświetlając w tabeli Szczegóły zamówienia samodzielnie, ponieważ w tabeli Szczegóły zamówienia zawiera dane tylko dotyczące produktów, które zostały sprzedane. Należy porównać dwie tabele do określenia produktów, które nie zostały sprzedane.

  Jeśli chcesz przejrzeć listę rzeczy z pierwszej tabeli, w której istnieją żadne odpowiednie akcje w drugiej tabeli, można użyć kwerendy wyszukującej niedopasowane dane.

 • Istnieją dwie tabele zawierające nakładające się, zbędne lub sprzeczne, a chcesz skonsolidować je w jednej tabeli.   

  Załóżmy na przykład, że pierwsza tabela nazywa się Odbiorcy, a druga Klienci. Tabele są niemal identyczne, ale co najmniej jedna z nich zawiera rekordy, których brakuje w drugiej tabeli. Aby skonsolidować tabele, należy wcześniej ustalić, które rekordy są unikatowe dla poszczególnych tabel.

  Jeśli jest to Twojej sytuacji metod opisanych w tym artykule może ułatwić, ale prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze bardziej, jakie należy podjąć. Można uruchomić Kreatora wyszukujących niepasujące dane kwerendy do identyfikowania niedopasowanych rekordów, ale jeśli chcesz pobrać Scalonej zestaw rekordów, używanie wyników kwerendy składającej, możesz utworzyć. Jeśli masz doświadczenia pisania instrukcji języka SQL (Structured Query) może nawet wolisz nie zamieścić Kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane i ręczne pisanie kwerendy składającej.

  Można spróbować rozwiązać problem z informacjami nakładające się, zbędne lub sprzeczne, szukając zduplikowanych danych w dwóch lub więcej tabel.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwerend składających lub temat znajdowania, ukrywanie i usuwaniu zduplikowanych danych kliknij łącza w sekcji Zobacz też.

Uwaga : W przykładach zawartych w tym artykule jest używana baza danych, która została utworzona za pomocą szablonu bazy danych Northwind 2007.

Pokaż, jak skonfigurować bazę danych Northwind 2007

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowe.

 2. W lewym okienku w obszarze Kategorie szablonów kliknij przycisk Szablony lokalne.

 3. W obszarze Szablony lokalne kliknij pozycję Northwind 2007, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie Northwind Traders (na karcie obiektu Ekran uruchamiania), aby otworzyć bazę danych, a następnie zamknij okno dialogowe Logowanie.

Początek strony

Porównywanie dwóch tabel przy użyciu Kreatora kwerend wyszukujących niepasujące dane

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Kreator zapytań.

 2. W oknie dialogowym Nowa kwerenda kliknij dwukrotnie pozycję Kreator kwerend wyszukujących niepasujące dane.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz tabelę zawierającą niedopasowane rekordy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład jeśli chcesz wyświetlić listę produktów bazę danych Northwind 2007, które nie zostały sprzedane, wybierz tabelę produkty.

 4. Na drugiej stronie wybierz tabelę powiązaną, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby postępować zgodnie z przykładem, wybierz tabelę Szczegóły zamówień.

 5. Na trzeciej stronie zaznacz pola tworzące relacje z tabelami, kliknij pozycję < = >, a następnie kliknij przycisk Dalej. Można wybrać tylko jedno pole z każdej tabeli. Aby postępować zgodnie z przykładem, wybierz pole ID z tabeli Produkty i pole ID produktu z tabeli Szczegóły zamówień. Sprawdź, czy zostały dopasowane prawidłowe pola, przeglądając tekst w polu Pola pasujące.

  Należy zauważyć, że pola ID i ID produktu mogły zostać wcześniej zaznaczone ze względu na istniejące relacje wbudowane w szablonie.

 6. Na czwartej stronie kliknij dwukrotnie pola, które mają zostać wyświetlone z pierwszej tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby postępować zgodnie z przykładem, wybierz pola ID i Nazwa produktu.

 7. Na piątej stronie kreatora można wybrać opcję wyświetlenia wyników lub zmodyfikowania projektu kwerendy. W tym przykładzie kliknij pozycję Wyświetl wyniki. Zaakceptuj sugerowaną nazwę kwerendy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Być może chcesz zmodyfikować projekt do kwerendy, aby dodać inne kryteria, aby zmienić kolejność sortowania lub aby dodać lub usunąć pola. Aby uzyskać informacje dotyczące modyfikowania kwerend wyszukujących niedopasowane dane należy zapoznać się z sekcją następujące; lub, aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat tworzenia i modyfikowania kwerend, zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie i modyfikowanie kwerendy wyszukującej niedopasowane dane w celu porównania według więcej niż jednego pola

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Kreator zapytań.

 2. W oknie dialogowym Nowa kwerenda kliknij dwukrotnie pozycję Kreator kwerend wyszukujących niepasujące dane.

 3. Na pierwszej stronie kreatora wybierz tabelę zawierającą niedopasowane rekordy, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na przykład jeśli chcesz wyświetlić listę produktów bazę danych Northwind 2007, które nie zostały sprzedane, wybierz tabelę produkty.

 4. Na drugiej stronie wybierz tabelę powiązaną, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby postępować zgodnie z przykładem, wybierz tabelę Szczegóły zamówień.

 5. Na stronie trzeciej zaznacz pola, które dotyczą tabel kliknij <> =, a następnie kliknij przycisk Dalej. Możesz wybrać tylko jedno pole z każdej tabeli. Aby obserwować w przykładzie, wybierz identyfikator z tabeli Produkty i identyfikator produktu z tabeli Szczegóły zamówienia. Upewnij się, że odpowiednich pól są spełnione, przeglądając artykuł tekst w polu dopasowanymi polami. Po wykonaniu kroków kreatora można dołączyć pozostałe pola.

  Należy zauważyć, że pola ID i ID produktu mogły zostać wcześniej zaznaczone ze względu na istniejące relacje wbudowane w szablonie.

 6. Na czwartej stronie kliknij dwukrotnie pola, które mają zostać wyświetlone z pierwszej tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby postępować zgodnie z przykładem, wybierz pola ID i Nazwa produktu.

 7. Na stronie piątym kliknij przycisk Modyfikuj projekt, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kwerenda zostanie otwarta w widoku projektu.

 8. W siatce projektu kwerendy należy zauważyć, że dwie tabele są połączone w polach (w tym przykładzie identyfikator i identyfikator produktu), zawierających określony na trzeciej stronie kreatora. Tworzenie sprzężenia dla każdej pary pozostałych pól pokrewnych, przeciągając je z pierwszej tabeli (tabelę zawierającą niedopasowane rekordy) do drugiej tabeli. W tym przykładzie przeciągnij pole Cena z tabeli Produkty do pola Cena jednostkowa z tabeli Szczegóły zamówienia.

 9. Kliknij dwukrotnie sprzężenie (linia łącząca pola), aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości sprzężenia. Dla każdego sprzężenia wybierz opcję, która zawiera wszystkie rekordy z tabeli Produkty, a następnie kliknij przycisk OK.

  W siatce projektu kwerendy można zauważyć, że teraz na jednym końcu każdego ze sprzężeń znajduje się strzałka.

  Styl linii wskazuje typ sprzężenia.

  1. w przypadku tworzenia sprzężenia między polami cena i cena jednostkowa ogranicza dane wyjściowe z obu tabel. Tylko te rekordy o identycznych danych w polach w obu tabelach znajdują się w wynikach kwerendy.

  2. Po zmianie właściwości sprzężenia będzie ono ograniczać tylko tabelę, na którą wskazuje strzałka. Wyniki kwerendy będą zawierały wszystkie rekordy, od których biegnie strzałka.

  Uwaga : Należy sprawdzić, czy wszystkie strzałki na sprzężeniach wskazują w tym samym kierunku.

 10. Dla tabeli, która ma powiązanych rekordów (w tym przykładzie tabeli Szczegóły zamówienia) kliknij dwukrotnie każde pole, który jest dołączony do pierwszej tabeli, z wyjątkiem pola, które wybrano na trzeciej stronie kreatora (w tym przypadku pola Identyfikator produktu). Dla każdego z tych pól wyczyść pole wyboru w wierszu Pokaż, a następnie wpisz Ciąg Is Null w wierszu kryteria.

 11. Opcjonalnie można dodać kryteria do innych pól kwerendy lub utworzyć pola obliczeniowe na podstawie wartości z pierwszej tabeli.

 12. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zwraca nazwy produktów, które nie należą do żadnych istniejących zamówień.

Początek strony

Tworzenie własnych kwerend w celu znalezienia niedopasowanych rekordów

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą niedopasowane rekordy, a następnie kliknij dwukrotnie tabelę z rekordami pokrewnymi.

 3. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 4. W siatce projektu kwerendy dwie tabele powinny mieć wiersze o nazwie sprzężenia połączyć je za ich pól pokrewnych. W przypadku sprzężenia nie istnieje, utwórz je, przeciągając każdego pola pokrewne z pierwszej tabeli (tabela zawiera rekordy unmtached) do drugiej tabeli (tabela, z rekordami pokrewnymi).

 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Dołącz, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości sprzężenia. Dla każdego sprzężenia wybierz opcję 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  W siatce projektu kwerendy sprzężenia zmienić, tak aby miały strzałki na jednym końcu.

  Uwaga : Sprawdź, czy wszystkie sprzężenia wskazują w tym samym kierunku. Kwerenda nie zostanie uruchomiona, jeśli strzałki będą wskazywać w różnych kierunkach. Kwerenda może nie zostać uruchomiona, jeśli dowolne ze sprzężeń nie będzie strzałką. Strzałki sprzężeń powinny biec od tabeli zawierającej niedopasowane rekordy.

 6. W tabeli zawierającej niedopasowane rekordy kliknij dwukrotnie pola, które chcesz zapytanie zwraca.

  Opcjonalnie możesz wprowadzić kryteria dla dowolnego z tych pól lub utworzyć pola obliczeniowe.

 7. Dla tabeli, która zawiera rekordy pokrewne kliknij dwukrotnie każde pole, który jest dołączony do pierwszej tabeli. Dla każdego z tych pól Usuń zaznaczenie pola w wierszu Pokaż, a następnie wpisz Ciąg Is Null w wierszu kryteria.

 8. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×