Porównanie języka SQL dla programu Microsoft Access i języka SQL ANSI

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aparat bazy danych programu Microsoft Access SQL ANSI są-89 zgodny z poziomu 1. Jednak niektóre funkcje ANSI SQL są niedostępne w programie Microsoft Access SQL. Ponadto programu Microsoft Access SQL zawiera słowami zastrzeżonymi i funkcje nie są obsługiwane w języku SQL ANSI.

Najważniejsze różnice

 • Składnia języka SQL dla programu Microsoft Access i składnia według specyfikacji ANSI zawierają różne słowa zastrzeżone i typy danych. Korzystanie z dostawcy OLE DB firmy Microsoft pozwala stosować dodatkowe słowa zastrzeżone.

 • Różne reguły obowiązują dla konstrukcji Between...And, która ma następującą składnię:

  wyrażenie1 [NOT] Betweenwartość1Andwartość2

  W języku SQL dla programu Microsoft Access wartość1 może być większa niż wartość2. W języku SQL ANSI wartość1 nie może być większa niż wartość2.

 • W składni języka SQL dla programu Microsoft Access w operatorze Like można stosować zarówno symbole wieloznaczne języka SQL ANSI, jak i specjalne symbole wieloznaczne programu Microsoft Access. Stosowanie obu rodzajów symboli wieloznacznych wzajemnie się wyklucza. W danej konstrukcji należy zdecydować się na jeden zestaw symboli. Symbole wieloznaczne języka SQL ANSI są dostępne tylko w przypadku korzystania z aparatu bazy danych programu Microsoft Access oraz z dostawcy OLE DB programu Microsoft Office Access 2007. W programie Office Access 2007 i obiektach DAO symbole wieloznaczne języka SQL ANSI będą interpretowane jako literały.

Pasujący znak

Język SQL dla programu Microsoft Access

ANSI SQL

Dowolny pojedynczy znak

?

_ (podkreślenie)

Zero lub więcej znaków

*

%

 • Język SQL dla programu Microsoft Access jest zasadniczo mniej restrykcyjny. Na przykład pozwala na grupowanie i określanie porządku dla wyrażeń.

 • Język SQL dla programu Microsoft Access umożliwia stosowanie bardziej rozbudowanych wyrażeń.

Rozszerzone funkcje języka SQL dla programu Microsoft Access

Język SQL dla programu Microsoft Access zawiera następujące dodatkowe funkcje:

Instrukcja TRANSFORM, która zapewnia obsługę kwerend krzyżowych.

 • Dodatkowe funkcje agregacji, takie jak StDev czy VarP.

Deklaracja PARAMETERS umożliwiająca budowanie kwerend parametrycznych.

Funkcje języka SQL ANSI nieobsługiwane w składni języka SQL dla programu Microsoft Access

Język SQL dla programu Microsoft Access nie obsługuje następujących funkcji języka SQL ANSI:

 • Odwołania dla funkcji agregującej DISTINCT. W składni języka SQL dla programu Microsoft Access nie można na przykład użyć klauzuli SUM(DISTINCT nazwa_kolumny).

 • Klauzula LIMIT TO nn ROWS służąca do ograniczania liczby wierszy zwracanych przez kwerendę. Aby ograniczyć zakres kwerendy, można używać jedynie klauzula WHERE.Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×