Porównanie funkcji programu PowerPoint na innych platformach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : W tym artykule najlepiej jest wyświetlana w przeglądarce sieci web.

Poniższa lista funkcji nie jest pełna, ale pozwala uzyskać ogólny obraz tego, czym program PowerPoint różni się z różnych platform.

Funkcje audio

Funkcje tekstu dwukierunkowego

Funkcje komentarza

Funkcje klawiatury

Funkcje wstawiania obiektu

Funkcje obrazu

Funkcje drukowania

Funkcje slajdu

Funkcje wideo

Masz sugestie dotyczące zespołu produktu programu PowerPoint? Można znaleźć w polu sugestii dotyczących programu PowerPoint w UserVoice.com.

Funkcje audio

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

W programie PowerPoint dla systemu iOS

PowerPoint Mobile

Odtwarzanie dźwięku

Dodawanie pliku audio

Usuwanie dźwięku

Odtwarzanie pokazu slajdów

Odtwarzanie na wielu slajdach

Odtwarzanie w tle na wielu slajdach

Przycinanie, tworzenie zakładek i zanikanie

Początek strony

Funkcje tekstu dwukierunkowego

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Obsługa języków pisanych od prawej do lewej

Początek strony

Funkcje komentarza

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Wyświetlanie komentarzy

Dodawanie, usuwanie i zmienianie

Początek strony

Funkcje klawiatury

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

POLECENIE klawisze skrótów z klawiszem

nd.

nd.

nd.

Brak

nd.

Ograniczony

nd.

Z klawiszem CONTROL

Ograniczone

Ograniczone

Z klawiszem FN

Ograniczony

Z klawiszem ALT

Ograniczony

Dostosowywanie skrótów

Początek strony

Funkcje wstawiania obiektu

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Dodawanie tabel

Dodawanie kształtów

Dodawanie grafiki SmartArt

Ograniczone

Ograniczone *

Ograniczone *

Dodawanie wykresów

Początek strony

* Nie obsługiwana w systemach Windows Phone i telefonów z systemem Android.

Funkcje dotyczące obrazów

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Znajdowanie i dodawanie obrazów

Ograniczone *

Wstawianie obrazów online

Kompresowanie obrazów

Wyświetlanie obrazów tła

Dodawanie, zmienianie i usuwanie obrazów tła

* Tylko dodawanie obrazów jest obsługiwane.

Początek strony

Funkcje drukowania

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Drukowanie slajdów

Początek strony

Funkcje slajdu

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Dodawanie, usuwanie i zmienianie kolejności slajdów

Dodawanie, usuwanie i zmienianie przejścia slajdów

Ograniczone

Odtwarzanie animacji slajdu

Dodawanie, usuwanie i zmienianie animacji slajdów

Ograniczone

Wyzwalacze animacji

Początek strony

Funkcje wideo

● Funkcja jest obsługiwana
◌ Funkcja nie jest obsługiwana

Akcja funkcji

Program PowerPoint 2016 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2013 dla systemu Windows

Program PowerPoint 2010 dla systemu Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint Mobile

Odtwarzanie klipów wideo z serwisu YouTube

Odtwarzanie innych typów klipów wideo

● *

Dodawanie klipu wideo

Usuwanie klipu wideo

Przycinanie, tworzenie zakładek i zanikanie

Osadzanie klipów wideo z serwisu YouTube

* Ta funkcja jest pomocy technicznej w pokazie slajdów i w przeglądarce, ale nie w edytorze.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×