Poprawianie błędów ortograficznych i literówek podczas pisania w arkuszu danych

Funkcja Autokorekta programu Microsoft Graph może poprawiać najczęstsze błędy w pisowni podczas pracy z arkuszem danych; na przykład może zmieniać „sie” na „się” oraz „wyśweitlić” na „wyświetlić”. Do Autokorekty można dodać nowe wpisy, aby poprawiać dodatkowe słowa, w których często popełniane są błędy.

Program Microsoft Graph współużytkuje wpisy Autokorekty z innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office.

Aby automatycznie poprawiać często występujące błędy pisowni, należy wcześniej określić błędne słowo. Autokorekta działa tylko w arkuszu danych, nie na wykresie.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

  2. Sprawdź, czy pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania jest zaznaczone.

  3. W polu Zamień wpisz słowo, w którym często występuje błąd ortograficzny lub literówka — na przykład nei.

  4. W polu Na wpisz poprawną pisownię danego słowa — na przykład nie.

  5. Kliknij przycisk Dodaj.

Porada Jeżeli długie wyrażenie lub fragment tekstu zostaną zapisane jako wpis Autokorekty, tekst ten będzie można później wprowadzić przez wpisanie zaledwie kilku liter. W tym celu zaznacz tekst, który ma być użyty ponownie, skopiuj go, a następnie kliknij polecenie Autokorekta w menu Narzędzia. W polu Zamień wpisz unikatowy ciąg znaków — sekwencję, której nie wpisujesz zwykle w arkuszu danych. Kliknij w polu Na i wklej skopiowany tekst, naciskając klawisze CTRL+V, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na przykład nazwę „Związek Hodowców Sifaków” można wprowadzić, wpisując zhs.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×