Ponowne wysyłanie wiadomości e-mail

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli co najmniej jeden z adresatów wiadomości poinformuje, że nie otrzymał jej za pierwszym razem, zaleca się zastosowanie polecenia Ponownie wyślij tę wiadomość. Polecenia tego można także użyć, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość nowym adresatom.

Ponowne wysyłanie i przekazywanie

Za pomocą polecenia Wyślij ponownie służy do nowej wiadomości wyglądają tak samo jak oryginalną wiadomość — nie ma żadnych informacji dodano, w przeciwieństwie do wiadomości przesyłanej dalej. Podczas przesyłania dalej wiadomości, FW: pojawi się na początku nowego wiersza temat wiadomości. W wiadomościach przesyłanych dalej informacji o nagłówkach treść wiadomości do poprzedniej wiadomości pojawia się też, takich jak nadawca, datą i adresatów.

  1. W obszarze Poczta w okienko folderów kliknij pozycję Elementy wysłane.

  2. Kliknij dwukrotnie wiadomość, którą chcesz wysłać ponownie.

  3. Na karcie Wiadomość w grupie Przenoszenie kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Ponownie wyślij tę wiadomość.

    Zostanie otwarte okno nowej wiadomości. Jeśli istnieje wielu adresatów, można usunąć adresatów, którzy nie powinni ponownie otrzymać tej wiadomości. Należy kliknąć nazwy, które powinny zostać usunięte, a następnie nacisnąć klawisz Delete.

    Porada: Można także dodać adresatów, którzy pierwotnie nie byli adresatami tej wiadomości, dodać lub usunąć załączniki, a także zmienić zawartość wiadomości.

  4. Kliknij przycisk Wyślij.

Aby ponownie wysłać kilka wiadomości, należy wykonać powyższe działania dla każdej nich. Nie można ponownie wysłać wielu wiadomości w tym samym momencie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×