Ponowne wysyłanie wiadomości do zbierania danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli istniejąca wiadomość e-mail do zbierania danych powinna zostać wysłana do dodatkowych użytkowników lub wiadomość oryginalna nie dotarła do niektórych użytkowników, należy ją wysłać ponownie. Przesłanie jej dalej nie zadziała.

 1. Otwórz bazę danych zawierającą wiadomość oryginalną.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych kliknij przycisk Zarządzaj odpowiedziami. Obraz przycisku

 3. W oknie Zarządzanie wiadomościami do zbierania danych kliknij wiadomość, którą chcesz wysłać ponownie.

  Okno dialogowe Zarządzanie wiadomościami do zbierania danych

 4. Kliknij przycisk Ponownie wyślij tę wiadomość e-mail.

  Jeśli przycisk Wyślij ponownie jest niedostępne (przygaszone)

  Jeśli ten przycisk jest wygaszony, należy zsynchronizować ustawienia wiadomości z programem Outlook.

  Kliknij pole ostrzeżenia w obszarze Szczegóły wiadomości, aby zsynchronizować ustawienia. Jeśli proces się powiedzie, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat Synchronizacja przebiegła pomyślnie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, spróbuj zamknąć i ponownie otworzyć okno dialogowe.

 5. Program Access wykona określone testy, na przykład zweryfikuje, czy nadal istnieją tabele docelowe i kwerenda oraz czy zawierają one wszystkie pola formularza. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, zostanie uruchomiony kreator, który wyświetli monit o określenie sposobu przetwarzania odpowiedzi. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat z monitem o ponowne utworzenie wiadomości.

 6. Przed rozpoczęciem pracy z kreatorem zauważ, że można określić ustawienia inne niż oryginalne. Ponadto wiadomość można wysłać do innych użytkowników. Gdy zostanie wyświetlony monit o określenie adresów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz ręczne określenie adresów e-mail (ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zbierania danych w celu dodania nowych rekordów).

  • Wybierz inne pole adresu e-mail.

  • Wybierz to samo pole adresu e-mail, ale w ostatnim kroku procedury zaznacz tylko odpowiednie adresy.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą kroki kreatora zobacz sekcję "Określanie sposobu przetwarzania danych" w artykule Zbieranie danych przy użyciu wiadomości e-mail.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×