Ponowne stosowanie filtru i sortowania lub czyszczenie filtru

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po przefiltrowaniu lub posortowaniu danych w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli można ponownie zastosować filtr lub sortowanie w celu uzyskania aktualnych danych albo wyczyścić filtr w celu ponownego wyświetlenia wszystkich danych.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o ponowne stosowanie filtru i sortowania

Ponowne stosowanie filtru lub sortowania

Czyszczenie filtru dla kolumny

Czyszczenie wszystkich filtrów w arkuszu i ponowne wyświetlenie wszystkich wierszy

Informacje o ponownym stosowaniu filtru i sortowania

Ikona w nagłówku kolumny informuje, czy filtr został zastosowany:

 • Strzałka listy rozwijanej Strzałka listy rozwijanej filtru oznacza, że filtrowanie jest włączone, ale nie zostało zastosowane.

  Porada : Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku kolumny z filtrowaniem włączonym, ale nie zastosowanym, wyświetlana jest etykietka ekranowa „(Wszystko)”.

 • Przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru oznacza, że filtr został zastosowany.

  Porada : Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku przefiltrowanej kolumny w etykietce ekranowej jest wyświetlany filtr zastosowany do danej kolumny, na przykład „Zgodnie z kolorem komórki czerwony” lub „Większe niż 150”.

Po ponownym zastosowaniu filtrowania lub sortowania wyświetlone wyniki mogą być inne z następujących powodów:

 • Dodano, zmodyfikowano lub usunięto dane w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli.

 • Filtr jest dynamicznym filtrem daty i godziny, takim jak Dzisiaj, Ten tydzień lub Od początku roku.

 • Zmieniły się wartości zwracane przez formułę i dla arkusza zostało wykonane ponowne obliczenie.

Uwaga : Podczas przeszukiwania przefiltrowanych danych przy użyciu okna dialogowego Znajdowanie uwzględniane są tylko wyświetlone dane. Dane, które nie są wyświetlone, nie są uwzględnione w wyszukiwaniu. Aby przeszukać wszystkie dane, należy wyczyścić wszystkie filtry.

Początek strony

Ponowne stosowanie filtru lub sortowania

Uwaga : W przypadku tabeli wraz ze skoroszytem są zapisywane kryteria filtrowania i sortowania, więc po każdym otwarciu skoroszytu można zastosować ponownie filtr i sortowanie. Natomiast w przypadku zakresu komórek, ze skoroszytem są zapisywane tylko kryteria filtrowania, a nie kryteria sortowania. Jeśli jest potrzebne zapisanie kryteriów sortowania, aby umożliwić ich okresowe ponowne zastosowanie przy otwieraniu skoroszytu, należy użyć tabeli. Jest to szczególnie ważne w przypadku sortowania wielu kolumn lub sortowania, które trwa długo.

 • Aby ponownie zastosować filtr lub sortowanie, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Sortuj i filtruj, a następnie kliknij polecenie Zastosuj ponownie.

Początek strony

Czyszczenie filtru dla kolumny

 • Aby wyczyścić filtr dla jednej kolumny w wielokolumnowym zakresie komórek lub w tabeli, kliknij przycisk Filtruj Ikona zastosowanego filtru w nagłówku, a następnie kliknij polecenie Wyczyść filtr z <nazwa kolumny>.

Początek strony

Czyszczenie wszystkich filtrów w arkuszu i ponowne wyświetlanie wszystkich wierszy

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Sortuj i Filtruj, a następnie kliknij przycisk Wyczyść.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×