Ponowne sprawdzanie pisowni tekstu i form gramatycznych już sprawdzonych i zignorowanych

W programach Word i Outlook można wymusić ponowne sprawdzenie pisowni tekstu i form gramatycznych, które poprzednio zignorowano.

Program Word

 1. Otwórz dokument, który wymaga sprawdzenia.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. W obszarze Poprawianie pisowni i gramatyki w programie Word kliknij pozycję Sprawdź ponownie dokument.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, kliknij pozycję Tak po wyświetleniu następującego komunikatu: Ta operacja spowoduje zresetowanie ustawień sprawdzania poprawności gramatycznej i poprawności pisowni, powodując ponowne wykazywanie uprzednio ignorowanych błędów przez program Word. Czy chcesz kontynuować?

 6. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij przycisk OK, aby wrócić do dokumentu.

 7. Kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia i gramatyka (lub naciśnij klawisz F7).

Początek strony

Outlook

 1. Otwórz element programu Outlook, który wymaga sprawdzenia.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni i gramatyki nie sprawdza notatek.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i autokorekta.

 4. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook kliknij pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail.

  Uwaga    Pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail należy kliknąć także w celu ponownego sprawdzenia elementu Kalendarza.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, kliknij pozycję Tak po wyświetleniu następującego komunikatu: Ta operacja spowoduje zresetowanie ustawień sprawdzania poprawności gramatycznej i poprawności pisowni, powodując ponowne wykazywanie uprzednio ignorowanych błędów przez program Outlook. Czy chcesz kontynuować?

 6. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby wrócić do elementu programu Outlook.

 7. Kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia i gramatyka (lub naciśnij klawisz F7).

Początek strony

Dotyczy: Word 2010, Word 2013, Outlook 2010, Outlook 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język