Ponowne sprawdzanie pisowni tekstu i form gramatycznych już sprawdzonych i zignorowanych

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programach Word i Outlook można wymusić sprawdzania pisowni i gramatyki, które wybrano wcześniej do zignorowania.

Word

 1. Otwórz dokument, który wymaga sprawdzenia.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. W obszarze Poprawianie pisowni i gramatyki w programie Word kliknij pozycję Sprawdź ponownie dokument.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, kliknij pozycję Tak po wyświetleniu następującego komunikatu: Ta operacja spowoduje zresetowanie ustawień sprawdzania poprawności gramatycznej i poprawności pisowni, powodując ponowne wykazywanie uprzednio ignorowanych błędów przez program Word. Czy chcesz kontynuować?

 6. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij przycisk OK, aby wrócić do dokumentu.

 7. Kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia i gramatyka (lub naciśnij klawisz F7).

Początek strony

Outlook

 1. Otwórz element programu Outlook, który wymaga sprawdzenia.

Uwaga   Moduł sprawdzania pisowni i gramatyki nie sprawdza notatek.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta, a następnie kliknij pozycję Pisownia i autokorekta.

 4. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook kliknij pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail.

  Uwaga    Pozycję Sprawdź ponownie pocztę e-mail należy kliknąć także w celu ponownego sprawdzenia elementu Kalendarza.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, kliknij pozycję Tak po wyświetleniu następującego komunikatu: Ta operacja spowoduje zresetowanie ustawień sprawdzania poprawności gramatycznej i poprawności pisowni, powodując ponowne wykazywanie uprzednio ignorowanych błędów przez program Outlook. Czy chcesz kontynuować?

 6. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby wrócić do elementu programu Outlook.

 7. Kliknij kartę Recenzja, a następnie w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia i gramatyka (lub naciśnij klawisz F7).

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2016, Outlook 2016, Word 2013, Outlook 2013, Word 2010, Outlook 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język