Ponawianie kwerendy danych lub odświeżanie danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po udostępnieniu bazy danych w sieci, program Microsoft Access aktualizuje informacje w odstępach zestawu. Aby wyświetlić najbardziej aktualne dane, odświeżanie rekordów w widoku arkusza danych lub formularza w kartę Narzędzia główne kliknij pozycję Odśwież wszystko >odświeżania. Procesu odświeżania aktualizuje istniejące dane w arkuszu danych lub formularzu i nie zmienić kolejność rekordów, wyświetlanie nowych rekordów lub Usuń wszystkie usunięte rekordy i rekordy, które nie są już spełniają określone kryteria. Dla dokładnego aktualizacji lub więcej określonych ponawianie kwerendy danych za pomocą makra.

Uwaga: Przeprowadzenie procesu ponawiania kwerendy może zająć dużo czasu w zależności od rozmiaru zestawu rekordów.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie interwału odświeżania

Ręczne ponawianie kwerendy danych

Ponawianie kwerendy danych w bazie danych klienta

Ponawianie kwerendy danych w aplikacji programu Access

Ustawianie interwału odświeżania

Domyślnie w programie Access dane są odświeżane co 60 sekund, ale interwał odświeżania można ustawić w następujący sposób:

 1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje > Ustawienia klienta.

 2. W obszarze Zaawansowane zmień ustawienia w polu Interwał odświeżania (s).

Początek strony

Ręczne ponawianie kwerendy danych

 • Naciśnij klawisze SHIFT+F9.

Początek strony

Ponawianie kwerendy danych w bazie danych klienta

Aby automatycznie ponawiać kwerendę danych za każdym razem, gdy wystąpi dane zdarzenie, można utworzyć makro i dołączyć je do tego zdarzenia. Kwerendę danych w formularzu można na przykład ponawiać za każdym razem, kiedy uzyskuje on fokus. W takim przypadku można utworzyć makro i dołączyć je do zdarzenia formularza Przy uzyskaniu fokusu, korzystając z następującej procedury:

 1. Na karcie Tworzenie kliknij pozycję makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij jedną z poniższych modułu lub Moduł klasy, a następnie kliknij makra.

 2. Kliknij strzałkę w polu obok zielonego symbolu plus (+), a następnie wybierz pozycję PonówKwerendę.

 3. Zapisz makro, a następnie zamknij Konstruktora makr.

 4. Otwórz odpowiedni formularz w widok projektu. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4.

 5. Po zaznaczeniu formularza w arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 6. Na karcie Zdarzenie kliknij strzałkę we właściwości Przy uzyskaniu fokusu, a następnie kliknij nazwę makra — PonowienieKwerendy.

 7. Zapisz formularz.

Początek strony

Ponawianie kwerendy danych w aplikacji programu Access

Kwerendy aplikacji programu Access są uruchamiane na serwerze. Aby ponowić kwerendę danych w aplikacji programu Access, należy użyć makra WykonajPonownieKwerendęORekordy. To makro wymaga bieżącego zestawu rekordów.

 1. Otwórz wybrany formularz, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Przy bieżącym.

 2. Wykaz akcji kliknij RequeryRecords. Jeśli wybierzesz opcję puste miejsce, w którym =, bez dodatkowych filtrowania odbywa się na wynikach i pozostawiając OrderBy = jako pusty, nie określonej sortowanie jest wykonywane.

 3. Zapisz formularz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×