Pomysły w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Pomysły w programie Excel umożliwiają analizowanie danych na podstawie ogólnych podsumowań wizualnych, trendów i wzorców. Po prostu kliknij komórkę w zakresie danych, a następnie kliknij przycisk pomysły na karcie Narzędzia główne . Funkcja Pomysły w programie Excel przeanalizuje dane i zwróci interesujące wizualizacje dotyczące tych danych w okienku zadań.

Animowany obraz przedstawiający działanie funkcji Pomysły w programie Excel

Uwaga: Ta funkcja jest udostępniana dla klientów w skali stopniowej. Jest ona najpierw dostępna w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, chińskim uproszczonym i japońskim na Subskrybenci z pakietem Office 365 w systemach Windows i Mac. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Na jakich danych działa funkcja Pomysły?

Funkcja Pomysły działa najlepiej, gdy dane są sformatowane jako tabela programu Excel z pojedynczym wierszem nagłówka u góry.  

Oto przykład:

Przykładowa tabela programu Excel

Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku czystych danych tabelarycznych.

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Pomysły:

 1. Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku danych sformatowanych jako Tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki dla kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet poszczególnych kolumn. Unikaj podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itp.

 3. Jeśli masz skomplikowane lub zagnieżdżone dane, możesz za pomocą dodatku Power Query przekonwertować tabele z kartami krzyżowymi lub wieloma wierszami nagłówków.

Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku czystych danych tabelarycznych.

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Pomysły:

 1. Funkcja Pomysły działa najlepiej w przypadku danych sformatowanych jako Tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w danych, a następnie naciśnij klawisze COMMAND +T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki dla kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet poszczególnych kolumn. Unikaj podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itp.

Nie udało Ci się znaleźć pomysłów? To prawdopodobnie nie jesteś.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Pomysły mogła nie zadziałać na danych:

 • Pomysły nie obsługują obecnie funkcji analizowania zestawów danych przez ponad 16 MB (w przybliżeniu 250K komórki). Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz filtrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić na niej pomysły.

 • Daty ciągów, takie jak "2017-01-01", będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. W celu obejścia tego problemu Utwórz nową kolumnę, w której użyto funkcji Date lub DateValue , i sformatuj ją jako datę.

 • Pomysły nie mogą analizować danych, gdy program Excel jest w trybie zgodności (tzn. gdy plik jest w formacie xls). Tymczasem Zapisz plik jako plik XLSX, xlsm lub xslb.

 • Scalane komórki również mogą być trudne do zrozumienia. Jeśli próbujesz wyorodkować dane, takie jak nagłówek raportu, to obejście, Usuń wszystkie scalone komórki, a następnie sformatuj komórki przy użyciu pozycji Wyśrodkuj w obrębie zaznaczenia.Naciśnij klawisze Ctrl + 1, a następnie przejdź do pozycji wyrównanie _GT_ poziome > Center w poprzek zaznaczenia.

Stale ulepszamy funkcję Pomysły

Nawet jeśli nie masz żadnego z powyższych warunków, firma Microsoft może nie znaleźć rekomendacji. Jest to spowodowane tym, że szukamy konkretnego zestawu zajęć Insights, a usługa nie zawsze znajdzie coś. Nieustannie pracujemy nad rozwinięciem typów analizy obsługiwanych przez usługę.

Oto bieżąca lista dostępnych funkcji:

 • Pozycja: klasyfikuje i wyróżnia element, który jest znacznie większy od pozostałych elementów.

Wykres liniowy przedstawiający płace ze znacznie wyższym poziomem wydatków

 • Trend: wyróżnia wykryty stały wzorzec trendu w szeregu czasowym danych.

Wykres liniowy przedstawiający wydatki rosnące w czasie

 • Wartość odstająca: wyróżnia wartości odstające w szeregu czasowym.

Wykres punktowy przedstawiający wartości odstające

 • Większość: znajduje przypadki, w których większość wartości całkowitej można przypisać do jednego czynnika.

Wykres pierścieniowy przedstawiający kategorię Osoby stanowiącą większość wydatków

Jeśli nie uzyskasz żadnych wyników, prześlij nam opinię, przechodząc do pozycji Plik > Opinia.

Ponieważ pomysły analizuje dane za pomocą sztucznych usług wywiadowczych, użytkownik może być zainteresowany bezpieczeństwem danych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft .

Pomysły wykorzystują materiały pochodzące od innych podmiotów. Jeśli chcesz przeczytać dane, kliknij poniższe łącze.

Ten plik jest oparty lub zawiera materiały pochodzące z projektów wymienionych poniżej (IP innych firm). Oryginalne powiadomienie o prawach autorskich oraz licencję, na podstawie której firma Microsoft otrzymała taki adres IP innej firmy, są określone poniżej. Takie licencje i powiadomienia są dostępne wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Microsoft udziela licencji na ten adres IP innej firmy w ramach postanowień licencyjnych dotyczących produktu firmy Microsoft. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszej umowy, bez względu na to, czy estoppel, czy w inny sposób.

--------

@microsoft/Load-themed-Styles v 1.7.13 MIT (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

@uifabric/Icons v 5.3.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Sieć szkieletowa interfejsu

użytkownika pakietu Office — reagowanie Copyright (c) Microsoft Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE * JAKO *, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

Uwaga: użycie czcionek i ikon, do których odwołuje się w INTERFEJSie użytkownika pakietu Office, podlega postanowieniom wymienionym w witrynie http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/Merge-Styles v 5.8.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Sieć szkieletowa interfejsu

użytkownika pakietu Office — reagowanie Copyright (c) Microsoft Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE * JAKO *, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

Uwaga: użycie czcionek i ikon, do których odwołuje się w INTERFEJSie użytkownika pakietu Office, podlega postanowieniom wymienionym w witrynie http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/Styling v 5.14.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Sieć szkieletowa interfejsu

użytkownika pakietu Office — reagowanie Copyright (c) Microsoft Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE * JAKO *, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

Uwaga: użycie czcionek i ikon, do których odwołuje się w INTERFEJSie użytkownika pakietu Office, podlega postanowieniom wymienionym w witrynie http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

@uifabric/Utilities v 5.5.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Sieć szkieletowa interfejsu

użytkownika pakietu Office — reagowanie Copyright (c) Microsoft Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE * JAKO *, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

Uwaga: użycie czcionek i ikon, do których odwołuje się w INTERFEJSie użytkownika pakietu Office, podlega postanowieniom wymienionym w witrynie http://aka.ms/fabric-assets-license

--------

Add-piks-to-styl 1.0.0 MIT (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

Licencja MIT (MIT)
Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

JNW v 2.0.6 MIT v 2.0.6 licencji MIT (https://github.com/kriskowal/asap#readme)

Prawa autorskie (c) 2009 – 2014 Współautorzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Babel — wypełnienie 6.23.0 MIT (https://babeljs.io/)

Licencja

mit Copyright (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <sebmck @ gmail. com_gT _

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Core-js v 2.5.1 Licencja MIT (https://github.com/zloirock/core-js#readme)

Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Create-3-15.6.0 BSD-3-(https://facebook.github.io/react/)

Licencja

BSD Oprogramowanie

do reagowania Copyright (c) 2013 — obecna, Facebook, Inc
. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i używanie w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że

spełnione są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.

* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

* Ani nazwa serwisu Facebook, ani imiona i nazwiska współautorów nie mogą służyć do poświadczania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO DO ZAMÓWIEŃ ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Dodatkowe przyznawanie praw patentowych w

wersji 2 "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie do reagowania rozdzielone przez serwis Facebook

, Inc. W serwisie Facebook, Inc. ("Facebook") licencje są przyznawane każdemu odbiorcy oprogramowania ("jesteś") na koncie bezterminowym, na całym świecie, nieodpłatnym, niewyłącznym, nieodwołalnym (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozwiązania) licencji na podstawie wszelkich koniecznych roszczeń, aby wprowadzić je do użytku, sprzedawać , oferuj możliwość sprzedawania, importowania i w inny sposób transferowania oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości żadne licencje nie są udzielane w ramach praw serwisu Facebook w ramach wszelkich roszczeń patentowych, które nie zostały naruszone przez (i) zmian w oprogramowaniu dokonanym przez użytkownika lub inną firmę lub (II) oprogramowaniu w połączeniu z oprogramowaniem lub innymi technologiami.

Licencja udzielona poniżej wygaśnie, automatycznie i bez powiadomienia, jeśli użytkownik (lub którykolwiek z podmiotów zależnych, filie firmy lub agenci) zainicjuje bezpośrednio lub pośrednio lub przysługuje mu bezpośredni interes finansowy, wszelkie potwierdzenia patentu: (i) W serwisie Facebook lub w dowolnej z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach (II) na dowolnej stronie, jeśli takie potwierdzenie patentowe powstaje w całości lub w części z dowolnego oprogramowania, technologii, produktu lub usługi Facebook lub dowolnej z jej filii lub podmiotów stowarzyszonych w firmach lub (III) wszystkie strony odnoszące się do oprogramowania. Bez względu na powyższe, jeśli serwis Facebook lub którykolwiek z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach sprawuje, że nie zarzucają one naruszenia patentu w pierwszej instancji, a użytkownik odpowie na drodze naruszenia patentu powództwa przeciwko temu Strona, która nie jest związana z oprogramowaniem, licencja udzielona na mocy niniejszej umowy nie będzie zamknięta w sekcji i niniejszego ustępu ze względu na takie roszczenie wzajemne.

"Wymagane roszczenie" to roszczenie patentu należącego do serwisu Facebook, które musi być nienaruszone wyłącznie przez oprogramowanie stojące.

"Roszczenie patentowe" to jakiekolwiek działanie sądowe lub inne działania zarzucające bezpośredni, pośredni lub komplementarne naruszenie lub niedopełnienie w celu naruszenia jakiegokolwiek patentu, w tym roszczenia wzajemnego lub powództwa wzajemnego.

--------

Dom-CSS v 2.1.0 MIT (https://github.com/mattdesl/dom-css)

Licencja MIT (MIT)
Copyright (c) 2014 matowy DesLauriers

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT FBJS v 0.8.16 (https://github.com/facebook/fbjs#readme)

Licencja

mit Copyright (c) 2013 — obecna, Facebook, Inc

. Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Plik z kodem z Redux

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 — obecna Dan

Abramov Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Plik z kodem "oparty na ES5-implementacji podkładki

" Licencja MIT (MIT)

Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Michael Kowal i współautorzy

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Plik z kodem "oparty na bibliotece

Escape — HTML * Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk
* Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe
* Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timothy" gu
*
* Niniejszym udziela się bezpłatnej zgody na każdą osobę, która uzyska
* Kopia tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (
* "Oprogramowanie"), aby zaradzić oprogramowaniu bez ograniczeń, w
tym * bez ograniczeń prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania
* rozpowszechniać, podlicencję i/lub sprzedawać kopie oprogramowania oraz
* umożliwia osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, z zastrzeżeniem
* następujące warunki:
*
* Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to zawiadomienie
o pozwoleniu jest * zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.
*
* OPROGRAMOWANIE jest dostarczane "tak jak jest", bez żadnych gwarancji,
* EKSPRESOWA lub DOMNIEMANa, w tym bez ograniczeń w zakresie
gwarancji * PRZYDATNOŚĆ HANDLOWĄ, ZDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA.
* w żadnym wypadku AUTORzy i POSIADACZe praw AUTORSKIch nie będą
odpowiedzialni za żadne * ROSZCZENIA, szkody lub inne odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy są PODEJMOWANe w ramach umowy,
* nieDOZWOLONE lub w inny sposób, pochodzące z lub w związku z
* OPROGRAMOWANIE LUB KORZYSTANIE LUB INNE RELACJE W OPROGRAMOWANIU.

--------

Plik z kodem na podstawie Lodash "

Copyright (c) JS Foundation i inni Współautorzy <https:

//js.Foundation/> Na podstawie podkreślenia. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
DocumentCloud i & redaktorzy <http://underscorejs.org/>

To oprogramowanie składa się z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez wielu użytkowników. Aby uzyskać dokładną historię udziału, zobacz historię poprawek dostępną

pod adresem https://github.com/lodash/lodash. Następująca licencja dotyczy wszystkich części tego oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

====

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

====

Prawa autorskie i pokrewne na przykład kodu są uchylane za pośrednictwem CC0. Przykładowy kod jest definiowany jako cały kod źródłowy wyświetlany w Prose dokumentacji.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Pliki zlokalizowane w node_modules i katalogach dostawców są przechowywanymi zewnętrznie bibliotekami, które są używane przez to oprogramowanie, które mają własne licencje; zalecamy ich odczytanie, ponieważ ich warunki mogą różnić się od powyższych warunków.

--------

Plik z kodem, który "pożyczy",

modernizacja Copyright (c) 2015 autorzy

modernizacji Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Pliki z kodem "oparte na IEEE754

Copyright (c) 2008, uczciwe Oaks Labs, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i używanie w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że

spełnione są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.

* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

* Ani imiona i nazwiska innych współautorów mogą być używane do poświadczania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO, DO ZAMÓWIEŃ LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

--------

wystawcy-niereagowanie-statyczne licencje v 2.3.1 BSD-3-klauzula (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme

) Umowa licencyjna na oprogramowanie (licencja
BSD) ========================================

Copyright (c) 2015, Yahoo! Żądania. Wszystkie prawa zastrzeżone.
----------------------------------------------------

Rozpowszechnianie i używanie tego oprogramowania w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że spełnione

są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.
* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.
* Ani nazwa usługi Yahoo! Inc. ani nazwiska współautorów YUIych mogą być używane do poświadczania lub promowania produktów uzyskanych na podstawie tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody usługi Yahoo! Inc.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO, DO ZAMÓWIEŃ LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

--------

niezmienny v 2.2.2 (https://github.com/zertosh/invariant#readme) licencja BSD-3-klauzula

() Niezmienny v 2.2.2

Copyright (c) 2016, Andres Suarez
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i używanie w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że

spełnione są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.

* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

* Ani nazwa niezmiennej, ani imiona i nazwiska współautorów mogą być używane do poświadczania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO DO ZAMÓWIEŃ ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Oprogramowanie

do reagowania Licencja

BSD Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i używanie w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że

spełnione są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.

* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

* Ani nazwa serwisu Facebook, ani imiona i nazwiska współautorów nie mogą służyć do poświadczania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO DO ZAMÓWIEŃ ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Dodatkowe przyznawanie praw patentowych w

wersji 2 "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie FBJS rozpowszechniane przez serwis Facebook, Inc

. W serwisie Facebook, Inc. ("Facebook") licencje są przyznawane każdemu odbiorcy oprogramowania ("jesteś") na koncie bezterminowym, na całym świecie, nieodpłatnym, niewyłącznym, nieodwołalnym (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozwiązania) licencji na podstawie wszelkich koniecznych roszczeń, aby wprowadzić je do użytku, sprzedawać , oferuj możliwość sprzedawania, importowania i w inny sposób transferowania oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości żadne licencje nie są udzielane w ramach praw serwisu Facebook w ramach wszelkich roszczeń patentowych, które nie zostały naruszone przez (i) zmian w oprogramowaniu dokonanym przez użytkownika lub inną firmę lub (II) oprogramowaniu w połączeniu z oprogramowaniem lub innymi technologiami.

Licencja udzielona poniżej wygaśnie, automatycznie i bez powiadomienia, jeśli użytkownik (lub którykolwiek z podmiotów zależnych, filie firmy lub agenci) zainicjuje bezpośrednio lub pośrednio lub przysługuje mu bezpośredni interes finansowy, wszelkie potwierdzenia patentu: (i) W serwisie Facebook lub w dowolnej z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach (II) na dowolnej stronie, jeśli takie potwierdzenie patentowe powstaje w całości lub w części z dowolnego oprogramowania, technologii, produktu lub usługi Facebook lub dowolnej z jej filii lub podmiotów stowarzyszonych w firmach lub (III) wszystkie strony odnoszące się do oprogramowania. Bez względu na powyższe, jeśli serwis Facebook lub którykolwiek z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach sprawuje, że nie zarzucają one naruszenia patentu w pierwszej instancji, a użytkownik odpowie na drodze naruszenia patentu powództwa przeciwko temu Strona, która nie jest związana z oprogramowaniem, licencja udzielona na mocy niniejszej umowy nie będzie zamknięta w sekcji i niniejszego ustępu ze względu na takie roszczenie wzajemne.

"Wymagane roszczenie" to roszczenie patentu należącego do serwisu Facebook, które musi być nienaruszone wyłącznie przez oprogramowanie stojące.

"Roszczenie patentowe" to jakiekolwiek działanie sądowe lub inne działania zarzucające bezpośredni, pośredni lub komplementarne naruszenie lub niedopełnienie w celu naruszenia jakiegokolwiek patentu, w tym roszczenia wzajemnego lub powództwa wzajemnego.

Dodatkowe przyznawanie praw patentowych w

wersji 2 "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie do reagowania rozdzielone przez serwis Facebook

, Inc. W serwisie Facebook, Inc. ("Facebook") licencje są przyznawane każdemu odbiorcy oprogramowania ("jesteś") na koncie bezterminowym, na całym świecie, nieodpłatnym, niewyłącznym, nieodwołalnym (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozwiązania) licencji na podstawie wszelkich koniecznych roszczeń, aby wprowadzić je do użytku, sprzedawać , oferuj możliwość sprzedawania, importowania i w inny sposób transferowania oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości żadne licencje nie są udzielane w ramach praw serwisu Facebook w ramach wszelkich roszczeń patentowych, które nie zostały naruszone przez (i) zmian w oprogramowaniu dokonanym przez użytkownika lub inną firmę lub (II) oprogramowaniu w połączeniu z oprogramowaniem lub innymi technologiami.

Licencja udzielona poniżej wygaśnie, automatycznie i bez powiadomienia, jeśli użytkownik (lub którykolwiek z podmiotów zależnych, filie firmy lub agenci) zainicjuje bezpośrednio lub pośrednio lub przysługuje mu bezpośredni interes finansowy, wszelkie potwierdzenia patentu: (i) W serwisie Facebook lub w dowolnej z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach (II) na dowolnej stronie, jeśli takie potwierdzenie patentowe powstaje w całości lub w części z dowolnego oprogramowania, technologii, produktu lub usługi Facebook lub dowolnej z jej filii lub podmiotów stowarzyszonych w firmach lub (III) wszystkie strony odnoszące się do oprogramowania. Bez względu na powyższe, jeśli serwis Facebook lub którykolwiek z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach sprawuje, że nie zarzucają one naruszenia patentu w pierwszej instancji, a użytkownik odpowie na drodze naruszenia patentu powództwa przeciwko temu Strona, która nie jest związana z oprogramowaniem, licencja udzielona na mocy niniejszej umowy nie będzie zamknięta w sekcji i niniejszego ustępu ze względu na takie roszczenie wzajemne.

"Wymagane roszczenie" to roszczenie patentu należącego do serwisu Facebook, które musi być nienaruszone wyłącznie przez oprogramowanie stojące.

"Roszczenie patentowe" to jakiekolwiek działanie sądowe lub inne działania zarzucające bezpośredni, pośredni lub komplementarne naruszenie lub niedopełnienie w celu naruszenia jakiegokolwiek patentu, w tym roszczenia wzajemnego lub powództwa wzajemnego.

--------

lodash-es v 4.17.4 MIT (https://lodash.com/custom-builds)

JS i inni Współautorzy <https://js.foundation/>

Na podstawie podkreślenia. js, Copyright Jeremy Ashkenas,
DocumentCloud i & redaktorzy <http://underscorejs.org/>

To oprogramowanie składa się z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez wielu użytkowników. Aby uzyskać dokładną historię udziału, zobacz historię poprawek dostępną

pod adresem https://github.com/lodash/lodash. Następująca licencja dotyczy wszystkich części tego oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

====

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

====

Prawa autorskie i pokrewne na przykład kodu są uchylane za pośrednictwem CC0. Przykładowy kod jest definiowany jako cały kod źródłowy wyświetlany w Prose dokumentacji.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Pliki zlokalizowane w node_modules i katalogach dostawców są przechowywanymi zewnętrznie bibliotekami, które są używane przez to oprogramowanie, które mają własne licencje; zalecamy ich odczytanie, ponieważ ich warunki mogą różnić się od powyższych warunków.

--------

Object-Przypisz licencję MIT v 4.1.1 (https://github.com/sindresorhus/object-assign)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus @ gmail. com_gT _ (sindresorhus.com)

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Office-UI-Fabric-rereaguj v 5.8.2 MIT (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme)

Sieć szkieletowa interfejsu

użytkownika pakietu Office — reagowanie Copyright (c) Microsoft Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja

mit Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE * JAKO *, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

Uwaga: użycie czcionek i ikon, do których odwołuje się w INTERFEJSie użytkownika pakietu Office, podlega postanowieniom wymienionym w witrynie http://aka.ms/fabric-assets-license

Umowa licencyjna dotycząca

pakietu Microsoft Fabric Dziękujemy za zainteresowanie projektowaniem dla pakietu Office i innych punktów końcowych pakietu Office 365. Niniejsza Umowa jest między użytkownikiem (deweloperem) i firmą Microsoft Corporation ("Microsoft") i reguluje korzystanie z zasobów tkanin (określonych poniżej) ("Umowa"). Pobierając zasoby tkaninowe z sieci CDN, użytkownik oznacza i gwarantuje firmie Microsoft, że użytkownik ma prawo do akceptowania niniejszej umowy w imieniu Ciebie, firmy i/lub innego podmiotu, stosownie do przypadku.

jedno. Licencja i wskazówki dotyczące
zasobów tkaninowych sieci. Udzielenie licencji.
Dotacje firmy Microsoft na rzecz programisty, niewyłącznej, ograniczonej, ogólnoświatowej, nieprzypisanej, niedozwolonej licencji na korzystanie z zasobów tkaninowych wyłącznie w celu opracowania pakietu Office i innych punktów końcowych pakietu Office 365, takich jak: Dodatki pakietu Office, składniki Web Part programu SharePoint, aplikacje programu SharePoint i niestandardowe aplikacje pakietu Office 365. W celu uniknięcia wątpliwości zasoby tkaninowe nie są używane do celów marketingowych. "Zasoby tkaninowe" oznaczają rodzinę czcionek czcionki Segoe UI (1), która znajduje się pod adresem https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) ikony pakietu Office zlokalizowane pod adresem https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; (3) znaki towarowe firmy Microsoft, symbole, znaczniki itd., zlokalizowane pod adresem http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons ("znaki towarowe"). Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w tym dokumencie. Deweloperzy nie mogą używać znaków towarowych w nazwie jakiegokolwiek produktu, usługi ani w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować pomyłkę, czy produkt lub usługa dewelopera to produkt firmy Microsoft, a firma Microsoft może odwołać tę licencję w dowolnym czasie.

b. Wskazówki dotyczące znakowania.
Przyznanie licencji w sekcji 1 (a) jest warunkiem dewelopera, który jest zgodny z zasadami znakowania znajdującymi się w witrynie http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf.

s. Własność zawartości partnera.
Programista potwierdza wyłączną własność firmy Microsoft w zakresie zasobów tkanin i wszystkie powiązane wartości firmy oraz że firma Microsoft zachowuje wszystkie prawa, tytuły i zainteresowania w i do zasobów tkaninowych. Deweloperzy nie będą korzystać z zasobów tkaninowych w jakikolwiek sposób, który zmniejsza się lub w inny sposób uszkodzi wartości firmy Microsoft w zasobach tkaninowych. Programista wyraża zgodę na naprawienie określonego niepotrzebnego użycia zasobów tkaninowych po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od firmy Microsoft.

2,6. Oświadczenia i gwarancje. Firma Microsoft oświadcza i gwarantuje, że ma on uprawnienia i uprawnienia do udzielania licencji w tym dokumencie.

3,2. Inne
sieci. Jurysdykcja/wybór prawa.
Umowa będzie podlegać prawu stanu Waszyngton, a strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i zależeć od sądów federalnych na prowincjach króla, Waszyngton. Jeśli nie ma jurysdykcji federalnej, strony zgadzają się z wyłączną jurysdykcją i zamiejscem w nadrzędnym Trybunale króla County.

b. Opłaty za korzystanie z prawników.
Jeśli firma Microsoft lub partner korzysta z prawników w celu wymuszenia wszelkich praw wynikających z niniejszej umowy lub odnoszących się do niej, Strona dominująca będzie uprawniona do odzyskania swoich rozsądnych opłat prawników, kosztów i innych kosztów, w tym kosztów i opłat poniesionych na odwołanie lub postępowanie upadłościowe lub podobne działania.

s. Cała umowa.
Niniejsza Umowa jest całą umową między stronami, dotyczącą jej przedmiotu. Zastępuje ona wszystkie wcześniejsze umowy, powiadomienia i oświadczenia między stronami dotyczące przedmiotu.

--------

wydajność — teraz v 2.1.0 MIT (https://github.com/meryn/performance-now)

Copyright (c) 2013 Braveg1rl

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT (https://github.com/mattdesl/prefix-style)

w stylu prefiksu v 2.0.1 Licencja MIT (MIT)
Copyright (c) 2014 matowy DesLauriers

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

proces v 0.11.10 MIT (https://github.com/shtylman/node-process#readme)

(Licencja MIT)

Copyright (c) 2013 Roman Shtylman <shtylman @ gmail. com_gT _

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE, DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT v 7.3.1 (https://github.com/then/promise#readme)

Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

prop — typy 15.6.0a MIT (https://facebook.github.io/react/)

Licencja

mit Copyright (c) 2013 — obecna, Facebook, Inc

. Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT RAF v 3.4.0 (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme)

Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <chris @ neversaw. us_gT _

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

reagowanie na 15.6.2 MIT (https://facebook.github.io/react/)

Licencja

mit Copyright (c) 2013 — obecna, Facebook, Inc

. Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

reagowanie — paski przewijania (niestandardowy) v 4.2.1 Licencja MIT (

https://github.com/Malte-Wessel/React-Custom-ScrollBars) Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 reagowanie-paski przewijania

niestandardowego Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Reakcja — Dom v 15.6.1 BSD-3-klauzula License (https://facebook.github.io/react/)

Copyright (c) 2013 — obecna, Facebook, Inc
. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozpowszechnianie i używanie w formularzach źródłowych i binarnych, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, pod warunkiem że

spełnione są następujące warunki: * Redystrybucja kodu źródłowego musi dotyczyć powyższych informacji o prawach autorskich, tej listy warunków oraz poniższej odpowiedzialności.

* Redystrybucja w postaci binarnej musi reformować powyższe powiadomienie o prawach autorskich, listę warunków i następującą klauzulę zrzeczenia się w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

* Ani nazwa serwisu Facebook, ani imiona i nazwiska współautorów nie mogą służyć do poświadczania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW "TAK JAK JEST", A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM, CHOĆ NIE SĄ OGRANICZONE, DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ PRAWA AUTORSKIEGO LUB WSPÓŁAUTORZY NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, OKAZJONALNYCH, SPECJALNYCH, EXEMPLARY LUB WYNIKOWYCH (W TYM, ALE NIE TYLKO DO ZAMÓWIEŃ ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG; UTRATA WYKORZYSTANIA, DANE LUB ZYSKI; LUB PRZERWA W BIZNESIE) WYNIKA JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO UMOWA, ZOBOWIĄZANIE ŚCISŁE, CZY NIENARUSZONE (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST TO UZASADNIONE MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Dodatkowe przyznawanie praw patentowych w

wersji 2 "Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie do reagowania rozdzielone przez serwis Facebook

, Inc. W serwisie Facebook, Inc. ("Facebook") licencje są przyznawane każdemu odbiorcy oprogramowania ("jesteś") na koncie bezterminowym, na całym świecie, nieodpłatnym, niewyłącznym, nieodwołalnym (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozwiązania) licencji na podstawie wszelkich koniecznych roszczeń, aby wprowadzić je do użytku, sprzedawać , oferuj możliwość sprzedawania, importowania i w inny sposób transferowania oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości żadne licencje nie są udzielane w ramach praw serwisu Facebook w ramach wszelkich roszczeń patentowych, które nie zostały naruszone przez (i) zmian w oprogramowaniu dokonanym przez użytkownika lub inną firmę lub (II) oprogramowaniu w połączeniu z oprogramowaniem lub innymi technologiami.

Licencja udzielona poniżej wygaśnie, automatycznie i bez powiadomienia, jeśli użytkownik (lub którykolwiek z podmiotów zależnych, filie firmy lub agenci) zainicjuje bezpośrednio lub pośrednio lub przysługuje mu bezpośredni interes finansowy, wszelkie potwierdzenia patentu: (i) W serwisie Facebook lub w dowolnej z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach (II) na dowolnej stronie, jeśli takie potwierdzenie patentowe powstaje w całości lub w części z dowolnego oprogramowania, technologii, produktu lub usługi Facebook lub dowolnej z jej filii lub podmiotów stowarzyszonych w firmach lub (III) wszystkie strony odnoszące się do oprogramowania. Bez względu na powyższe, jeśli serwis Facebook lub którykolwiek z podmiotów zależnych lub podmiotów stowarzyszonych w firmach sprawuje, że nie zarzucają one naruszenia patentu w pierwszej instancji, a użytkownik odpowie na drodze naruszenia patentu powództwa przeciwko temu Strona, która nie jest związana z oprogramowaniem, licencja udzielona na mocy niniejszej umowy nie będzie zamknięta w sekcji i niniejszego ustępu ze względu na takie roszczenie wzajemne.

"Wymagane roszczenie" to roszczenie patentu należącego do serwisu Facebook, które musi być nienaruszone wyłącznie przez oprogramowanie stojące.

"Roszczenie patentowe" to jakiekolwiek działanie sądowe lub inne działania zarzucające bezpośredni, pośredni lub komplementarne naruszenie lub niedopełnienie w celu naruszenia jakiegokolwiek patentu, w tym roszczenia wzajemnego lub powództwa wzajemnego.

--------

reagowanie na licencję Redux v 5.0.6 MIT (https://github.com/gaearon/react-redux

) Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 — obecna Dan

Abramov Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT Redux v 3.7.2 (http://redux.js.org/)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 — obecna Dan

Abramov Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Redux-thunk v 2.2.0 MIT (https://github.com/gaearon/redux-thunk)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2015 Dan Abramov

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Regenerator-Runtime v 0.10.3 MIT

Licencja

mit Copyright (c) 2014 — obecna, Facebook, Inc

. Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

napełnianie obserwatora — wypełnienie licencja MIT v 1.4.2 (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2016 Denis RUL

Pozwolenie to jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zaradzenia oprogramowaniu bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "" TAK JAK JEST "", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE TYLKO, DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja na 1.0.4 MIT z symbolem (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus @ gmail. com_gT _ (sindresorhus.com)
Copyright (c) Ben Lesh <ben @ benlesh. com_gT _

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Camel 1.0.0 MIT (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian burz Taylora

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

to-no-Case 1.0.2 MIT (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian burz Taylora

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

o-Space-Case 1.0.0 MIT (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian burz Taylora

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

tslib v 1.8.0 Apache-2,0 (http://typescriptlang.org/)

Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja na licencję Apache, wersja 2,0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodności z licencją. Kopię licencji możesz uzyskać pod adresem

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

O ile nie jest to wymagane przez prawo właściwe lub uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane w ramach licencji jest dystrybuowane na zasadzie "tak jak jest", bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, ani wprost, ani domyślnie. Zobacz licencję dla konkretnego języka, który określa uprawnienia i ograniczenia w ramach licencji.

--------

UA-parser-js v 0.7.17 MIT (http://github.com/faisalman/ua-parser-js)

Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<fyzlman @ gmail. com_gT _>

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja MIT v 3.3.2 (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme)

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer i inni Współautorzy

Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM W TYM, ŻE NIE JEST OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Licencja na pakiet WebPack v 3.8.1 MIT (

https://github.com/WebPack/WebPack) JS i inni Współautorzy

w zakresie praw autorskich Pozwolenie jest udzielane bezpłatnie, osobom, które otrzymają kopię tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji ("oprogramowanie"), w celu zajmowania się oprogramowaniem bez ograniczeń, w tym bez ograniczenia praw użytkowania, kopiowania, modyfikowania i scalania. Publikowanie, rozpowszechnianie, podlicencję i/lub sprzedawanie kopii oprogramowania oraz Zezwalanie osobom, którym oprogramowanie jest dostarczone, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Powyższe powiadomienie o prawach autorskich i to powiadomienie są zawarte we wszystkich kopiach lub znaczących częściach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK JAK JEST", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE, DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY BĄDŹ WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JEGO STOSOWANIA LUB INNEGO UŻYTKOWANIA.

--------

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×