Pomijanie opcji uruchamiania podczas otwierania bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można ustawić nowe opcje uruchamiania w obszarze Bieżąca baza danych z okna dialogowego Opcje programu Access, utworzyć makro AutoExec lub użyć procedury zdarzenia Open. Jednak czasem podczas otwierania bazy danych programu Microsoft Access 2013 może być wskazane pominięcie tych ustawień.

Aby pominąć wszystkie opcje uruchamiania, wykonaj następujący krok:

  • Podczas otwierania bazy danych przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Zależnie od ustawień zabezpieczeń makr w bazie danych podczas uruchamiania może zostać wyświetlonych kilka komunikatów związanych z zabezpieczeniami.

Uwaga : Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, dopóki nie zostaną zamknięte wszystkie komunikaty zabezpieczeń. W przeciwnym razie opcje uruchamiania nie zostaną pominięte.

Uniemożliwianie innym pominięcia opcji uruchamiania

Aby uniemożliwić innym użytkownikom pominięcia opcji uruchamiania. Wyłącza klawisz obejścia (zmiana) przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA) kod ustawić właściwość AllowBypassKey na wartość False.

Właściwość AllowBypassKey może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

Prawda

Włącza klawisz SHIFT, umożliwiając użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

Fałsz

Wyłącza klawisz SHIFT, uniemożliwiając pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec przez użytkowników.

Aby ustawić właściwość AllowBypassKey za pomocą makra, trzeba utworzyć właściwość w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty , a następnie dołączyć go do kolekcji Properties obiektu bazy danych .

  • W projekt programu Microsoft Access (adp) można ją dodać do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Ustawienie właściwości AllowBypassKey nie ma skutku do następnego otwarcia aplikacji bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×