Polecanie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Polecanie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, wyróżniać ważne pliki, foldery lub linki w bibliotece dokumentów, przypinając te elementy do górnej części biblioteki dokumentów. Po przypięciu elementu u góry strony biblioteki dokumentów pojawia się obraz miniatury, co ułatwia użytkownikom znalezienie elementu.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Polecanie elementu w bibliotece dokumentów

Uwagi : 

 • Obszar wyróżnienia jest określony dla jednego folderu lub widoku biblioteki. Korzystając z widoków niestandardowych, musisz przypiąć element do każdego widoku, w którym ma się on pojawić.

 • Możesz wyróżnić maksymalnie trzy elementy w każdej bibliotece, folderze lub widoku.

 • Ta procedura nie jest dostępna w trybie klasycznym.

Aby polecić element w bibliotece dokumentów:

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada : Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej plik, folder lub link, który chcesz wyróżnić.

 3. W widoku Lista lub Kafelki wybierz element, który chcesz polecić.

  Porady : 

  • Aby zaznaczyć element, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki. Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. Następnie użyj klawisza Strzałka w dół. (W programie Narrator usłyszysz komunikat „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  • Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

   • Upewnij się, że żadne pliki ani foldery nie są zaznaczone. Przycisk Nowy i menu Widok są dostępne w menu tylko wtedy, gdy w bibliotece dokumentów nie są zaznaczone żadne pliki.

   • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

   • Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Lista” lub „Kafelki”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przypnij do góry”. Następnie naciśnij klawisz Enter. W górnej części biblioteki pojawi się obraz miniatury elementu.

  Porada : Jeśli opcja Przypnij do góry jest niedostępna na pasku menu, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Więcej poleceń. Inne działania na podmenu zaznaczonego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. W podmenu naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Przypnij do góry”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga : Po zaznaczeniu obrazu miniatury polecanego elementu praca z tym elementem jest bardzo prosta:

 • Aby zaznaczyć obraz miniatury, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pole listy przypiętych elementów”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego elementu polecanego. (W Narratorze usłyszysz „Przypięte elementy”).

 • Aby otworzyć zaznaczony element polecany, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe z listą dodatkowych czynności, które możesz wykonać względem elementu polecanego, na przykład Zmień nazwę, Prześlij mi alert, Historia wersji oraz Wypróbuj:

  1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz”.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Więcej poleceń. Inne działania na zaznaczonych elementach”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. Aby dokonać wyboru, w menu kontekstowym użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie kolejności polecanych elementów

Jeśli polecasz więcej niż jeden element, możesz zmienić kolejność ich wyświetlania, przenosząc je w lewo lub w prawo.

 1. Zaloguj się na konto usługi Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na widok usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada : Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już z widoku usługi SharePoint Online.

 3. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdzie znajduje się polecany element.

 4. Aby zaznaczyć element, którego kolejność chcesz zmienić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pole listy przypiętych elementów”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę polecanego elementu, który chcesz przenieść do nowej pozycji. (W programie Narrator usłyszysz „Przypięte elementy”).

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz”.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Edytuj przypięte elementy”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada : Jeśli opcja Edytuj przypięte elementy jest niedostępna na pasku menu, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Więcej poleceń. Inne działania na podmenu zaznaczonego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. W podmenu naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Edytuj przypięte elementy”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wybrać polecenie Przenieś w prawo lub Przenieś w lewo, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odpinanie polecanego elementu

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada : Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już z widoku usługi SharePoint Online.

 3. Przejdź do biblioteki dokumentów, folderu lub widoku, gdzie znajduje się polecany element.

 4. Aby zaznaczyć element, który chcesz odpiąć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pole listy przypiętych elementów”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę polecanego elementu, który chcesz przenieść do nowej pozycji. (W programie Narrator usłyszysz „Przypięte elementy”).

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz”.

 6. Odepnij element:

  • Jeśli tylko jeden element jest przypięty, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Odepnij podmenu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli przypiętych jest więcej elementów, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Edytuj podmenu przypiętych elementów”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Odepnij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×