Pole wskaźników

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole wskaźników zawiera symbole, które pozwalają projekcyjny wskazuje pozycję o różnych aspektów każdego zadania lub zasobu.

Wskaźniki kolumny w programie Project

Różne

2016

2013

2010

2007

Opis

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźników

Nagłówek kolumny wskaźniki.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Zadania, zasobu, zaangażowania lub przydziału jest dołączona Uwaga.

Hiperlink

Hiperlink

Hiperlink

Hiperlink

Zadanie, zasób lub przydział ma skojarzone hiperłącze.

Zadania

2016

2013

2010

2007

Opis

Zadanie cykliczne

Zadanie cykliczne

Zadanie cykliczne

Zadanie cykliczne

Zadanie jest zadanie cykliczne.

Ukończone

Ukończone

Ukończone

Ukończone

Zadanie zostało wykonane.

Wstawionego projektu

Wstawionego projektu

Wstawionego projektu

Wstawionego projektu

Zadanie jest wstawionym projektem.

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Wstawiony projekt jest tylko do odczytu

Zadanie jest wstawionym projektem przeznaczonym tylko do odczytu.

Zastosowano kalendarz

Zastosowano kalendarz

Zastosowano kalendarz

Zastosowano kalendarz

Zadanie ma zastosowano kalendarza.

Użytkownicy niebędący z kalendarzami

Użytkownicy niebędący z kalendarzami

Użytkownicy niebędący z kalendarzami

Użytkownicy niebędący z kalendarzami

Zadanie nie ma części wspólnej z kalendarzami zadań i zasobów.

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie zakończone z opóźnieniem

Zadanie kończy się na datę późniejszą niż data jego terminu ostatecznego.

Ograniczenia

2016

2013

2010

2007

Opis

Ograniczenie sztywne

Ograniczenie sztywne

Ograniczenie sztywne

Ograniczenie sztywne

Zadanie ma ograniczenie sztywne, na przykład następujących czynności:

  • Musi zakończyć się

  • Musi rozpocząć się

Ograniczenia średnio zaawansowani

Ograniczenia średnio zaawansowani

Ograniczenia średnio zaawansowani

Ograniczenia średnio zaawansowani

Zadanie ma ograniczenie obraz, takie jak następujące czynności:

  • Zakończ nie wcześniej niż

  • Zakończ nie później niż

  • Rozpocznij nie wcześniej niż

  • Rozpocznij nie później niż

Błąd ograniczenia

Błąd ograniczenia

Błąd ograniczenia

Błąd ograniczenia

Zadanie nie zostało zaplanowane lub wykonane w ramach czasu ograniczenia.

Elementy dostarczane i zależności

2016

2013

2010

2007

Opis

Elementu dostarczanego

Elementu dostarczanego

Elementu dostarczanego

Elementu dostarczanego

Zadanie ma elementu dostarczanego, skojarzony z nią innego projektu zależy od jego zakończenia.

Współzależności

Współzależności

Współzależności

Współzależności

Zadanie ma zależność zewnętrzna nad zadaniem w innym projekcie.

Zasoby

2016

2013

2010

2007

Opis

Z nadmierną alokacją

Z nadmierną alokacją Bilansowanie zasobów

Z nadmierną alokacją Bilansowanie zasobów

Bilansowanie zasobów

Zasób ma nadmierną alokację i wymaga bilansowania.

Zasobów lokalnych

Zasobów lokalnych

ND

ND

Zasób jest lokalne do projektu i wymaga zatwierdzenia dla przydziałów.

Zasób ogólny

Zasób ogólny

Zasób ogólny

Zasób ogólny

Zasób jest ogólny.

Wymagane zakontraktowanie

ND

ND

ND

Nie ma żadnych zaangażowania obejmujące przydziału zasobu.

Proponowany zaangażowania

ND

ND

ND

Zaangażowania jest utworzony, ale jeszcze nie zostały przesłane lub jeszcze nie zostały odebrane.

Zaangażowania dodane

ND

ND

ND

Nowy zasób został dodany do projektu ze względu na zaangażowania.

Edytowanie zakontraktowania

ND

ND

ND

Zatrudnienie edytowano i musi być ponownie przesłać do zatwierdzenia.

Konturowy

2016

2013

2010

2007

Opis

Kontur Progresywny

Kontur Progresywny

Kontur Progresywny

Kontur Progresywny

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu progresywny.

Szczytowy rozkład

Szczytowy rozkład

Szczytowy rozkład

Szczytowy rozkład

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego.

Kontur Podwójny daszek

Kontur Podwójny daszek

Kontur Podwójny daszek

Kontur Podwójny daszek

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu dwuszczytowego.

Kontur Szczytowy regresywny

Kontur Szczytowy regresywny

Kontur Szczytowy regresywny

Kontur Szczytowy regresywny

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego regresywnego.

Przydział edytowane

Przydział edytowane

Przydział edytowane

Przydział edytowane

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu edytowanego.

Przednia załadowanego rozkład

Przednia załadowanego rozkład

Przednia załadowanego rozkład

Przednia załadowanego rozkład

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu regresywnego.

Kontur Szczytowy progresywny

Kontur Szczytowy progresywny

Kontur Szczytowy progresywny

Kontur Szczytowy progresywny

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego progresywnego.

Centralny rozkład

Centralny rozkład

Centralny rozkład

Centralny rozkład

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu centralnego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×