Pola obliczeniowe w funkcjach SQL

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wartość argumentu wyrażenie tekstowe w funkcji agregacji języka SQL umożliwia wykonywanie obliczeń na wartości w polu. Można na przykład obliczyć wartość procentową (na przykład opłatę dodatkową czy podatek od sprzedaży) przez pomnożenie wartości pola przez ułamek.

Poniższa tabela zawiera przykłady obliczeń w polach tabel zamówienia i Szczegóły zamówień w bazie danych Northwind.mdb.

Obliczanie

Przykład

Dodawanie numeru do pola

Freight + 5

Odejmowanie liczby od wartości pola

Freight - 5

Pomnożenie wartości pola przez liczbę

UnitPrice * 2

Podzielenie wartości pola przez liczbę

Freight / 2

Dodawanie jednego pola do drugiego

UnitsInStock + UnitsOnOrder

Odejmowanie jednego pola od drugiego

ReorderLevel - UnitsInStock


W poniższym przykładzie obliczana średnia rabatu wszystkich zamówień w bazie danych Northwind.mdb. Mnoży wartości w polach UnitPrice i rabat, można sprawdzić rabatu zamówienia, a następnie oblicza średnią. Za pomocą tego wyrażenia w instrukcji SQL w kodzie języka Visual Basic:

SELECT Avg(UnitPrice * Discount) AS [Average Discount] FROM [Order Details];Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×