Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użytkownik może pokazać, iż uznaje, że baza danych jest bezpieczna i że można ufać jej zawartości, przez dodanie do bazy danych podpis cyfrowy. To ułatwia osobom korzystającym z bazy danych podjęcie decyzji, czy ufać bazie danych i jej zawartości.

Używany proces cyfrowego podpisywania bazy danych zależy od tego, czy baza danych używa formatu pliku programu Microsoft Office Access 2007, takiego jak plik accdb, czy starszego formatu, takiego jak plik mdb. W obu procesach jest jednak wymagane użycie certyfikatu zabezpieczeń.

Można użyć komercyjnego certyfikatu zabezpieczeń lub utworzyć własny certyfikat zabezpieczeń. W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć własny certyfikat zabezpieczeń.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007

Cyfrowe podpisywanie bazy danych z poprzedniej wersji

Przed rozpoczęciem

Aby dodać podpis cyfrowy, najpierw należy uzyskać lub utworzyć certyfikat zabezpieczeń. Certyfikat zabezpieczeń można porównać do pióra służącego do cyfrowego podpisywania lub do woskowej pieczęci, której może używać tylko użytkownik.

Jeśli użytkownik nie ma certyfikatu zabezpieczeń, może go utworzyć za pomocą narzędzia SelfCert (zawartego w pakiecie Microsoft Office).

Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

  — lub —

  Przejdź do folderu zawierającego pliki programów Office Professional 2007. Domyślny folder jest Office\Office12 dysk: \Program Files\Microsoft. W tym folderze Znajdź i kliknij dwukrotnie SelfCert.exe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie certyfikatu cyfrowego.

 2. W polu Nazwa certyfikatu wpisz nazwę nowego certyfikatu testowego.

 3. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Jeśli nie widzisz polecenia Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA lub nie możesz znaleźć SelfCert.exe, należy zainstalować program SelfCert.

Instalowanie programu SelfCert.exe

 1. Uruchom instalacyjny dysk CD lub inny nośnik instalacyjny programu Office Professional 2007.

 2. W oknie Instalator kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga: W przypadku pracy w środowisku, w którym program Office Professional 2007 został zainstalowany na poszczególnych komputerach przez administratorów, a nie za pomocą dysków CD, należy wykonać poniższe kroki:

  1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.

  3. Zaznacz pakiet Microsoft Office 2007, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Zostanie uruchomiony Instalator.

  4. Kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  5. Wykonaj poniższe kroki.

 3. Rozwiń węzły Microsoft Office i Funkcje wspólne pakietu Office, klikając znajdujące się obok nich znaki plus (+).

 4. Kliknij pozycję Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.

 5. Kliknij opcję Uruchom z mojego komputera.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zainstalować składnik.

Za pomocą programu SelfCert należy tworzyć podpisy przeznaczone tylko do używania w obrębie własnej organizacji. Aby cyfrowo podpisać bazę danych, a następnie rozpowszechniać ją komercyjnie, należy uzyskać komercyjny certyfikat zabezpieczeń z komercyjnego urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Pakowanie, podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007

Program Office Access 2007 ułatwia i przyspiesza podpisywanie i rozpowszechnianie bazy danych. Po utworzeniu pliku accdb lub accde można go spakować, zastosować do pakietu podpis cyfrowy, a następnie rozpowszechnić podpisany pakiet w celu udostępnienia go innym użytkownikom. Narzędzie Spakuj i podpisz umieszcza bazę danych w pliku wdrażania programu Access (accdc), podpisuje plik, a następnie umieszcza podpisany pakiet w wybranej lokalizacji. Użytkownicy mogą następnie wyodrębniać bazę danych z pakietu i pracować bezpośrednio w bazie danych (nie w pliku pakietu).

Przy wykonywaniu dalszych czynności należy pamiętać o następujących faktach:

 • Przez spakowanie bazy danych i podpisanie pakietu można przekazać informacje o zaufaniu. Po spakowaniu i podpisaniu bazy danych podpis cyfrowy użytkownika potwierdza, że baza danych nie została zmieniona od chwili utworzenia pakietu.

 • Po wyodrębnieniu bazy danych z pakietu nie ma już połączenia między podpisanym pakietem i wyodrębnioną bazą danych.

 • Narzędzia Spakuj i podpisz można używać tylko z bazami danych zapisanymi w formacie pliku programu Office Access 2007. Program Access 2007 udostępnia też narzędzia do podpisywania i rozpowszechniania baz danych utworzonych w starszym formacie pliku. Należy użyć narzędzia podpisu cyfrowego odpowiedniego dla używanego formatu pliku bazy danych.

 • Do pakietu można dodać tylko jedną bazę danych.

 • Proces cyfrowo podpisuje pakiet zawierający całą bazę danych, a nie tylko makra czy moduły.

 • Proces kompresuje plik pakietu, aby skrócić czas pobierania.

 • Bazy danych można wyodrębnić z plików pakietów znajdujących się na serwerach programu Windows SharePoint Services 3.0.

W krokach podanych w poniższej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć podpisany plik pakietu oraz jak wyodrębnić bazę danych z podpisanego pliku pakietu, a także jak z niej korzystać.

Tworzenie podpisanego pakietu

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz spakować i podpisać.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj i podpisz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 3. Wybierz certyfikat cyfrowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie podpisanego pakietu programu Microsoft Office Access.

 4. Z listy Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić podpisany pakiet bazy danych.

 5. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę podpisanego pakietu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Program Access utworzy plik accdc i umieści go w wybranej lokalizacji.

Wyodrębnianie i używanie podpisanego pakietu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Jako typ pliku wybierz pozycję Podpisane pakiety programu Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. Za pomocą listy Szukaj w odszukaj folder zawierający plik accdc, wybierz ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeżeli certyfikat zabezpieczeń, za pomocą którego podpisano pakiet wdrożenia, został uznany za zaufany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do. Przejdź do następnego kroku.

  • W przeciwnym razie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

   Wskazówka

   Jeśli baza danych jest zaufana, kliknij przycisk Otwórz. Jeśli wszystkie certyfikaty od tego dostawcy są zaufane, kliknij przycisk Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie bazy danych do.

   Uwaga: Jeśli za pomocą certyfikatu z podpisem własnym podpisano pakiet bazy danych, a następnie podczas otwierania tego pakietu kliknięto pozycję Zawsze ufaj zawartości od tego wydawcy, pakiety podpisane za pomocą certyfikatów z podpisami własnymi będą zawsze zaufane.

 5. Opcjonalnie wybierz z listy Zapisz w lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnioną bazę danych, a następnie w polu Nazwa pliku wprowadź inną nazwę wyodrębnionej bazy danych.

  Porada: Jeśli użytkownik wyodrębni bazę danych do zaufanej lokalizacji, jej zawartość zostanie automatycznie włączona po każdym jej otwarciu. Jeśli użytkownik wybierze lokalizację niebędącą zaufaną lokalizacją, pewna część zawartości bazy danych może być domyślnie wyłączona.

 6. Kliknij przycisk OK.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności certyfikatu zapoznaj się z artykułem Jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny, w którym podano ogólne informacje o sprawdzaniu dat i innych pozycji w certyfikacie, ułatwiających potwierdzenie jego ważności.

Początek strony

Cyfrowe podpisywanie starszej wersji bazy danych

Ważne: Kroki w tej sekcji nie mają zastosowania do baz danych używających jednego z nowych formatów plików.

W przypadku baz danych starszych niż bazy danych programu Office Access 2007 do składników w bazie danych można zastosować podpis cyfrowy. Podpis cyfrowy potwierdza, że wszelkie makra, moduły kodu i inne wykonywalne składniki w bazie danych zostały utworzone przez osobę podpisującą i że nikt ich nie zmienił od chwili podpisania bazy danych.

Aby zastosować podpis do bazy danych, najpierw jest potrzebny certyfikat cyfrowy. Jeśli użytkownik tworzy bazy danych do komercyjnego rozpowszechniania, musi uzyskać certyfikat od komercyjnego urzędu certyfikacji. Urzędy certyfikacji sprawdzają, czy osoby tworzące zawartość (taką jak bazy danych) są godne zaufania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat urzędów certyfikacji oferujących usługi dla produktów firmy Microsoft, skorzystaj z sekcji Zobacz też.

Jeśli użytkownik chce użyć bazy danych w scenariuszach osobistych lub w scenariuszach z udziałem grupy roboczej o ograniczonym rozmiarze, pakiet Microsoft Office Professional 2007 udostępnia narzędzie do tworzenia certyfikatu z podpisem własnym. W krokach w poniższej sekcjach wyjaśniono, jak zainstalować narzędzie o nazwie SelfCert.exe oraz jak za jego pomocą utworzyć certyfikat z podpisem własnym.

Podpisywanie kodu bazy danych

Uwaga: Należy pamiętać, że te kroki mają zastosowanie tylko w przypadku używania baz danych w Office Access 2007, których jest używany jeden z wcześniejszych formatów plików bazy danych, takich jak plik mdb. Aby zarejestrować nowszego baz danych, zobacz sekcję pakowania, zaloguj się i rozpowszechnianie bazy danych programu Office Access 2007.

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz podpisać.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij pozycję Visual Basic, aby uruchomić Edytor Visual Basic.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze ALT + F11.

 3. W oknie Eksplorator projektu wybierz bazę danych lub projekt VBA (Visual Basic for Applications), które chcesz podpisać.

 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Podpis cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podpis cyfrowy.

 5. Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać certyfikat cyfrowy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie certyfikatu.

 6. Zaznacz certyfikat, który chcesz zastosować.

  Jeśli wykonano kroki z poprzedniej sekcji, wybierz certyfikat utworzony za pomocą narzędzia SelfCert.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie certyfikatu, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Podpis cyfrowy.

Porady dotyczące podpisywania starszych wersji baz danych

 • Aby zapobiec przypadkowym modyfikacjom projektu VBA przez innych użytkowników, a tym samym unieważnieniu jego podpisu, projekt VBA można zablokować przed podpisaniem.

  Uwaga: Zablokowanie projektu VBA nie uniemożliwia innemu użytkownikowi zastąpienia podpisu cyfrowego innym podpisem. Administratorzy korporacyjni mogą ponownie podpisywać szablony i dodatki, aby dokładnie kontrolować, co użytkownicy mogą uruchamiać na komputerach.

 • Podczas cyfrowego podpisywania projektu VBA należy rozważyć uzyskanie sygnatury czasowej, aby inne osoby mogły zweryfikować podpis użytkownika nawet po wygaśnięciu certyfikatu użytego dla podpisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń VBA i sygnatur czasowych, zobacz Microsoft Office Online.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×