Pokazywanie odpowiednich wyników wyszukiwania

Nie wszystkie wyniki wyszukiwania są zawsze odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Dowiedz się, jak ułatwić użytkownikom znajdowanie dokładnie tych wyników, których szukają w usłudze SharePoint Online.

Zarządzanie schematem wyszukiwania

Schemat wyszukiwania określa, co można wyszukiwać, jak można to robić oraz jak wyniki są przedstawiane w Twoich witrynach internetowych wyszukiwania. W schemacie wyszukiwania możesz wyświetlać, tworzyć lub zmieniać właściwości zarządzane oraz mapować właściwości przeszukane na właściwości zarządzane. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie regułami zapytań

Reguły zapytań składają się z warunków i skojarzonych akcji. Gdy zapytanie spełnia warunki w regule zapytań, system wyszukiwania wykonuje akcje określone w tej regule. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie sugestiami dotyczącymi zapytań

Sugestie pisowni zapytań to wyrazy wyświetlane poniżej pola wyszukiwania podczas wpisywania zapytania przez użytkownika. Program SharePoint automatycznie utworzy sugestię dotyczącą zapytania, gdy wynik wyszukiwania dla zapytania zostanie kliknięty co najmniej sześć razy. Do programu SharePoint można również zaimportować własne listy sugestii dotyczących zapytań. Dowiedz się więcej.

Korzystanie z przekształceń zapytań

Możesz skonfigurować przekształcenie zapytania służące do zamieniania właściwości zapytania, takiej jak źródło wyniku, które zostanie użyte przez zapytanie do pobrania wyników wyszukiwania, lub kolejność sortowania, która zostanie użyta przez zapytanie do wyświetlenia wyników wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie źródłami wyników

Źródła wyników ograniczają wyszukiwania do określonej zawartości lub określonego podzestawu wyników wyszukiwania. Źródła wyników można również wykorzystać do wysyłania zapytań do dostawców zewnętrznych, takich jak witryna Bing. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie typami wyników

Dla każdego typu wyników jest określony co najmniej jeden warunek, z którym są porównywane wyniki wyszukiwania, oraz akcja do podjęcia w przypadku spełnienia tych warunków przez wynik wyszukiwania. Akcja określa szablon wyświetlania dla wyniku wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie słownikami wyszukiwania

Przy użyciu słowników wyszukiwania można dołączać i wykluczać wyrazy na potrzeby sprawdzania pisowni zapytań lub dołączać i wykluczać nazwy firm ekstrahowane z zawartości indeksowanych dokumentów. Dowiedz się więcej.

Zarządzanie stronami autorytatywnymi

Wskazując strony o wysokiej jakości, zawierające najbardziej adekwatne informacje, nazywane też stronami autorytatywnymi, można wpływać na to, które strony lub dokumenty będą się pojawiać na początku listy wyników wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Tworzenie niestandardowego modelu klasyfikowania

Ważne:  Tworzenie niestandardowego modelu klasyfikowania to skomplikowany proces. Tworzeniem niestandardowych modeli klasyfikowania powinni zajmować się wyłącznie specjaliści.

W większości przypadków modele klasyfikowania w usłudze SharePoint Online zapewniają odpowiednią klasyfikację wyników wyszukiwania. Możesz ponadto wpływać na klasyfikowanie wyników wyszukiwania przy użyciu reguł dotyczących zapytań. W razie potrzeby skorygowania adekwatności wyników wyszukiwania, której nie zapewniają standardowe modele klasyfikowania, możesz utworzyć niestandardowy model wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Eksportowanie i importowanie ustawień wyszukiwania

Możesz eksportować i importować dostosowane ustawienia konfiguracji wyszukiwania między dzierżawami, zbiorami witryn i witrynami. Te ustawienia obejmują wszystkie dostosowane reguły zapytań, źródła wyników, typy wyników, modele klasyfikowania i ustawienia wyszukiwania w witrynie. Dowiedz się więcej.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×