Pokazywanie lub ukrywanie pasków przewijania w pakiecie Office dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można skonfigurować w pakiecie Office dla komputerów Mac pokazać lub ukryć paski przewijania pionową lub poziomą. W pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac, możesz skonfigurować następujące ustawienia w systemie Mac preferencji służą do pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, możesz skonfigurować ustawienia w poszczególnych aplikacji.

Domyślnie po zatrzymaniu wskaźnika myszy blisko krawędzi dokumentu, skoroszytu, notesu lub slajdu, kursory poziomej i pionowej zostaną wyświetlone tak, aby można przewijać zawartość. Jednak jeśli wolisz były zawsze widoczne paski przewijania, możesz włączyć je tak, aby były widoczne we wszystkich programach.

Zmienianie widoczności pasków przewijania we wszystkich aplikacjach

Uwaga : Zmiana ustawień pasków przewijania dotyczy wszystkich aplikacji na komputerze Mac, nie tylko pakietu Office.

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Ogólne.

 3. W sekcji Pokaż paski przewijania wybierz odpowiednią opcję.

Word

Przeciągając pionowy pasek przewijania do góry i w dół, można zobaczyć części dokumentu, które nie są obecnie widoczne. Natomiast poziomy pasek przewijania można przeciągać w lewo i w prawo. Aby wyświetlić większy obszar dokumentu, można też ukryć paski przewijania. Domyślnie są wyświetlane poziomy i pionowy pasek przewijania. To ustawienie dotyczy wszystkich nowych dokumentów programu Word.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wyświetlanie lub ukrywanie pionowego paska przewijania

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Widok  Przycisk preferencji widoku .

 3. W obszarze Okno zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pionowy pasek przewijania.

Wyświetlanie lub ukrywanie poziomego paska przewijania

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Widok  Przycisk preferencji widoku .

 3. W obszarze Okno zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Poziomy pasek przewijania.

Zobacz też

Dostosowywanie Wstążki i pasków narzędzi

Excel

Przeciągając pionowy pasek przewijania do góry i w dół, można zobaczyć części dokumentu, które nie są obecnie widoczne. Natomiast poziomy pasek przewijania można przeciągać w lewo i w prawo. Aby wyświetlić większy obszar dokumentu, można też ukryć paski przewijania. Domyślnie są wyświetlane poziomy i pionowy pasek przewijania. To ustawienie dotyczy bieżącego skoroszytu, ale nie obowiązuje w przypadku nowych skoroszytów.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Wyświetlanie lub ukrywanie pionowego paska przewijania

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Widok Przycisk preferencji widoku .

 3. W obszarze Opcje okna zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż pionowy pasek przewijania.

Wyświetlanie lub ukrywanie poziomego paska przewijania

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Autorstwo kliknij pozycję Widok Przycisk preferencji widoku .

 3. W obszarze Opcje okna zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż poziomy pasek przewijania.

Zobacz też

Dostosowywanie Wstążki i pasków narzędzi

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×