Pokazywanie lub ukrywanie linii siatki w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Więcej informacji o liniach siatki komórek oraz sposobie ich pokazywania i ukrywania w skoroszytach programu Microsoft Excel.

W tym artykule

Co to są linie siatki komórek?

Ukrywanie linii siatki w arkuszu

Pokazywanie linii siatki w arkuszu

Co to są linie siatki komórek?

Linie siatki to cienkie linie widoczne wokół komórek, służące do ich odróżniania w arkuszu.

Arkusz z widocznymi liniami siatki

Pracując z liniami siatki, należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Linie siatki w arkuszach są domyślnie wyświetlane w kolorze przypisanym przez program Excel. W razie potrzeby można zmienić kolor linii siatki w określonym arkuszu, klikając pozycję Kolor linii siatki w obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza (karta Plik, pozycja Opcje, kategoria Zaawansowane).

 • Osoby często mylić obramowania i linii siatki w programie Excel. Linie siatki nie można dostosować w taki sam sposób, który można obramowania. Jeśli chcesz zmienić szerokość lub inne atrybuty linie obramowania, zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

 • Po zastosowaniu koloru wypełnienia do komórek w arkuszu nie będzie można zobaczyć ani wydrukować linii siatki tych komórek. Aby zobaczyć lub wydrukować linie siatki tych komórek, należy usunąć kolor wypełnienia, zaznaczając komórki, a następnie klikając strzałkę obok pozycji Kolor wypełnienia Obraz przycisku (karta Narzędzia główne, grupa Czcionka). Aby usunąć kolor wypełnienia, należy kliknąć pozycję Brak wypełnienia.

  Uwaga : Możesz całkowicie usunąć wypełnienia. Zmiana koloru wypełnienia na biały linie siatki pozostaną ukryte. Aby zachować kolor wypełnienia i nadal widoczne linie, które służą do rozdzielanie komórek, zamiast linie siatki można użyć obramowania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

 • Linie siatki są zawsze stosowane do całego arkusza lub skoroszytu, a nie można stosować do określonych komórek lub zakresów. Jeśli chcesz zastosować linie selektywne wokół określone komórki lub zakresy komórek, należy użyć obramowania zamiast lub oprócz linie siatki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

Początek strony

Ukrywanie linii siatki w arkuszu

Jeśli projekt skoroszytu tego wymaga, można ukryć linie siatki:

Arkusz z ukrytymi liniami siatki

 1. Zaznacz jeden lub więcej arkuszy.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Wykonaj te czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada : Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. W Excel 2007: na karcie Widok w grupie Pokaż/Ukryj, wyczyść pole wyboru linie siatki.

  Pole wyboru linie siatki w grupie Pokaż/Ukryj

  W innych wersjach programu Excel: na karcie Widok w grupie Pokazywanie wyczyść pole wyboru linie siatki.

  Opcje w grupie Pokazywanie na karcie Widok

Początek strony

Pokazywanie linii siatki w arkuszu

Jeśli linie siatki w arkuszu są ukryte, można je ponownie wyświetlić, wykonując poniższe czynności.

 1. Zaznacz jeden lub więcej arkuszy.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Elementy do zaznaczenia

  Wykonaj te czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania arkusza

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada : Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Excel 2007: na karcie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru linie siatki.

  Wszystkie pozostałe wersje programu Excel: na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru linie siatki.

Uwaga : Domyślnie nie są drukowane linie siatki. Linie siatki się na drukowanej stronie zaznacz pole wyboru Drukuj w obszarze linie siatki (kartaUkład strony, grupa Opcje arkusza ).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×