Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy albo prześledzonych zmian

Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających prześledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

Zmiany wprowadzane do dokumentu mogą być wyświetlane na kilka sposobów. Program Microsoft Office Word można na przykład skonfigurować tak, aby były wyświetlane tylko określone rodzaje prześledzonych zmian — na przykład wstawienia, usunięcia czy zmiany formatowania. Można też wyświetlać jedynie komentarze. Możliwe jest wyłączenie dymków dla komentarzy oraz prześledzonych zmian i wyświetlanie wszystkich komentarzy oraz zmian w tekście. Można nawet wyświetlać tylko zmiany wprowadzone przez określonego autora lub recenzenta.

Aby szybko wyświetlić prześledzone zmiany i komentarze, należy kliknąć przycisk Pokaż adiustację w grupie Śledzenie na karcie Recenzja.

Uwaga : Kliknięcie przycisku Pokaż adiustację powoduje wyświetlenie lub ukrycie całej adiustacji dla wybranych recenzentów w dokumencie. Gdy jest wyświetlana cała adiustacja, wszystkie typy znaczników są zaznaczone w menu Pokaż adiustację.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie wszystkich zmian w tekście

Wyświetlanie komentarzy w postaci etykietek ekranowych zamiast dymków

Wyświetlanie zmian według typu modyfikacji lub recenzenta

Wyświetlanie zmian i komentarzy dla określonych recenzentów

Ukrywanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas drukowania

Wyświetlanie wszystkich zmian w tekście

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze są w programie Word wyświetlane w postaci dymków na marginesach dokumentu. Program można skonfigurować tak, aby zamiast przy użyciu dymków komentarze były wyświetlane w tekście, a wszystkie zmiany miały formę przekreślonego tekstu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić w tekście usunięcia w postaci przekreślonego tekstu oraz komentarze.

Początek strony

Wyświetlanie komentarzy w postaci etykietek ekranowych zamiast dymków

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze są w programie Word wyświetlane w postaci dymków na marginesach dokumentu. Można jednak zmienić sposób wyświetlania tych elementów tak, aby komentarze były wyświetlane w tekście. Komentarze wyświetlane w tekście pojawiają się po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić w tekście usunięcia w postaci przekreślonego tekstu oraz komentarze.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na komentarzu w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony w postaci etykietki ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Początek strony

Wyświetlanie zmian według typu modyfikacji lub recenzenta

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij, aby wybrać typ zmian, które mają być wyświetlane.

   Na przykład kliknij pozycję Komentarze lub Wstawienia i usunięcia. Znacznik wyboru obok danej pozycji oznacza, że ten element został wybrany.

   Lista opcji pokazywania adiustacji

   Ważne : Nawet jeśli typ adjustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adjustacja będzie automatycznie wyświetlana po każdym otwarciu dokumentu przez jego autora lub recenzenta.

  • Wskaż polecenie Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwisk recenzentów, których zmiany i komentarze mają być wyświetlane.

   Uwaga : Aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenia wszystkich pól wyboru dla wszystkich recenzentów na liście, kliknij polecenie Wszyscy recenzenci.

Początek strony

Wyświetlanie zmian i komentarzy dla określonych recenzentów

Edytor lub recenzent zazwyczaj chcą wyświetlać dokument w takiej postaci, jaką będzie on miał po uwzględnieniu wprowadzonych przez nich zmian. Poniższa procedura umożliwia edytorowi lub recenzentowi wyświetlenie dokumentu z uwzględnionymi zmianami.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę w polu Wyświetl do przeglądu, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Menu opcji Wyświetl do przeglądu

  • Znaczniki pokazane w wersji końcowej    Ten widok umożliwia wyświetlenie końcowej wersji dokumentu, zawierającej wszystkie śledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

  • Wersja końcowa    Ten widok umożliwia wyświetlenie dokumentu uwzględniającego wszystkie zmiany w tekście — bez widocznych śledzonych zmian. Śledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

  • Znaczniki pokazane w oryginale    Ten widok umożliwia wyświetlenie oryginalnego tekstu dokumentu zawierającego śledzone zmiany i komentarze.

  • Oryginał    Ten widok umożliwia wyświetlenie oryginalnego dokumentu bez śledzonych zmian i komentarzy. Śledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, ale nie zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

Uwaga : Wyświetlanie komentarzy i prześledzonych zmian w dymkach jest możliwe tylko w widoku układu wydruku lub w widoku układu sieci Web.

Początek strony

Ukrywanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas drukowania

Ukrycie zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu. Aby usunąć znaczniki z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie Zmiany.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj wszystkie strony.

 4. Kliknij pozycję Drukuj adjustację, aby usunąć znacznik wyboru.

  Drukowanie adiustacji w programie Word

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×