Pokazywanie lub ukrywanie informacji na schemacie organizacyjnym programu Visio

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcje dostępne w oknie dialogowym Opcje pozwalają wyświetlać lub ukrywać dane skojarzone z kształtami schematu organizacyjnego. Wyświetlanie danych w kształtach zależy od opcji określonych przy użyciu Kreatora schematów organizacyjnych podczas tworzenia schematu organizacyjnego.

Uwaga: Wprowadzone zmiany są stosowane do wszystkich kształtów schematu organizacyjnego.

  1. Otwórz schemat organizacyjny programu Microsoft Office Visio zawierający kształty, które chcesz zmienić.

  2. W menu Schemat organizacyjny kliknij polecenie Opcje.

  3. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Pola.

  4. W obszarze Blok 1 wykonaj następujące czynności:

    • Zaznacz pola wyboru pól, które chcesz pokazać.

    • Wyczyść pola wyboru pól, które chcesz ukryć.

  5. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić informacje dotyczące poszczególnych kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, wskaż pozycję dane i kliknij pozycję Dane kształtu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dane kształtu, gdzie można wprowadzić zmiany. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie danych do kształtów.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu schematów organizacyjnych, zobacz Tworzenie schematu organizacyjnego programu Visio.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×