Pokazywanie i ukrywanie wierszy w tabeli powtarzanej przy użyciu formatowania warunkowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule objaśniono, jak używać formatowania warunkowego do pokazywania i ukrywania wiersza w tabeli powtarzanej lub sekcji powtarzanej w zależności od tego, czy dane w wierszu pasują do wartości formantu pola listy rozwijanej. Jeśli na przykład w szablonie formularza jest tabela powtarzana, która zawiera wiersze produktów mieszczących się w jednej z trzech klasyfikacji (A, B lub C), przy użyciu formatowania warunkowego można określić, które wiersze będą wyświetlone zgodnie z wyborami dokonanymi przez użytkowników w formularzu.

Uwaga : Korzystanie z filtrów, aby umożliwić użytkownikom pokazać lub ukryć informacje w formularzu. Ponieważ filtry nie są obsługiwane w przypadku szablon formularza zgodny z przeglądarką, formatowanie warunkowe jest jednak dobrą alternatywę dla filtrów w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

W tym artykule

Krok 1. Dodawanie formantów

Krok 2. Określanie formatowania warunkowego

Krok 3. Wyświetlanie poglądu szablonu formularza

Krok 1. Dodawanie formantów

Aby możliwe było wykonanie tej procedury, szablon formularza musi zawierać pole listy i tabelę powtarzaną. Aby dodać te formanty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij miejsce w szablonie formularza, w którym mają zostać wstawione pole listy i tabela powtarzana.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W okienku zadań Formanty w obszarze Wstaw formanty kliknij przycisk Pole listy, a następnie kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. Gdy będzie wstawiana tabela powtarzana, pojawi się monit o podanie liczby kolumn. Pozostaw wartość domyślną 3 i kliknij przycisk OK.

 5. Powyżej pola listy wstawionego do szablonu formularza wpisz etykietę Filtruj według typu:.

 6. Wpisz etykiety kolumn w pierwszym wierszu tabeli powtarzanej tak, aby pierwsza kolumna odczytuje produktu, druga kolumna etykietą typui trzeciej kolumny odczytuje Cena.

Początek strony

Krok 2. Określanie formatowania warunkowego

Po dodaniu formantów do szablonu formularza można określić właściwe formatowanie warunkowe.

 1. Kliknij dwukrotnie pole listy.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie wyboru w polu Wartość wpisz A, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki 3 i 4, aby dodać wartości B, C i D.

 6. Z listy wartości wybierz pozycję D, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślną.

 7. Zaznacz tabelę powtarzaną w szablonie formularza, a następnie w menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 8. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

 9. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony w pierwszym polu wybierz pole odpowiadające drugiej kolumnie tabeli powtarzanej.

 10. W drugim polu kliknij pozycję nie równa się.

 11. W trzecim polu kliknij pozycję Wybierz pole lub grupę.

 12. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy zaznacz pole odpowiadające polu listy wstawionemu do szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Warunek ten będzie dynamicznie porównywał te dwie wartości.

 13. W obszarze Zastosuj to formatowanie okna dialogowego Formatowanie warunkowe zaznacz pole wyboru Ukryj ten formant.

  Uwaga : Ten warunek określa teraz, że jeśli zawartość drugiej kolumny wiersza tabeli powtarzanej różni się od wartości wybranej z pola listy, odpowiednie wiersze w tabeli powtarzanej powinny być ukryte.

 14. Aby powrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

 15. Kliknij dwukrotnie formant w drugiej kolumnie tabeli powtarzanej.

 16. Kliknij kartę Dane.

 17. Wpisz wartość D w polu Wartość.

Początek strony

Krok 3. Wyświetlanie poglądu szablonu formularza

Po dodaniu formatowania warunkowego do szablonu formularza należy przetestować zmiany w celu sprawdzenia, czy działają prawidłowo.

 1. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Uwaga : Domyślnym wyborem w polu listy jest wartość D. W celu przejrzenia innych wartości może być konieczne przewinięcie tego pola tekstowego.

 2. Aby do tabeli powtarzanej dodać kilka wierszy, kliknij kilka razy przycisk Wstaw element w obszarze tabeli powtarzanej.

 3. Zmień wartość domyślną D na wartości A, B lub C dla każdego wiersza w drugiej kolumnie tabeli powtarzanej.

  Uwaga : W wyrażeniach jest uwzględniana wielkość liter.

 4. Zmień wybór w polu listy. Wiersze w tabeli powtarzanej będą się pojawiały i znikały zgodnie z wybranymi opcjami.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×