Pokazywanie i ukrywanie numerów konspektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas wyświetlania numerów w konspekcie na liście zadań możesz wyświetlać strukturę konspektu w postaci kodów liczbowych, nazywane też struktury podziału pracy (SPP). Program Project przypisuje unikatowe numery w konspekcie dla każdego zadania na podstawie poziomu w hierarchii listy zadań.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny po prawej stronie miejsce, w którym chcesz wyświetlić kolumnę Numer w konspekcie, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumnę.

    Uwaga: Jeśli chcesz wyświetlić kolumnę Numer w konspekcie ostatniej kolumny, możesz ją wstawić przed ostatniej kolumny, a następnie przesuń go przeciągając jej nagłówek.

  2. W programie Project 2007 kliknij menu rozwijane nazwę pola, kliknij Numer w konspekcie, a następnie kliknij przycisk OK.

    subtask13

    W programie Project 2010 2013 i 2016, przewiń w dół i kliknij pozycję Numer w konspekcie z listy.

    subtask14

Aby ukryć kolumnę liczb konspektu, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Ukryj kolumnę.

Aby zmienić numer w konspekcie zadania, możesz przenieść zadania w górę lub w dół na liście zadań lub zmienić jego położenie w strukturze konspektu projektu za pomocą przycisków konspektu. Dodatkowe informacje można znaleźć w temacie Tworzenie i usuwanie podzadań i zadań sumarycznych .

Należy pamiętać podczas zmieniania rozmieszczenia listę zadań, numerów w konspekcie dla elementów listy ulegnie zmianie. Numerów w konspekcie są aktualizowane automatycznie podczas przenoszenia, dodawanie lub usuwanie zadań, ponieważ odzwierciedlają bieżącą strukturę listy zadań.

Uwaga: Jeśli korzystasz z niestandardowej numeracja wprowadzone ręcznie liczb nie są aktualizowane automatycznie. Należy ręcznie dostosować numerów w celu odzwierciedlenia nowej lokalizacji zadania po przeniesieniu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×