Podsumowanie, pole przydziału

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tak/nie i obliczeniowe

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Podsumowanie wskazuje, czy informacje o przydziałach zasobów używanych w bieżącym projekcie pochodzą z obecnie otwartego projektu, czy z innego projektu używającego tych samych zasobów.

Uwaga : W polu Podsumowanie są wyświetlane sumaryczne informacje o przydziałach zasobów w poszczególnych projektach, gdy użytkownik programu Microsoft Office Project Professional 2007 jest zalogowany do serwera Microsoft Office Project Server 2007.

Zalecane zastosowania    Korzystając z widoku Użycie zasobu, dodaj pole Podsumowanie w celu odfiltrowania informacji o przydziałach zasobów pochodzących z innych projektów, w których te zasoby są używane. W podobny sposób można wyświetlić tylko informacje o przydziałach zasobów z innych projektów, aby określić zajętość zasobów przed przydzieleniem ich do bieżącego projektu.

Uwagi    Po otwarciu projektu można określić, czy będą używane sumaryczne informacje o przydziałach zasobów. W oknie dialogowym Logowanie zaznacz pole wyboru Ładuj sumaryczne przydziały zasobów.

Uwagi : 

  • Pole Podsumowanie można dodawać tylko do widoki zasobów.

  • Należy pamiętać, że pole Podsumowanie dla informacji o przydziałach różni się od tego pola używanego dla informacji o zadaniach. Wersja zadania tego pola jest używana w widoku obciążenia zadaniami i nie zawiera informacji z różnych projektów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×