Podsumowanie narzędzi do rysowania w szkicowniku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższa tabela zawiera opis narzędzi do rysowania w szkicowniku.

Narzędzie

Akcja

Narzędzie Zaznaczenie

Zaznacza jeden lub kilka obiektów rysunkowych albo usuwa ich zaznaczenie.

Narzędzie Linia odręczna

Rysuje linię „odręczną” — jak gdyby użytkownik rysował ołówkiem na papierze.

Narzędzie Linia

Rysuje linię prostą. Wszystkie linie są lekko postrzępione z wyjątkiem linii dokładnie pionowych i poziomych.

Narzędzie Prostokąt

Rysuje prostokąt.

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony

Rysuje prostokąt o zaokrąglonych narożnikach.

Narzędzie Elipsa

Rysuje elipsę.

Narzędzie Wielokąt

Rysuje wielokąt. Wielokąt może być dowolnie złożony. Warunkiem powstania wielokąta jest jednak połączenie punktu końcowego ostatniej rysowanej linii z punktem początkowym pierwszej rysowanej linii (co oznacza, że wielokąt nie może mieć luźnych punktów końcowych). Jeśli dla wielokąta zostanie wybrany kolor wypełnienia, zostanie on zastosowany po połączeniu punktu początkowego z końcowym.

Narzędzie Tekst

Rysuje obszar pola tekstowego i otwiera okno Szkicownik, w którym można wprowadzać, edytować i formatować tekst.

Narzędzie Kolor linii

Ustawia kolor linii zaznaczonego obiektu rysunkowego i kolejnych obiektów rysowanych przez użytkownika. Opcja Domyślny powoduje ustawienie domyślnego koloru systemowego, którym jest zazwyczaj kolor czarny.

Narzędzie Kolor wypełnienia

Ustawia kolor wypełnienia zaznaczonego prostokąta, prostokąta zaokrąglonego, elipsy lub wielokąta i kolejnych obiektów rysowanych przez użytkownika. Opcja Domyślny powoduje ustawienie domyślnego koloru systemowego, którym jest zazwyczaj kolor czarny.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×