Podsumowanie informacji o składniku Web Part programu Excel Web Access

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part programu Excel Web Access wyświetla skoroszyt programu Microsoft Office Excel, umożliwiając łatwe i bezpieczne udostępnianie raportów innym użytkownikom oraz analizowanie i przeglądanie danych.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie pracy

Wyświetlanie danych

Praca z danymi

Zmiana właściwości i nawiązywanie połączenia z innymi składnikami Web Part

Rozpoczynanie pracy

Wprowadzenie do programu Excel Web Access i usług programu Excel

Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel

Wyświetlanie skoroszytu programu Excel w programie Excel Web Access

Otwieranie skoroszytu w widoku przeglądarki sieci Web

Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel w usługach programu Excel

Przewodnik po publikowaniu skoroszytu programu Excel jako "jednej wersji prawdy"

Początek strony

Wyświetlanie danych

Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Nawigowanie wewnątrz skoroszytu w usługach programu Excel

Wyświetlanie nazwanego elementu w usługach programu Excel

Hiperłącza w arkuszach w programie Excel dla systemu Windows

Początek strony

Interakcja z danymi

Sesje, limit czasu sesji i interakcja z danymi w usługach programu Excel

Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel

Sortowanie danych w usługach programu Excel

Filtrowanie danych w usługach programu Excel

Tworzenie konspektu danych w usługach programu Excel

Odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel

Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel

Początek strony

Zmienianie właściwości i łączenie z innymi składnikami Web Part

Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access

Nawiązywanie połączenia składników Web Part filtrowania z programu Excel Web Access

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×