Podstawy tworzenia kwerend wybierających

Podstawowy proces tworzenia kwerendy

Program Access udostępnia dwa podstawowe sposoby tworzenia kwerend wybierających — przy użyciu projektanta kwerend i kreatora kwerend. Niezależnie od używanego narzędzia procedura tworzenia kwerendy wybierającej jest taka sama:

Zacznij od wybrania źródła rekordów kwerendy. Źródłem rekordów może być tabela (jedna lub więcej), kwerenda (jedna lub więcej) lub połączenie obu tych elementów. Na ilustracji jest widoczna tabela otwarta w projektancie kwerend.

Ze źródła rekordów wybierz pola, które chcesz uwzględnić w kwerendzie. Na ilustracji są widoczne pola w projektancie kwerend, ale tak samo wybiera się je w Kreatorze kwerend. W czasie sesji ćwiczeń będzie można skorzystać z obu narzędzi.

Dodawaj do kwerend funkcje sortowania, filtrowania lub inne kryteria wyboru. Jeśli na przykład użyjesz kryteriów pokazanych na ilustracji, kwerenda zwróci tylko dane dotyczące składników majątku zakupionych po 1 maja 2010. Można również użyć kryteriów powodujących, że przed uruchomieniem kwerenda będzie monitować o wprowadzenie danych. Ta funkcja zostanie omówiona w dalszej części tego kursu.

Po zakończeniu dodawania pól i kryteriów wyboru uruchom kwerendę, aby zobaczyć, czy zwraca poprawne wyniki.

Kwerendę można uściślić, dodając lub usuwając pola albo zmieniając kryteria wyboru do momentu uzyskania potrzebnych danych, a następnie można zacząć z niej korzystać. O tym za chwilę.

Temat 2 z 9

Wstecz | Dalej

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×