Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji Office Lens

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji Office Lens

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Office Lens z programem VoiceOver, z czytnika ekranu w wbudowane iOS szybko wykonać wszystkie podstawowe podstawowe zadania, takie jak wybór trybu przechwytywania, robienia zdjęcia, edycji obrazu, importując plik lub zapisywania obrazu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wybierz tryb przechwytywania

 1. W Office Lens szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Kamerę w tryb," obserwowane przez tryb aktualnie zaznaczonego.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z Aby przełączać się między trybami przechwytywania.

Robienie zdjęcia

 1. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk Przechwyć."

 2. Celem kamery do miejsca docelowego, które chcesz wyjąć obraz z, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przetwarzanie wykonania".

Edytowanie obrazów

Przycinanie obrazu

 1. Raz ukończyć kurs obrazu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycinanie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Przechodzenie między uchwyty przycinania wokół obrazu, przesuwając szybko w lewo lub w prawo. Naciśnij dwukrotnie i przeciągnij na ekranie, aby przenieść uchwyt przycinania.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Obracanie obrazu

 1. Gdy wykonano obrazu, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Przycisk Obróć", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz jest obrócony o 90 stopni w prawo.

 2. Aby obrócić obraz o 90 stopni, naciśnij dwukrotnie ekran ponownie.

Importowanie pliku

 1. W Office Lens szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Wybierz zdjęcie za pomocą przycisku biblioteki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno zdjęcia.

 2. Wybierz folder, który chcesz zaimportować plik z, przesuwając szybko w prawo, aż zostanie usłyszeć nazwę właściwego folderu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zaznacz plik, który chcesz zaimportować, przesuwając szybko w prawo, aż zostanie usłyszeć prawidłową nazwę pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wybrany plik jest otwarty w Office Lens.

Zapisywanie obrazu

 1. Raz wykonano obrazu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Tytuł", a naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej, aby nadać nazwę pliku.

 4. Aby wybrać lokalizację, którą chcesz zapisać obrazu do szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Możesz wybrać wielu lokalizacji.

Zobacz też

Eksplorowanie i aplikacji Office Lens nawigowanie za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Office Lens TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, można szybko wykonać wszystkie podstawowe podstawowe zadania, takie jak wybór trybu przechwytywania, robienia zdjęcia, edycji obrazu, importując plik lub zapisywania obrazu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Wybierz tryb przechwytywania

 1. W Office Lens szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przechwytywania tryby," obserwowane przez aktualnie wybrany tryb.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół dwoma palcami, aby przełączać się między trybami przechwytywania.

Robienie zdjęcia

 1. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk Przechwyć."

 2. Celem kamery do miejsca docelowego, które chcesz wyjąć obraz z, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Słyszysz "Przetwarzane obraz", wraz z numerem obrazów w bieżącej partii.

Edytowanie obrazów

Przycinanie obrazu

 1. Raz wykonano obrazu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycinanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przełączać się między uchwyty przycinania wokół obrazu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Naciśnij dwukrotnie i przeciągnij na ekranie, aby przenieść uchwyt przycinania.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Obracanie obrazu

 1. Raz wykonano obrazu, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Obrócić", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Obraz jest obrócony o 90 stopni w prawo.

 2. Aby obrócić obraz o 90 stopni, naciśnij dwukrotnie ekran ponownie.

Importowanie pliku

 1. W Office Lens szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Importowanie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona ostatnio używany folder listy ostatnio dodanego zdjęcia na urządzeniu.

 2. Aby zmienić wyświetlane folderu głównego, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Pokaż katalogów głównych przycisku" naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wybierz pozycję Nowy folder, przesuwając szybko w prawo, aż usłyszysz właściwą i wybierając go, naciśnij dwukrotnie ekran ponownie.

 3. Przejdź podfoldery folderu wybranego głównego, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz prawidłową nazwę, następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć ten folder.

 4. Zaznacz plik, który chcesz zaimportować, przesuwając szybko w prawo, aż zostanie usłyszeć właściwy plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wybrany plik jest otwarty w Office Lens.

Zapisywanie obrazu

 1. Po aż usłyszysz "Zapisz obraz przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, należy ukończyć kurs obrazu, szybko przesuń w prawo.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz daty i godziny zdjęcie zostało wykonane następuje "Office Lens, pole edycji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej, aby nadać nazwę pliku.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Zapisz do".

 5. Aby wybrać lokalizację, którą chcesz zapisać obrazu do szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Możesz wybrać wielu lokalizacji.

Zobacz też

Eksplorowanie i aplikacji Office Lens nawigowanie za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Office Lens Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby szybko wykonać wszystkie podstawowe podstawowe zadania, takie jak wybór trybu przechwytywania, robienia zdjęcia, edycji obrazu, importując plik lub zapisywania obrazu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wybierz tryb przechwytywania

 1. W Office Lens szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Zmień tryb kamery", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz tryb przechwytywania wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Robienie zdjęcia

 1. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk Przechwyć."

 2. Celem kamery urządzenie na wybrany element docelowy, a następnie naciśnij dwukrotnie ekranu.

Edytowanie obrazów

Dodawanie podpisu

 1. Gdy miały obrazu, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Dodaj podpis, przycisk Pasek aplikacji,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Używanie klawiatury ekranowej wpisz podpis obrazu.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisku OK", a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

Importowanie pliku

 1. Na Office Lens, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Importowanie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo do wybierz aplikację, aby zaimportować plik z. Po usłyszeniu nazwę aplikacji, którą chcesz naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zaznacz plik, który chcesz zaimportować w wybranej aplikacji. Wybrany plik jest otwarty w Office Lens.

Zapisywanie obrazu

 1. Gdy miały obrazu, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Pasek aplikacji, Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Tytuł, można edytować tekst" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę pliku.

 4. Aby wybrać lokalizację, którą chcesz zapisać obrazu do szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz lokalizację możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

Zobacz też

Eksplorowanie i aplikacji Office Lens nawigowanie za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×