Podstawowe zadania wykonywane w programie SharePoint Server 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wprowadzenie do pakietu Office 2010 Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zadań i informacje ułatwiające Dowiedz się, jak za pomocą Microsoft SharePoint Server 2010.

W tym artykule

Omówienie technologii SharePoint Foundation i programu SharePoint Server

Możliwości programu SharePoint Server

Elementy witryny programu SharePoint

Opcje witryny mające wpływ na obsługę użytkownika

Dodawanie zawartości do witryny

Zarządzanie zawartością witryny i praca z nią

Omówienie technologii SharePoint Foundation i programu SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 jest technologii dla witryn programu SharePoint, która jest dostępna bezpłatnie i był nazywany programem Windows SharePoint Services w poprzednich wersjach. SharePoint Server 2010, zależy od technologii SharePoint Foundation zapewnienie spójności i znanych ram dla list i bibliotek, Administracja witryny i dostosowywania witryny. Wszystkie funkcje, które są dostępne w programie SharePoint Foundation są również dostępne w programie SharePoint Server 2010.

Jednak programu SharePoint Server 2010 rozszerza SharePoint Foundation, dostarczając dodatkowe funkcje i możliwości. Na przykład zarówno programu SharePoint Server i SharePoint Foundation zawiera szablony witryn do współpracy z innymi pracownikami witryny zespołu, blogi i obszarów roboczych spotkań. Jednak programu SharePoint Server zawiera rozszerzone funkcji społecznościowych, takie jak znakowania społecznościowego i wiadomości źródła danych, które ułatwiają użytkownikom w organizacji odnajdowanie, organizowanie, przejdź i udostępnianie informacji współpracownikom. Podobnie program SharePoint Server usprawnia technologia wyszukiwania z programu SharePoint Foundation, aby uwzględnić funkcje, które są przydatne dla pracowników w dużych organizacjach, takich jak możliwości wyszukiwania danych biznesowych w SAP, Siebel i innych aplikacji biznesowych.

Zarówno technologię SharePoint Foundation, jak i program SharePoint Server zaprojektowano pod kątem wydajnej współpracy z innymi programami, serwerami i technologiami (między innymi programami pakietu Microsoft Office System). Na przykład w programie SharePoint Workspace można przenieść witrynę, listę lub bibliotekę do trybu offline, korzystać z zawartości witryny bez połączenia z siecią, a następnie automatycznie zsynchronizować zmiany po ponownym nawiązaniu połączenia. Wiele zadań programu SharePoint można wykonywać za pomocą znanych programów pakietu Microsoft Office. Na przykład w programie Microsoft Word można zainicjować przepływ pracy do zatwierdzania raportu wydatków lub uczestniczyć w takim przepływie pracy.

Możliwości programu SharePoint Server

Funkcje programu SharePoint Server 2010 jest ograniczony w sześć obszarów. W tym artykule krótko wprowadza każdej z tych funkcji, a następnie łączy do powiązanych artykułów, gdzie możesz dowiedzieć się więcej.

Współpraca i informatyczna obsługa społeczności

SharePoint Server 2010 rozszerza funkcje współpracy programu SharePoint Foundation przez promowanie łatwe tworzenie z przeglądarki lub znanych aplikacji, takich jak Microsoft Word, dzięki czemu użytkownicy mogą dotyczą zasobów za pomocą znakowania społecznościowego i oceny oraz osób szybciej, używając źródła wiadomości odpowiedzi oraz wyszukiwania osób.

Jednym z podstawowych miejsc, w których można korzystać z tych funkcji, jest witryna o nazwie Moja witryna. Jest to należąca do określonego użytkownika witryna programu SharePoint, która pozwala udostępniać dokumenty, łącza i informacje o użytkowniku w ramach profilu online. Umożliwia też prowadzenie blogu dotyczącego interesujących tematów lub wyszukiwanie informacji potrzebnych do pracy.

WN — profil

Użytkownik określa, które informacje zamierza udostępnić, a które mają pozostać prywatne w witrynie Moja witryna. Może również znakować łącza do informacji i znajdować informacje oznakowane przez innych lub udostępnione w źródłach wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania informacjami w witrynie Moja witryna, zobacz Zarządzanie informacjami udostępnianymi za pośrednictwem witryny Moja witryna i profilu.

SharePoint Server 2010 umożliwia także uczestnictwo w dowolne miejsce, oferowanie sformatowanego środowisko programu SharePoint Workspace podczas online lub odłączony od sieci i zwalnianie użytkownikom współpraca w podróży.

Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie

Enterprise zawartości zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie od firmy Microsoft pomaga rozwiązać problemy spowodowane dużych ilości zawartości niezarządzanej organizacji. SharePoint Server 2010 jest środkowej części rozwiązania Microsoft ECM obejmuje zarządzania zawartością każdego pracownika w organizacji za pośrednictwem integracji z znanych narzędzi, takich jak pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie Microsoft ECM zapewnia możliwości do zarządzania przez cały cykl życia zawartości — od utworzenia do edytowania i współpracą do wygaśnięcia — na jednym ujednolicona platforma.

SharePoint Server 2010 ułatwia zarządzanie przez cały cykl życia zawartości, dostarczając różne zestawy funkcji, które umożliwiają uzyskanie następujących celów organizacji:

 • Zarządzanie różnorodną zawartością    Funkcje zarządzania dokumentami w programie SharePoint Server 2010 pomoc organizacje konsolidowanie różnorodną zawartością z wielu lokalizacji do centralnie zarządzane repozytorium z spójne Kategoryzacja. Nowy dokument ustawia włącza funkcję organizacji do tworzenia i zarządzania produkty pracy, obejmujące wiele dokumentów. Zintegrowane przeszukiwanie możliwości ułatwiają znajdowanie, udostępniać i za pomocą tych informacji. Funkcje zarządzania metadanych , takie jak nowa funkcja magazynu terminów może pomóc organizacjom centralne zarządzanie metadanych w witrynach. Metadane są informacje o danych służy do identyfikowania struktury, odkrywanie i zarządzanie informacjami. Nowym możliwościom stosowania opartych na metadanych nawigacji i możliwość osadzania pól metadanych w dokumentach ulepszony informacji wyszukiwanie i odnajdowanie. Zawartość można także chronić przed nieautoryzowanym dostępem. Współpraca za pomocą narzędzi, takich jak przepływ pracy, ułatwiają lepszą współdziałają, aby utworzyć, recenzowanie i zatwierdzanie dokumentów w postaci struktury.

 • I zgodność spełniają wymagania prawne    Funkcje zarządzania rekordami w programie SharePoint Server 2010 umożliwiają przechowywanie i ochrona rekordy biznesowe, albo w miejscu obok pozycji rekordy w trakcie wykonywania lub w zablokowanym centralnym repozytorium. Organizacje można zastosować zasady wygasania do rekordów w celu upewnienia się, że są zachowywane w okresie odpowiednie do zapewnienia zgodności z przepisami lub zasady firmy, w związku z tym łagodzenia ryzyko organizacji. Ścieżek inspekcji dostarczyć dowód audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, że rekordy zostały prawidłowo zachowywane. Blokady mogą być umieszczane na określonych rekordów w obszarze prawne odnajdowanie, aby zapobiec ich zniszczeniu.

 • Efektywne zarządzanie wielu witryn sieci Web    Funkcje zarządzania zawartością sieci Web w programie SharePoint Server 2010 umożliwić użytkownikom publikowanie zawartości sieci Web za pomocą tworzenia narzędzie i proces wbudowanych zatwierdzania zawartości prostych w użyciu. Pracowników można przekazać zawartość — w tym obrazów, klipów audio i wideo — do witryn sieci Web w odpowiednim czasie nie obsługują obszernego z działem INFORMATYCZNYM. Obsługa nowego multimediów obejmuje nowej biblioteki elementów zawartości z zaawansowanych widoków i selektorami; Obsługa wideo jako typu zawartości programu SharePoint; przesyłanie strumieniowe wideo infrastruktury i skinable programu Silverlight w programie Windows media player. Szablony w postaci stron wzorcowych i układów stron umożliwiają stosowanie spójnego znakowania do stron. Wbudowanych funkcji analizy Web zapewniają obsługę ruchu, wyszukiwania i zapasów raportów analizy. SharePoint Server 2010 oferuje jednej infrastruktury wdrażania i zarządzania intranetu i ekstranetu i witryny internetowe, a także witryn wielojęzycznych.

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie

SharePoint Server 2010 udostępnia infrastruktury zaawansowana usługa wyszukiwania, która uzupełnia inne wydajności biznesowej takie zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie i współpracy w celu zwiększenia szybsze uzyskiwanie lepszych odpowiedzi i uzupełnienie wpływu wiedzę.

Wyszukiwanie uwzględnia informacje o użytkowniku i pozwala uściślać wyniki za pomocą interakcyjnych elementów nawigacyjnych, ułatwiając znalezienie potrzebnych informacji. Wyszukiwanie w programie SharePoint Server obejmuje więcej źródeł i typów zawartości, co pozwala korzystać ze wszystkich informacji w przedsiębiorstwie — włącznie z danymi w aplikacjach biznesowych takich jak SAP, Siebel i niestandardowe bazy danych — oraz udostępnić te informacje odpowiednim osobom.

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa jest zestaw metod, technologii i procesów, która na podstawie informacji przechowywanych w organizacji systemy ułatwia sankcji umieszczając go w ręce osób, które potrzebny najczęściej tak, aby mogli wprowadzać świadome decyzje. Jako klucza część platformy analizy biznesowej firmy Microsoft program SharePoint Server 2010 może pomóc w rozszerzanie analizy biznesowej dla wszystkich osób w organizacji, tak, aby wszyscy mogli uzyskać dostęp do właściwych danych do podejmowania decyzji w prawo.

Prawdopodobnie organizacji są przechowywane dane w różnych formatach, na przykład baz danych, wiadomości e-mail i plików arkusza kalkulacyjnego. SharePoint Server 2010 ułatwia wyodrębnianie danych z różnych źródeł i prezentowanie danych w sposób ułatwienia analiz i podejmowanie decyzji.

Usługi Excel Services upraszczają podejmowanie decyzji dzięki możliwości publikowania i udostępniania skoroszytów programu Excel oraz zarządzania nimi w witrynie programu SharePoint. Podczas analizowania danych pracownicy organizacji mogą modyfikować wartości komórek, formuły i formatowanie w przeglądarce.

Usługi programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2010 można Zwiększanie widoczności do kluczowych celów organizacji i wskaźniki i włączyć bardziej rozbudowane głębokości analizy i wglądu. Możesz lub innych osób w organizacji, można utworzyć i znajdowanie trendów przy użyciu interakcyjnych pulpitów nawigacyjnych przy użyciu karty wyników, raporty i filtry. Można również dodać zaawansowanych wykresów do witryn programu SharePoint i wykresy połączyć się z danymi z różnych źródeł, takich jak list, danych zewnętrznych list programu SharePoint, usługi łączności danych biznesowych, usług programu Excel lub innych składników Web Part.

Portale

Z programem SharePoint Server 2010 organizacji można tworzyć i obsługiwać witryny portalu dla każdego elementu w ich działalności (portali sieci intranet enterprise, firmowej witryny sieci Web i witryn oddziałów). Przedsiębiorstwo sieci intranet i portali oddziałów można łączyć poszczególnych witryn w organizacji i konsolidowanie dostęp do istniejących aplikacji biznesowych. Członkom zespołu i osób w organizacji może być witryny portalu dostęp wiedzę, informacje i aplikacje biznesowe, które są potrzebne w celu wykonywania zadań.

Użytkownicy witryny portalu w organizacji mogą korzystać ze swoich witryn Moja witryna. Taka witryna stanowi centralną lokalizację służącą do przechowywania dokumentów, zawartości, łączy i kontaktów oraz zarządzania nimi. Witryna Moja witryna jest punktem kontaktowym, który umożliwia innym osobom z organizacji znajdowanie informacji o danym pracowniku, jego umiejętnościach i zainteresowaniach. Witryny Moja witryna obsługują wymienione w tym artykule funkcje do informatycznej obsługi społeczności.

SharePoint Server 2010 również zawiera funkcje, których organizacje mogą używać do personalizowania środowiska witryny portalu dla poszczególnych użytkowników, takich jak kierowanie zawartości do określonych typów użytkowników. Twoja organizacja może dostosować witryny portalu za pomocą programu do projektowania sieci Web zgodnego z programem SharePoint, takich jak SharePoint Server 2010.

Procesy biznesowe i formularze

SharePoint Server 2010 udostępnia wiele funkcji, które ułatwiają integrowania i usprawnianie procesów biznesowych. Przepływy pracy można usprawnić koszt koordynowanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie projektu lub dokumentu recenzowanie, zarządzanie i śledząc zadania związane z tych procesów. SharePoint Server 2010 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które są dostępne jako są lub dostosować do własnych potrzeb. Za pomocą programu SharePoint Designer można również utworzyć niestandardowe przepływy pracy, które obsługują procesów biznesowych unikatowe.

Można również utworzyć formularz zgodny z przeglądarką i Zbierz dane od organizacji, które nie używają Microsoft InfoPath 2010.

Elementy witryny programu SharePoint

Witryna to zbiór powiązanych stron sieci Web umożliwiających organizacji pracę nad projektami, organizowanie spotkań i udostępnianie informacji. Zespół może mieć na przykład własną witrynę służącą do przechowywania harmonogramów, plików i procedur. Witryna zespołu może stanowić część dużej witryny portalu organizacji, w której działy (np. dział kadr) opracowują i publikują informacje oraz zasoby przeznaczone dla innych osób w organizacji.

Wszystkie witryny programu SharePoint mają elementy wspólne, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem pracy, takie jak listy, biblioteki, składniki Web Part i widoki.

Witryna zespołu

Listy    Lista to składnik witryny sieci Web, który umożliwia organizacji przechowywanie i udostępnianie informacji oraz zarządzanie nimi. Można na przykład utworzyć listę zadań służącą do śledzenia przydziałów pracy lub kalendarz umożliwiający śledzenie wydarzeń związanych z zespołem. Ponadto można przeprowadzać ankiety i obsługiwać dyskusje za pomocą tablicy dyskusyjnej.

Biblioteki    Biblioteka to specjalny typ listy, która umożliwia przechowywanie plików i związanych z nimi informacji. W bibliotekach można sterować sposobem tworzenia, wyświetlania i śledzenia plików oraz zarządzania nimi.

Widoki    Widoki umożliwiają wyświetlanie tych elementów listy lub biblioteki, które są najważniejsze lub najbardziej przydatne w określonej sytuacji. Można na przykład wyróżnić wybrane elementy biblioteki albo utworzyć widok wszystkich elementów listy, które dotyczą określonego działu. Możliwe jest utworzenie wielu widoków listy lub biblioteki, które będą dostępne do wyboru dla użytkowników. Ponadto można wyświetlić listę lub bibliotekę na osobnej stronie witryny, używając składnika Web Part.

Widok Moje zadania

Składniki Web Part    Składnik Web Part to moduł udostępniający informacje, który jest podstawowym elementem większości stron w witrynie. Jeśli użytkownik ma uprawnienie do edytowania stron witryny, może za pomocą składników Web Part dostosować witrynę, umieszczając w niej obrazy, wykresy, fragmenty innych stron sieci Web, listy dokumentów, dostosowane widoki danych biznesowych i inne elementy.

Składnik Web Part

Opcje witryny mające wpływ na obsługę użytkownika

Zawartość witryny i dostępność opcji zależą od sposobu instalacji i konfiguracji programu SharePoint.

Uprawnienia    Użytkownik z domyślnym poziomem uprawnień Pełna kontrola może korzystać ze wszystkich opcji zarządzania witryną. Opcje dostępu do zawartości witryny są bardziej ograniczone w przypadku poziomu uprawnień Współtworzenie lub Odczyt. Wiele opcji przedstawionych w tym artykule nie jest dostępnych dla użytkowników z poziomem uprawnień Odczyt, umożliwiającym czytanie zawartości, ale nie dającym prawa do wprowadzania zmian. Uprawnienia są elastyczne i dostosowywalne, więc organizacja użytkownika może stosować własne, unikatowe ustawienia.

Dostosowywanie    Organizacja może dostosować uprawnienia, wygląd witryny, a nawet nawigację w witrynie, na przykład przez przeniesienie formantów, takich jak menu Akcje witryny, w inne miejsce na stronie. Organizacja może też zrezygnować z używania wstążki wprowadzonej w programie SharePoint 2010.

Wersja programu SharePoint    W tym artykule omówiono, jak rozpocząć pracę w programie SharePoint Server 2010. Jeśli organizacja korzysta z programu SharePoint Foundation 2010, zobacz Wprowadzenie do programu SharePoint Foundation 2010. Jeśli używasz wcześniejszej wersji programu SharePoint, zobacz Pomoc dla tej wersji.

Dodawanie zawartości do witryny

Za pomocą przeglądarki sieci Web można dodawać elementy do list i pliki do bibliotek. Przyciski służące do wykonywania typowych akcji znajdują się na wstążce widocznej u góry większości stron witryny.

WN — Wstążka

Przyciski na wstążce mogą być wyłączone z następujących powodów:

 • Akcja nie ma zastosowania w określonej sytuacji lub jest zależna od innej akcji. Na przykład przed wyewidencjonowaniem dokumentu należy zaznaczyć pole wyboru.

 • Użytkownik nie ma uprawnienia do wykonania określonego zadania.

 • Funkcja nie jest włączona w witrynie. Na przykład w witrynie mogły nie zostać włączone przepływy pracy.

W bibliotece można też zapisywać pliki z niektórych programów klienckich zgodnych z programem SharePoint Server. Na przykład podczas pracy w programie Microsoft Word można zapisać dokument w bibliotece znajdującej się w witrynie programu SharePoint.

Aby dodać element do listy lub plik do biblioteki, użytkownik musi mieć uprawnienie do współtworzenia tej listy lub biblioteki. Właściciel witryny lub administrator może udzielić więcej informacji o tym, jak organizacja korzysta z uprawnień i poziomów uprawnień.

Gdy element lub plik zostanie dodany, inne osoby z uprawnieniem do odczytywania listy będą mogły wyświetlać ten element lub plik, o ile nie będzie on wymagał zatwierdzenia. Jeśli element lub plik wymaga zatwierdzenia, jest przechowywany w stanie oczekiwania na liście lub w bibliotece, aż osoba z odpowiednimi uprawnieniami zatwierdzi go. W przypadku gdy użytkownik przegląda już listę lub bibliotekę, do której dodano element lub plik, może być konieczne odświeżenie widoku przeglądarki w celu wyświetlenia nowego elementu lub pliku.

Listy i biblioteki mogą również korzystać z funkcji poczty e-mail, jeśli w witrynie włączono pocztę przychodzącą lub wychodzącą. Niektóre listy, na przykład kalendarze, anonsy, blogi i tablice dyskusyjne, można skonfigurować tak, aby użytkownicy mogli dodawać do nich zawartość, wysyłając wiadomości e-mail. W przypadku innych list, takich jak zadania i listy śledzenia problemów, można skonfigurować wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników, którym są przydzielane elementy.

Użytkownik może mieć uprawnienia nie tylko do dodawania zawartości do istniejących list i bibliotek, ale również do tworzenia nowych list i bibliotek. Szablony list i bibliotek są przydatnym wzorcem. Mając odpowiednie uprawnienia, użytkownik może także tworzyć i dostosowywać nowe strony i witryny.

Listy

Wprawdzie istnieją różne typy list, ale dodawanie do nich elementów przebiega podobnie, więc nie trzeba uczyć się kilku różnych metod pracy z poszczególnymi typami list. Element listy zawiera tekst umieszczony w kilku kolumnach. Niektóre listy mogą umożliwiać dodawanie załączników.

Dodawanie elementu do listy

 1. Na liście, do której chcesz dodać element, kliknij kartę Elementy na wstążce. W przypadku kalendarza jest to karta Zdarzenia.

 2. Kliknij przycisk Nowy element (lub przycisk Nowe wydarzenie w przypadku kalendarza).

  Porada: Zdarzenie można dodać do kalendarza także w inny szybki sposób. Wystarczy wskazać datę w kalendarzu, a następnie kliknąć pozycję Dodaj.

 3. Wypełnij wymagane pola i dowolne pola opcjonalne.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie lub usuwanie elementu na liście

 1. Wskaż element, a następnie zaznacz wyświetlone obok niego pole wyboru.

  Porada: Działania można wykonywać na wielu elementach, zaznaczając wiele pól wyboru.

 2. Na karcie Elementy na wstążce kliknij pozycję Edytuj element lub Usuń element (zależnie od potrzeb).

Wiele typów witryn udostępnia gotowe listy domyślne, takie jak tablice dyskusyjne i listy kalendarzy. Użytkownicy z odpowiednim uprawnieniem mogą również tworzyć listy na podstawie kilku typów szablonów list, oferujących gotową strukturę i ustawienia.

Tworzenie listy

 1. Aby utworzyć listę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Więcej opcji tworzenia.

  Uwaga: Jeśli menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie masz uprawnień do tworzenia listy.

 2. Na stronie Tworzenie kliknij typ listy, którą chcesz utworzyć, na przykład Łącza.

 3. Wpisz nazwę listy w polu Nazwa, wypełnij dowolne inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Biblioteki

Biblioteka to lokalizacja w witrynie, umożliwiająca członkom zespołu tworzenie, gromadzenie i aktualizowanie plików oraz zarządzanie nimi. Każda biblioteka zawiera listę plików i kluczowe informacje na ich temat, co ułatwia współużytkowanie plików.

Plik można dodać do biblioteki, przekazując go za pomocą przeglądarki sieci Web. Po dodaniu pliku do biblioteki jest on widoczny dla osób mających odpowiednie uprawnienie. Jeśli użytkownik przegląda już bibliotekę, do której dodano plik, może być konieczne odświeżenie widoku przeglądarki w celu wyświetlenia nowego pliku.

W przypadku korzystania z programu zgodnego z programem SharePoint Server można utworzyć nowy plik na podstawie szablonu podczas pracy z biblioteką. Ponadto można zapisać plik w bibliotece za pomocą innego programu, takiego jak SharePoint Workspace lub Microsoft Word.

Dodawanie pliku do biblioteki

 1. W bibliotece, do której chcesz dodać plik, kliknij kartę Dokumenty na wstążce.

 2. Kliknij przycisk Przekaż dokument.

 3. Przejdź do odpowiedniego dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli korzystasz z programu zgodnego z programem SharePoint Server 2010, takich jak Microsoft Word 2010, możesz można przeciągnij i upuść dokumenty w Eksploratorze Windows w oknie dialogowym Przekaż dokument.

Edytowanie lub usuwanie pliku w bibliotece

 1. Wskaż plik, a następnie zaznacz wyświetlone obok niego pole wyboru.

 2. Na karcie Dokumenty na wstążce kliknij przycisk Edytuj dokument lub Usuń dokument (zależnie od potrzeb).

Domyślna biblioteka o nazwie Dokumenty udostępnione jest tworzona automatycznie podczas tworzenia wielu typów witryn. Dokumenty udostępnione to biblioteka dokumentów służąca do przechowywania wielu typów plików. Jeśli użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami, może utworzyć więcej bibliotek (na przykład bibliotekę do przechowywania obrazów).

Tworzenie biblioteki dokumentów

 1. Aby utworzyć bibliotekę dokumentów, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Nowa biblioteka dokumentów.

  Uwaga: Jeśli menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie masz uprawnień do tworzenia listy.

 2. Wpisz nazwę biblioteki w polu Nazwa, wypełnij dowolne inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Aby wyświetlić inne typy bibliotek, które można utworzyć, należy kliknąć menu Akcje witryny, a następnie kliknąć polecenie Więcej opcji tworzenia. Wskazanie opcji biblioteki powoduje wyświetlenie jej opisu.

Tworzenie biblioteki innego typu

 1. Aby utworzyć bibliotekę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Więcej opcji.

  Uwaga: Jeśli menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie masz uprawnień do tworzenia listy.

 2. Wskaż opcję biblioteki, aby wyświetlić jej opis.

 3. Wpisz nazwę biblioteki w polu Nazwa, wypełnij inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Aby ustawić opcje, takie jak wyświetlanie bibliotek na pasku Szybkie uruchamianie, należy kliknąć polecenie Więcej opcji przed kliknięciem pozycji Utwórz.

Witryny i strony

Witryna może mieć zastosowanie ogólne, na przykład przechowywanie harmonogramów, zaleceń, plików i innych informacji, do których często odwołuje się zespół. Może także służyć do określonego celu, takiego jak rejestrowanie informacji o spotkaniu lub obsługa blogu, w którym członkowie organizacji często umieszczają wiadomości i pomysły.

Witryna blogu

Organizacja może używać stron, podwitryn oraz witryn najwyższego poziomu do dzielenia zawartości witryny na osobne, niezależnie zarządzane witryny. Na przykład każdy dział organizacji może mieć własną witrynę zespołu, wchodzącą w skład większej witryny portalu.

Zawartość można dodawać do witryn, dodając listy i biblioteki. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może także dodawać strony do witryny. Dodanie stron składników Web Part umożliwi używanie składników Web Part w celu szybkiego dodawania zawartości dynamicznej.

W celu utworzenia nowych witryn można skorzystać z wielu typów szablonów witryn, które ułatwią rozpoczęcie tworzenia nowej witryny. Możliwość tworzenia witryn oraz podwitryn zależy od sposobu, w jaki organizacja skonfigurowała swoje witryny oraz uprawnienia do ich tworzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zarządzania uprawnieniami do witryn w danej organizacji, skontaktuj się z właścicielem witryny lub administratorem.

Tworzenie witryny

 1. Aby utworzyć witrynę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Nowa witryna.

  Uwaga: Jeśli menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie masz uprawnień do tworzenia witryny.

 2. W polach Tytuł i Nazwa adresu URL wpisz informacje dotyczące witryny.

 3. W obszarze Wybieranie szablonu wybierz szablon witryny.

 4. Wybierz dowolne inne opcje, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie strony

Uwaga: Poszczególne kroki tworzenia strony mogą się różnić w zależności od typu witryny, a także od tego, czy włączono funkcje publikowania i czy do publikowania stron jest potrzebne zatwierdzenie.

 1. Aby utworzyć stronę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij polecenie Nowa strona.

  Uwaga: Jeśli menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie masz uprawnień do tworzenia strony.

 2. Wpisz nazwę strony, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 3. Na nowo utworzonej stronie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać tekst, wpisz go lub skopiuj do pola tekstowego.

  • Aby sformatować tekst, kliknij kartę Formatowanie tekstu na wstążce i wybierz odpowiedni przycisk.

  • Aby wstawić składnik Web Part lub istniejącą listę, kliknij kartę Wstawianie, kliknij odpowiedni przycisk, wybierz odpowiedni składnik Web Part lub listę, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  • Aby wstawić nową listę, kliknij kartę Wstawianie, wpisz tytuł listy, wybierz kliknięciem typ listy, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zakończywszy edytowanie strony, kliknij pozycję Zapisz na wstążce.

Edytowanie strony

 1. Aby edytować stronę, kliknij przycisk Edytuj na wstążce.

  Uwaga: Jeśli przycisk Edytuj nie jest widoczny, być może nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać tekst, wpisz go lub skopiuj do pola tekstowego.

  • Aby sformatować tekst, kliknij kartę Formatowanie tekstu na wstążce i wybierz odpowiedni przycisk.

  • Aby wstawić składnik Web Part lub istniejącą listę, kliknij kartę Wstawianie, kliknij odpowiedni przycisk, wybierz odpowiedni składnik Web Part lub listę, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  • Aby wstawić nową listę, kliknij kartę Wstawianie, wpisz tytuł listy, wybierz kliknięciem typ listy, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zakończywszy edytowanie strony, kliknij pozycję Zapisz na wstążce.

Zarządzanie zawartością witryny i praca z nią

Różne sposoby zarządzania zawartością list, bibliotek i witryn oraz rozszerzania jej pomagają zwiększyć wydajność zespołu. Niektóre funkcje ułatwiają zespołowi bardziej wydajne wyszukiwanie informacji i pracę z nimi. Inne funkcje pomagają w zarządzaniu dostępem do informacji.

Przechodzenie do zawartości

Elementy nawigacji ułatwiają użytkownikom przeglądanie potrzebnej zawartości. Górny pasek łączy i pasek Szybkie uruchamianie to dwa elementy nawigacji, które można dostosowywać.

Korzystając ze strony ustawień dla każdej listy lub biblioteki, można wybierać listy i biblioteki są wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Można również zmienić kolejność łączy, dodawanie lub usuwanie łączy i dodawanie lub usuwanie sekcji, do których łącza są zorganizowane. Na przykład jeśli masz zbyt wiele list w sekcji listy, możesz dodać nową sekcję dla Listy zadań , w którym można tworzyć łącza do list zadań. Można wprowadzać wszystkie te zmiany paska Szybkie uruchamianie w przeglądarce, która jest zgodna z programem SharePoint Server 2010. Możesz nawet dodać łącza do stron spoza witryny.

Szybkie uruchamianie

Górny pasek łączy, składający się z szeregu kart u góry każdej strony w witrynie, umożliwia użytkownikom witryny przechodzenie do innych witryn w zbiorze witryn. Podczas tworzenia nowej witryny można zdecydować, czy witryna ma być uwzględniana na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej oraz czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej.

Górny pasek łączy

Jeśli w witrynie znajduje się unikatowy górny pasek łączy, można dostosować łącza wyświetlane na tym pasku. Na tym pasku mogą też być wyświetlane wszelkie witryny utworzone w obrębie witryny nadrzędnej, o ile zostały skonfigurowane tak, aby dziedziczyły górny pasek łączy po witrynie nadrzędnej. Można na nim również umieścić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

Zarządzanie dostępem do zawartości

Właściciel lub administrator witryny może przyznawać poziomy uprawnień poszczególnym użytkownikom lub grupom programu SharePoint zawierającym użytkowników. Uprawnienia mogą dotyczyć witryny, list i bibliotek w witrynie oraz elementów list i bibliotek.

Do różnych obiektów, takich jak określona witryna, lista, biblioteka, folder znajdujący się na liście lub w bibliotece albo element listy lub dokument, można przypisać różne poziomy uprawnień.

Organizowanie list i bibliotek

Sposób organizowania list i bibliotek zależy od potrzeb grupy oraz od preferencji dotyczących przechowywania i wyszukiwania informacji. Dzięki planowaniu można skonfigurować strukturę, która najlepiej się sprawdzi w danej organizacji.

Informacje znajdujące się na listach i w bibliotekach są przechowywane w kolumnach, takich jak Tytuł, Nazwisko czy Firma. Kolumny umożliwiają sortowanie i filtrowanie elementów, tak jak w arkuszu, przez klikanie nagłówków kolumn na liście lub w bibliotece. Z kolei widoki umożliwiają wyświetlanie najważniejszych elementów na liście lub w bibliotece.

Zmienianie widoku listy lub biblioteki

 1. Na liście lub w bibliotece, której widok chcesz zmienić, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na wstążce.

 2. W grupie Zarządzanie widokami w obszarze Bieżący widok kliknij strzałkę obok listy widoków, a następnie wybierz widok.

Widok Moje zadania

Jeśli trzeba przechować dodatkowe informacje o elementach listy lub plikach w bibliotece, można dodać kolumny. Pomoże to w sortowaniu, grupowaniu i tworzeniu wielu widoków listy. Można na przykład posortować listę według terminu wykonania lub pogrupować elementy według nazwy działu.

Dostępnych jest kilka opcji typu tworzonej kolumny, w tym pojedynczy wiersz tekstu, lista rozwijana opcji, liczba obliczana na podstawie innych kolumn, a nawet nazwa i obraz osoby w witrynie.

Tworzenie kolumny

 1. Na liście lub w bibliotece, do której chcesz dodać plik, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na wstążce.

 2. Kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 3. Wpisz nazwę kolumny i wybierz jej typ.

 4. Wybierz ewentualne dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Można także za pomocą kolumn na liście lub w bibliotece utworzyć widoki, aby ułatwić określonym działom znalezienie najbardziej interesujących informacji, takich jak zadania z najwyższym priorytetem lub wszystkie elementy przypisane do poszczególnych osób. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i modyfikowania widoków, zobacz Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie widoku.

Niektóre funkcje list pomagają zespołowi tworzyć elementy i sprawnie zarządzać nimi w wielu listach lub bibliotekach. Można na przykład utworzyć kolumnę z informacjami o elementach listy, a następnie udostępnić ją w innych listach. Można też udostępnić plik w wielu bibliotekach, łatwo kopiując go do innych bibliotek w witrynie. W przypadku zmiany pliku może zostać wyświetlony monit o aktualizację.

Aby uzyskać informacje na temat zarządzania dużymi listami i bibliotekami, zobacz Zarządzania listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów.

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

Witryny są zaprojektowane tak, aby było możliwe uzyskanie pełnego dostępu do list, bibliotek i innych funkcji tylko przy użyciu klawiatury. Tryb ułatwionej dostępności upraszcza użytkownikom korzystającym z technologii ułatwień dostępu używanie menu i różnych formantów. Dzięki łączom Przejdź do głównej zawartości użytkownicy korzystający z klawiatury mogą pomijać powtarzające się łącza nawigacji w celu przejścia do ważniejszej zawartości strony.

Oznaczenia nagłówków lepiej określają strukturę i usprawniają nawigację dla użytkowników korzystających z narzędzi do odczytywania zawartości ekranu. Obrazy przekazywane do witryny mogą mieć zdefiniowany niestandardowy tekst alternatywny. Można na przykład przypisać niestandardowy tekst alternatywny do obrazu wyświetlanego na stronie głównej składnika Web Part Obraz witryny lub do obrazu dodanego do biblioteki obrazów. Opcja wysokiego kontrastu w systemie Windows jest przydatna do wyświetlania stron dla użytkowników niedowidzących.

Śledzenie wersji

Dla danej listy lub biblioteki można włączyć funkcję śledzenia wersji, aby móc przywrócić poprzednią wersję w przypadku błędu lub wyświetlić historię zmian wersji. Gdy wersje są śledzone, przechowywane są zmiany elementów lub plików i ich właściwości. Ta funkcja umożliwia lepsze zarządzanie zawartością w przypadku wprowadzania zmian, a nawet przywrócenie poprzedniej wersji, jeśli w bieżącej wystąpi błąd. Przechowywanie wersji jest szczególnie pomocne, gdy wiele osób pracuje wspólnie nad projektami lub gdy tworzenie i przegląd informacji jest procesem wieloetapowym.

Historia wersji

1. Aktualnie opublikowana wersja główna jest wyróżniona, a numer wersji jest liczbą całkowitą.

2. Wersja jest tworzona po zmianie właściwości lub metadanych.

3. Pierwsza wersja pliku jest zawsze wersją pomocniczą o numerze 0.1.

Funkcja przechowywania wersji jest dostępna w przypadku elementów list we wszystkich domyślnych typach list — między innymi w kalendarzach, listach śledzenia problemów i listach niestandardowych — oraz w przypadku wszystkich typów plików przechowywanych w bibliotekach, włącznie ze stronami składników Web Part.

Współtworzenie dokumentów

Dokument programu Word lub prezentację programu PowerPoint może edytować dwóch lub więcej użytkowników jednocześnie. Ta nowa funkcja pozwala odczytywać i zapisywać fragmenty plików przechowywanych w programie SharePoint. Użytkownik może na przykład pracować nad określonym akapitem dokumentu programu Word w tym samym czasie, gdy współpracownik edytuje inny akapit tego samego dokumentu.

Uzyskiwanie aktualizacji dotyczących zmian

Źródła danych RSS oferują wygodny sposób rozpowszechniania i otrzymywania informacji w standardowym formacie, w tym również aktualizacji list i bibliotek. Standardowy format pliku XML umożliwia wyświetlanie informacji w wielu różnych programach. Informacje o zmianach zawartości można również otrzymywać w wyniku subskrybowania list i bibliotek przy użyciu alertów.

Zespół może używać źródeł danych w celu dostosowania zawartości dla członków zespołu, którzy subskrybują te źródła danych, oraz zaoferowania łączy wstecznych do witryn sieci Web. Źródła danych RSS są łatwym sposobem kontrolowania postępu pracy zespołu i aktualizacji projektów. Zamiast przeglądać wiele witryn sieci Web zespołów, użytkownicy mogą automatycznie odbierać najnowsze wiadomości i aktualizacje z tych witryn.

Zarządzanie przepływem pracy

Przepływy pracy ułatwiają wspólną pracę nad dokumentami i zarządzanie zadaniami projektu dzięki implementacji określonych procesów biznesowych dla dokumentów i elementów w witrynie. Przepływy pracy pomagają organizacjom utrzymywać spójne procesy biznesowe, a także zwiększają efektywność i produktywność dzięki zarządzaniu zadaniami i procedurami w określonych procesach biznesowych. Pozwala to osobom wykonującym te zadania skoncentrować się na pracy zamiast na zarządzaniu jej przepływem.

Koszt i czas wymagany do koordynacji typowych procesów biznesowych, takich jak zatwierdzanie projektu lub recenzowanie dokumentu, można ograniczyć, zarządzając zadaniami osób zaangażowanych w te procesy i śledząc te zadania. Organizacja może na przykład zastosować wstępnie zdefiniowany przepływ pracy Zatwierdzanie albo utworzyć i wdrożyć niestandardowy przepływ pracy, aby zarządzać innym procesem biznesowym.

Praca z zawartością różnego typu

Lista lub biblioteka może obsługiwać wiele typów zawartości. Typy zawartości umożliwiają efektywniejsze organizowanie i obsługę dużej ilości zawartości oraz zarządzanie nią. Jeśli określona lista lub biblioteka jest skonfigurowana w sposób umożliwiający obsługę wielu typów zawartości, można do niej dodawać typy zawartości z listy dostępnych opcji często używanych przez daną organizację, takich jak Prezentacje marketingowe lub Kontrakty.

Dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki oznacza, że ta lista lub biblioteka będzie mogła zawierać elementy tego typu. W takim przypadku użytkownicy mogą używać przycisku Nowy element w tej liście lub bibliotece, aby tworzyć nowe elementy określonego typu.

Jedną z głównych zalet typów zawartości dla list i bibliotek jest fakt, że dzięki nim pojedyncza lista lub biblioteka może zawierać wiele typów elementów lub dokumentów, z których każdy może charakteryzować się unikatowymi metadanymi, zasadami lub zachowaniami. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z typami zawartości, zobacz Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×