Podstawowe zadania wykonywane w programie SharePoint Server 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie do pakietu Office 2010 Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zadań i informacje ułatwiające Dowiedz się, jak za pomocą Microsoft SharePoint Server 2010.

W tym artykule

Omówienie funkcji programu SharePoint Foundation i SharePoint Server

Funkcje programu SharePoint Server

Części witryny programu SharePoint

Opcje witryny mające wpływ na obsługę użytkownika

Dodawanie zawartości do witryny

Zarządzanie zawartością i Praca z witryny

Omówienie funkcji programu SharePoint Foundation i SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 jest technologii dla witryn programu SharePoint, która jest dostępna bezpłatnie i był nazywany programem Windows SharePoint Services w poprzednich wersjach. SharePoint Server 2010 korzysta z technologii SharePoint Foundation zapewnienie spójności i znanych ram dla list i bibliotek, Administracja witryny i dostosowywania witryny. Wszystkie funkcje, które są dostępne w programie SharePoint Foundation są również dostępne w programie SharePoint Server 2010.

Jednak programu SharePoint Server 2010 rozszerza SharePoint Foundation, dostarczając dodatkowe funkcje i możliwości. Na przykład zarówno programu SharePoint Server i SharePoint Foundation zawiera szablony witryn do współpracy z innymi pracownikami witryny zespołu, blogi i obszarów roboczych spotkań. Jednak program SharePoint Server zawiera rozszerzone funkcji społecznościowych, takie jak znakowania społecznościowego i wiadomości źródła danych, które ułatwiają użytkownikom w organizacji odnajdowanie, organizowanie, przejdź i udostępnianie informacji współpracownikom. Podobnie program SharePoint Server usprawnia technologia wyszukiwania z programu SharePoint Foundation, aby uwzględnić funkcje, które są przydatne dla pracowników w dużych organizacjach, takich jak możliwości wyszukiwania danych biznesowych w SAP, Siebel i innych aplikacji biznesowych.

Zarówno programu SharePoint Foundation i SharePoint Server są przeznaczone do współpraca za pomocą innych programów, serwerów i technologii, łącznie z tymi w pakiecie Microsoft Office system. Można na przykład wykonać witryny, listy lub biblioteki w trybie offline w programie SharePoint Workspace, Praca z zawartością witryny, gdy braku połączenia z siecią, a następnie automatycznie zsynchronizować zmiany, po ponownym. Można wykonać wiele zadań programu SharePoint z poziomu popularnych programów Microsoft Office. Można na przykład inicjowanie lub udział w przepływie pracy, aby zatwierdzić raportu z wydatków w programie Microsoft Word.

Funkcje programu SharePoint Server

Funkcje programu SharePoint Server 2010 jest ograniczony w sześć obszarów. W tym artykule krótko wprowadza każdej z tych funkcji, a następnie łączy do powiązanych artykułów, gdzie możesz dowiedzieć się więcej.

Współpraca i obliczania społecznościowych

SharePoint Server 2010 rozszerza funkcje współpracy programu SharePoint Foundation przez łatwe tworzenie z przeglądarki lub znanych aplikacji, takich jak Microsoft Word, dzięki czemu użytkownicy mogą dotyczą zasobów za pomocą znakowania społecznościowego i oceny i pomaga osobom w tym artykule przedstawiono odpowiedzi szybsze za pomocą funkcji wyszukiwania wiadomości kanałów i osób.

Jedną z podstawowego miejsca, w którym możesz korzystać z tych funkcji jest w witrynie Moja witryna. Witryna Moja witryna jest jego własnej witrynie programu SharePoint, w miejsce, w którym można udostępniać dokumenty, łącza i informacje o sobie w trybie online profilu. Możesz także blogu tematy zainteresowania lub wyszukiwanie informacji potrzebnych do pracy.

WN — profil

Możesz zdecydować, jakie informacje chcesz udostępnić, i jakie informacje chcesz zachować prywatność w witrynie Moja witryna. Możesz następnie znacznika łącza do informacji i Znajdź informacje o tej osoby znacznika lub udział w swoich kanałach aktualności. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania informacji w witrynie Moja witryna, zobacz Zarządzanie informacjami, które udostępniasz za pośrednictwem witryny Moja witryna i profilu.

SharePoint Server 2010 umożliwia także uczestnictwo w dowolne miejsce, oferowanie sformatowanego środowisko programu SharePoint Workspace podczas online lub odłączony od sieci i zwalnianie użytkownikom współpraca w podróży.

Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie

Enterprise zawartości zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie od firmy Microsoft pomaga rozwiązać problemy spowodowane dużych ilości zawartości niezarządzanej organizacji. SharePoint Server 2010 jest środkowej części rozwiązania Microsoft ECM obejmuje zarządzania zawartością każdego pracownika w organizacji za pośrednictwem integracji z znanych narzędzi, takich jak pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie Microsoft ECM zapewnia możliwości do zarządzania przez cały cykl życia zawartości — od utworzenia do edytowania i współpracą do wygaśnięcia — na platformie ujednolicony pojedynczy.

SharePoint Server 2010 ułatwia zarządzanie cały cykl życia zawartości, dostarczając różne zestawy funkcji, które umożliwiają uzyskanie następujących celów organizacji:

 • Zarządzanie różnorodną zawartością    Funkcje zarządzania dokumentami w programie SharePoint Server 2010 pomoc organizacje konsolidowanie różnorodną zawartością z wielu lokalizacji do centralnie zarządzane repozytorium z spójne Kategoryzacja. Nowy dokument ustawia włącza funkcję organizacji do tworzenia i zarządzania produkty pracy, obejmujące wiele dokumentów. Zintegrowane przeszukiwanie możliwości ułatwiają znajdowanie, udostępniać i za pomocą tych informacji. Funkcje zarządzania metadanych , takie jak nowa funkcja magazynu terminów może pomóc organizacjom centralne zarządzanie metadanych w witrynach. Metadane są informacje o danych służy do identyfikowania struktury, odkrywanie i zarządzanie informacjami. Nowym możliwościom stosowania opartych na metadanych nawigacji i możliwość osadzania pól metadanych w dokumentach zwiększa wyszukiwania informacji i odnajdowania. Zawartość można także chronić przed nieautoryzowanym dostępem. Współpraca za pomocą narzędzi, takich jak przepływ pracy, ułatwiają lepszą współdziałają, aby utworzyć, recenzowanie i zatwierdzanie dokumentów w postaci struktury.

 • I zgodność spełniają wymagania prawne    Funkcje zarządzania rekordami w programie SharePoint Server 2010 umożliwiają przechowywanie i ochrona rekordy biznesowe, albo w miejscu obok pozycji rekordy w trakcie wykonywania lub w zablokowanym centralnym repozytorium. Organizacje mogą dotyczyć zasady wygasania rekordów w celu upewnienia się, że są zachowywane w okresie odpowiednie do zapewnienia zgodności z przepisami lub zasady firmy, w związku z tym łagodzenia ryzyko organizacji. Ścieżek inspekcji dostarczyć dowód audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, że rekordy zostały prawidłowo zachowywane. Blokady mogą być umieszczane na określonych rekordów w obszarze prawne odnajdowanie, aby zapobiec ich zniszczeniu.

 • Efektywne zarządzanie wielu witryn sieci Web    Funkcje zarządzania zawartością sieci Web w programie SharePoint Server 2010 umożliwić użytkownikom publikowanie zawartości sieci Web za pomocą tworzenia narzędzie i proces wbudowanych zatwierdzania zawartości prostych w użyciu. Pracowników można przekazać zawartość — w tym obrazów, klipów audio i wideo — do witryn sieci Web w odpowiednim czasie nie obsługują rozległa z działem INFORMATYCZNYM. Obsługa nowego multimediów obejmuje nowej biblioteki elementów zawartości z zaawansowanych widoków i selektorami; Obsługa wideo jako typu zawartości programu SharePoint; przesyłanie strumieniowe wideo infrastruktury i skinable programu Silverlight w programie Windows media player. Szablony w postaci stron wzorcowych i układów stron umożliwiają stosowanie spójnego znakowania do stron. Wbudowanych funkcji analizy Web zapewniają obsługę ruchu, wyszukiwania i zapasów raportów analizy. SharePoint Server 2010 oferuje jednej infrastruktury wdrażania i zarządzania dla sieci intranet, ekstranet i witryny internetowe, a także witryn wielojęzycznych.

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie

SharePoint Server 2010 zapewnia infrastruktury zaawansowana usługa wyszukiwania, która uzupełnia inne wydajności biznesowej takie zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie i współpracy w celu zwiększenia szybsze uzyskiwanie lepszych odpowiedzi i uzupełnienie wpływ wiedzy i specjalizacji.

Wyszukiwanie uwzględnia kontekst osobiste i ułatwia uściślić wyszukiwanie przy użyciu interakcyjnego nawigacji pomocne informacje, które są potrzebne. Program SharePoint Server obejmuje reach wyszukiwania kolejnych źródeł zawartości i typy zawartości, aby nawiązać połączenie wszystkie informacje w przedsiębiorstwie — w tym aplikacji przedsiębiorstwa, takich jak SAP, Siebel lub niestandardowych baz danych — i udostępnia informacje osoby, które potrzebny.

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa jest zestaw metod, technologii i procesów, która na podstawie informacji przechowywanych w organizacji systemy ułatwia sankcji umieszczając go w ręce osób, które potrzebny najczęściej tak, aby mogli wprowadzać świadome decyzje. Jako klucza część platformy analizy biznesowej firmy Microsoft SharePoint Server 2010 może pomóc w rozszerzanie analizy biznesowej dla wszystkich osób w organizacji, tak, aby wszyscy mogli uzyskać dostęp do właściwych danych do podejmowania decyzji w prawo.

Prawdopodobnie organizacji są przechowywane dane w różnych formatach, na przykład baz danych, wiadomości e-mail i plików arkusza kalkulacyjnego. SharePoint Server 2010 ułatwia wyodrębnianie danych z różnych źródeł i prezentowanie danych w sposób ułatwienia analiz i podejmowanie decyzji.

Usługi programu Excel umożliwia producenci decyzji publikowanie, udostępnianie i zarządzanie skoroszytów programu Excel w witrynie programu SharePoint. Następnie można zmodyfikować innych osób w organizacji, wartości komórek, formuł i formatowania z poziomu przeglądarki, zgodnie z ich analizy danych.

Usługi programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2010 można Zwiększanie widoczności do kluczowych celów organizacji i wskaźniki i włączyć bardziej rozbudowane głębokości analizy i wglądu. Możesz lub innych osób w organizacji, można utworzyć i znajdowanie trendów przy użyciu interakcyjnych pulpitów nawigacyjnych przy użyciu karty wyników, raporty i filtry. Można również dodać zaawansowanych wykresów do witryn programu SharePoint i wykresy połączyć się z danymi z różnych źródeł, takich jak list, danych zewnętrznych list programu SharePoint, usługi łączności danych biznesowych, usług programu Excel lub innych składników Web Part.

Portali

Z programem SharePoint Server 2010 organizacji można tworzyć i obsługiwać witryny portalu dla każdego elementu w ich działalności (portali sieci intranet przedsiębiorstwa, firmowej witryny sieci Web i witryn oddziałów). Przedsiębiorstwo sieci intranet i portali oddziałów można łączyć poszczególnych witryn w organizacji i konsolidowanie dostęp do istniejących aplikacji biznesowych. Członkom zespołu i osób w organizacji może być witryny portalu dostęp wiedzę, informacje i aplikacji biznesowych, które są potrzebne w celu wykonywania zadań.

Osoby w organizacji korzystanie z witryny portalu można korzystać z witryn Moja witryna. Moja witryna jest witryną osobistą, która da centralną lokalizację do zarządzania i przechowywania dokumentów, zawartości, łączy i kontaktów. Witryna Moja witryna służy jako punkt kontaktowy dla innych użytkowników w organizacji znaleźć informacje o, swoje umiejętności i zainteresowania. Moje witryny zawierają funkcji społecznościowych wymienionych w tym artykule.

SharePoint Server 2010 również zawiera funkcje, których organizacje mogą używać do personalizowania środowiska witryny portalu dla poszczególnych użytkowników, takich jak kierowanie zawartości do określonych typów użytkowników. Twoja organizacja może dostosować witryny portalu za pomocą programu do projektowania sieci Web zgodnego z programem SharePoint, takich jak SharePoint Server 2010.

Proces biznesowy i formularzy

SharePoint Server 2010 udostępnia wiele funkcji, które ułatwiają integrowania i usprawnianie procesów biznesowych. Przepływy pracy można usprawnić koszt koordynowanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie projektu lub dokumentu recenzowanie, zarządzanie i śledząc zadania związane z tych procesów. SharePoint Server 2010 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które są dostępne jako są lub dostosować do własnych potrzeb. Za pomocą programu SharePoint Designer można również utworzyć niestandardowe przepływy pracy, które obsługują procesów biznesowych unikatowe.

Możesz również tworzyć formularze oparte na przeglądarce i Zbierz dane od organizacji, które nie używają Microsoft InfoPath 2010.

Części witryny programu SharePoint

Witryny to grupa powiązanych stron sieci Web, gdzie Twoja organizacja można pracować nad projektami, przeprowadzanie spotkań i udostępniania informacji. Na przykład zespołu może mieć własną witrynę, w której są przechowywane harmonogramy, pliki i informacje o procedurach. Witryna zespołu może być częścią dużej organizacji witryny portalu miejsce, w którym działy, takie jak zasoby ludzkie pisanie i publikowanie informacje i zasoby dla pozostałych organizacji.

Wszystkie witryny programu SharePoint mają wspólne elementy, które należy wiedzieć o rozpocząć: list, bibliotek, składniki Web Part i widoków.

Witryna zespołu

Listy    Lista to składnik witryny sieci Web, który umożliwia organizacji przechowywanie i udostępnianie informacji oraz zarządzanie nimi. Można na przykład utworzyć listę zadań służącą do śledzenia przydziałów pracy lub kalendarz umożliwiający śledzenie wydarzeń związanych z zespołem. Ponadto można przeprowadzać ankiety i obsługiwać dyskusje za pomocą tablicy dyskusyjnej.

Biblioteki    Biblioteka jest specjalnego typu listy przechowującej plików, a także informacje o plikach. Można kontrolować sposób plików są wyświetlane, śledzone zarządzane i utworzone w bibliotekach.

Widoki    Widoki umożliwiają wyświetlanie tych elementów listy lub biblioteki, które są najważniejsze lub najbardziej przydatne w określonej sytuacji. Można na przykład wyróżnić wybrane dokumenty w bibliotece albo utworzyć widok wszystkich elementów listy, które dotyczą określonego działu. Możliwe jest utworzenie wielu widoków listy lub biblioteki, które będą dostępne do wyboru dla użytkowników. Ponadto można wyświetlić listę lub bibliotekę na osobnej stronie witryny, używając składnika Web Part.

Widok Moje zadania

Składniki Web Part    Składnik Web Part to moduły jednostka informacji, która stanowi podstawowe blok konstrukcyjny większości stron w witrynie. Jeśli masz uprawnienia do edytowania stron w witrynie, składniki Web Part umożliwia dostosowywanie witryny, aby wyświetlić obrazy i wykresy, fragmentów innych stron sieci Web, listy, dokumentów, dostosowane widoki danych biznesowych i innych.

Składnik Web Part

Opcje witryny mające wpływ na obsługę użytkownika

Zawartość witryny i dostępność opcji zależą od sposobu instalacji i konfiguracji programu SharePoint.

Uprawnienia    Jeśli użytkownik został przypisany do domyślny poziom uprawnień Pełna kontrola, masz gamę możliwości Zarządzanie witryną. Jeśli użytkownik został przypisany do poziom uprawnień Współtworzenie i Odczyt, opcje i dostęp do zawartości witryny usługi są ograniczone. Wiele opcji omawiane w tym artykule nie są dostępne dla użytkowników z czytnika poziom uprawnień, który umożliwia odczytu zawartości, ale nie do niego. Ponieważ uprawnienia mają być elastyczna i możliwości dostosowywania, Twoja organizacja może być własne unikatowe ustawienia.

Dostosowywanie    Twoja organizacja może dostosowane uprawnienia i znakowanie witryny, lub nawet dostosowania nawigacji w witrynie i przeniesiony kontrolek, takich jak menu Akcje witryny do innej lokalizacji na stronie. Podobnie Twoja organizacja może postanowiły nie korzystać z funkcji wstążki wprowadzone w programie SharePoint 2010.

Wersja programu SharePoint    W tym artykule omówiono, jak rozpocząć pracę w programie SharePoint Server 2010. Jeśli używasz wcześniejszej wersji programu SharePoint, zobacz Pomoc dla tej wersji.

Dodawanie zawartości do witryny

Możesz dodać elementy do list i plików do biblioteki za pomocą przeglądarki sieci Web. Przyciski, które umożliwiają wykonywanie najbardziej typowych czynności są na Wstążce w górnej części strony na większości stron witryny.

WN — Wstążka

Przyciski na wstążce mogą być wyłączone z dowolnego z następujących powodów:

 • Akcja nie ma zastosowania w określonej sytuacji lub jest zależna od innej akcji. Na przykład przed wyewidencjonowaniem dokumentu należy zaznaczyć pole wyboru.

 • Użytkownik nie ma uprawnienia do wykonania określonego zadania.

 • Funkcja nie jest włączona w witrynie. Na przykład w witrynie mogły nie zostać włączone przepływy pracy.

Można również zapisać plików w bibliotece z niektórych klienta programy, które są zgodne z programem SharePoint Server. Na przykład podczas pracy w programie Word można zapisać dokument programu Microsoft Word do biblioteki w witrynie programu SharePoint.

Aby dodać element do listy lub plik do biblioteki, użytkownik musi mieć uprawnienie do współtworzenia tej listy lub biblioteki. Właściciel witryny lub administrator może udzielić więcej informacji o tym, jak organizacja korzysta z uprawnień i poziomów uprawnień.

Gdy element lub plik zostanie dodany, inne osoby z uprawnieniem do odczytywania listy będą mogły wyświetlać ten element lub plik, o ile nie będzie on wymagał zatwierdzenia. Jeśli element lub plik wymaga zatwierdzenia, jest przechowywany w stanie oczekiwania na liście lub w bibliotece, aż osoba z odpowiednimi uprawnieniami zatwierdzi go. W przypadku gdy użytkownik przegląda już listę lub bibliotekę, do której dodano element lub plik, może być konieczne odświeżenie widoku przeglądarki w celu wyświetlenia nowego elementu lub pliku.

Listy i biblioteki można również skorzystać z funkcji poczty e-mail, jeśli przychodzących lub Poczta wychodząca został włączony w witrynie. Niektóre listy, takie jak kalendarze, anonsy, blogi i tablice dyskusyjne, można skonfigurować tak, aby użytkownicy mogli dodawać zawartość do nich przy użyciu wiadomości e-mail. Inne listy, takie jak zadania i list śledzenia problemów, można skonfigurować do wysyłania wiadomości e-mail do osób, gdy elementy są przypisane do nich.

Użytkownik może mieć uprawnienia nie tylko do dodawania zawartości do istniejących list i bibliotek, ale również do tworzenia nowych list i bibliotek. Szablony list i bibliotek są przydatnym wzorcem. Mając odpowiednie uprawnienia, użytkownik może także tworzyć i dostosowywać nowe strony i witryny.

Listy

Mimo że istnieją różne typy list, procedurę dodawania do nich elementów jest podobna, więc nie trzeba Poznaj kilka nowych technik do pracy z różnych typów list. Element listy zawiera tekst w serii kolumn, ale niektóre listy umożliwiają dołączanie załączników do elementu.

Dodawanie elementu do listy

 1. Na liście, do której chcesz dodać element, kliknij kartę Elementy na wstążce. W przypadku kalendarza jest to karta Zdarzenia.

 2. Kliknij przycisk Nowy element (lub przycisk Nowe wydarzenie w przypadku kalendarza).

  Porada: Aby szybko dodać wydarzenie do kalendarza, można również wskazać datę w kalendarzu, a następnie kliknąć pozycję Dodaj.

 3. Wypełnij wymagane pola i dowolne pola opcjonalne.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie lub usuwanie elementu na liście

 1. Wskaż element, a następnie zaznacz wyświetlone obok niego pole wyboru.

  Porada: Działania można wykonywać na wielu elementach, zaznaczając wiele pól wyboru.

 2. Na karcie Elementy na wstążce kliknij pozycję Edytuj element lub Usuń element (zależnie od potrzeb).

Wiele typów witryn udostępnia gotowe listy domyślne, takie jak tablice dyskusyjne i listy kalendarzy. Użytkownicy z odpowiednim uprawnieniem mogą również tworzyć listy na podstawie kilku typów szablonów list, oferujących gotową strukturę i ustawienia.

Tworzenie listy

 1. Aby utworzyć listę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Więcej opcji tworzenia.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie ma uprawnień do tworzenia listy.

 2. Na stronie Tworzenie kliknij typ listy, którą chcesz utworzyć, na przykład Łącza.

 3. Wpisz nazwę listy w polu Nazwa, wypełnij dowolne inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Biblioteki

Biblioteka to lokalizacja w witrynie, w której można tworzyć, gromadzić i aktualizować pliki oraz zarządzać nimi wspólnie z członkami zespołu. Dla każdej biblioteki wyświetlana jest lista plików i kluczowe informacje o plikach, które pomagają korzystać z plików w ramach współpracy.

Plik można dodać do biblioteki, przekazując go za pomocą przeglądarki sieci Web. Po dodaniu pliku do biblioteki jest on widoczny dla osób mających odpowiednie uprawnienie. Jeśli użytkownik przegląda już bibliotekę, do której dodano plik, może być konieczne odświeżenie widoku przeglądarki w celu wyświetlenia nowego pliku.

Jeśli używasz programu, który jest zgodny z programem SharePoint Server, możesz utworzyć nowy plik na podstawie szablonu podczas pracy w bibliotece. Można również zapisywanie pliku w bibliotece, z innego programu, takiego jak program SharePoint Workspace lub Microsoft Word.

Dodawanie pliku do biblioteki

 1. W bibliotece, do której chcesz dodać plik, kliknij kartę Dokumenty na wstążce.

 2. Kliknij przycisk Przekaż dokument.

 3. Przejdź do odpowiedniego dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli korzystasz z programu zgodnego z programem SharePoint Server 2010, takich jak Microsoft Word 2010, możesz można przeciągnij i upuść dokumentów z Eksploratora Windows, w oknie dialogowym Przekaż dokument.

Edytowanie lub usuwanie pliku w bibliotece

 1. Wskaż plik, a następnie zaznacz wyświetlone obok niego pole wyboru.

 2. Na karcie Dokumenty na wstążce kliknij przycisk Edytuj dokument lub Usuń dokument (zależnie od potrzeb).

Domyślna biblioteka o nazwie Dokumenty udostępnione jest tworzona automatycznie podczas tworzenia wielu typów witryn. Dokumenty udostępnione to biblioteka dokumentów służąca do przechowywania wielu typów plików. Jeśli użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami, może utworzyć więcej bibliotek (na przykład bibliotekę do przechowywania obrazów).

Tworzenie biblioteki dokumentów

 1. Aby utworzyć bibliotekę dokumentów, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij przycisk Nowa biblioteka dokumentów.

  Uwaga:  Jeślimenu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia biblioteki.

 2. Wpisz nazwę biblioteki w polu Nazwa, wypełnij inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Aby wyświetlić inne typy bibliotek, które można utworzyć, należy kliknąć menu Akcje witryny, a następnie kliknąć polecenie Więcej opcji tworzenia. Wskazanie opcji biblioteki powoduje wyświetlenie jej opisu.

Tworzenie innego typu biblioteki

 1. Aby utworzyć bibliotekę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij przycisk Więcej opcji.

  Uwaga:  Jeślimenu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia biblioteki.

 2. Wskaż opcję biblioteki, aby wyświetlić jego opis.

 3. Wpisz nazwę biblioteki w polu Nazwa, wypełnij inne pola stosownie do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Aby ustawić opcje, takie jak czy biblioteki jest wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Więcej opcji, zanim klikniesz przycisk Utwórz.

Usuwanie biblioteki

 1. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij Menu Akcje witryny   Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w obszarze odpowiedniej sekcji biblioteki, kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla biblioteki obrazów, w menu Ustawienia Menu Ustawienia kliknij pozycję < typ Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

  • W przypadku innych bibliotek, w obszarze Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka, a następnie w grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Usuń tę bibliotekę < typ biblioteki >.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć biblioteki.

Witryny i strony

Witryna może mieć zastosowanie ogólne, na przykład przechowywanie harmonogramów, zaleceń, plików i innych informacji, do których często odwołuje się zespół. Może także służyć do określonego celu, takiego jak rejestrowanie informacji o spotkaniu lub obsługa blogu, w którym członkowie organizacji często umieszczają wiadomości i pomysły.

Witryna blogu

Organizacja może używać stron, podwitryny i witryny najwyższego poziomu do dzielenia zawartości witryny na osobne, niezależnie zarządzane witryny. Na przykład każdy dział w organizacji może mieć własną witrynę zespołu, będącej częścią większych witryny portalu.

Możesz dodać zawartości do witryn, dodając list i bibliotek. Jeśli masz uprawnienie, możesz dodać strony do witryny. Można rozważyć Dodawanie stron składników Web Part, które umożliwiają szybkie dodawanie zawartości dynamicznej za pomocą składników Web Part.

Jeśli potrzebujesz do tworzenia nowych witryn, możesz wybrać z kilku typów szablonów witryn podanie ułatwią rozpoczęcie tworzenia nowej witryny. Możliwość tworzenia witryn i podwitryn zależy od tego, jak organizacji skonfigurowano swoje witryny oraz uprawnienia do tworzenia tabulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu organizacji zarządzania uprawnieniami do witryn Zobacz z właścicielem witryny lub administratorem.

Tworzenie witryny

 1. Aby utworzyć witrynę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij nową witrynę.

  Uwaga:  Jeślimenu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia witryny.

 2. W polach Tytuł i Nazwa adresu URL wpisz informacje dotyczące witryny.

 3. W obszarze Wybieranie szablonu wybierz szablon witryny.

 4. Wybierz inne opcje, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie strony

Uwaga: Procedura tworzenia strony Moje różnią się w zależności od typu znajdujesz się w witrynie, czy włączyć funkcje publikowania i czy zatwierdzanie jest wymagane do publikowania stron.

 1. Aby utworzyć stronę, kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij Nową stronę.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu Akcje witryny lub opcja tworzenia nie są wyświetlane, być może nie ma uprawnień do utworzenia strony.

 2. Wpisz nazwę strony, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. Na nowej stronie został utworzony, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać tekst, wpisz lub skopiuj tekst w polu tekstowym.

  • Aby sformatować tekst, kliknij kartę Formatowanie tekstu na Wstążce i wybierz przycisk.

  • Aby wstawić składnik Web Part lub istniejącej listy, kliknij kartę Wstawianie, kliknij odpowiedni przycisk, wybierz składnik Web Part lub listę, którą chcesz i kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby wstawić nową listę, kliknij kartę Wstawianie, wpisz tytuł listy, kliknij typ listy, aby go zaznaczyć i kliknij przycisk OK.

 4. Po zakończeniu edytowania strony na wstążce kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie strony

 1. Aby edytować stronę, kliknij przycisk Edytuj na Wstążce.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać tekst, wpisz lub skopiuj tekst w polu tekstowym.

  • Aby sformatować tekst, kliknij kartę Formatowanie tekstu na Wstążce i wybierz przycisk.

  • Aby wstawić składnik Web Part lub istniejącej listy, kliknij kartę Wstawianie, kliknij odpowiedni przycisk, wybierz składnik Web Part lub listę, którą chcesz i kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby wstawić nową listę, kliknij kartę Wstawianie, wpisz tytuł listy, kliknij typ listy, aby go zaznaczyć i kliknij przycisk OK.

 3. Po zakończeniu edytowania strony na wstążce kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie zawartością witryny i praca z nią

Różne sposoby zarządzania zawartością list, bibliotek i witryn oraz rozszerzania jej pomagają zwiększyć wydajność zespołu. Niektóre funkcje ułatwiają zespołowi bardziej wydajne wyszukiwanie informacji i pracę z nimi. Inne funkcje pomagają w zarządzaniu dostępem do informacji.

Przechodzenie do zawartości

Elementy nawigacji ułatwiają użytkownikom przeglądanie potrzebnej zawartości. Górny pasek łączy i pasek Szybkie uruchamianie to dwa elementy nawigacji, które można dostosowywać.

Korzystając ze strony ustawień dla każdej listy lub biblioteki, możesz wybrać, które list i bibliotek są wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Można również zmienić kolejność łączy, dodawanie lub usuwanie łączy i dodawanie lub usuwanie sekcji, do których łącza są zorganizowane. Na przykład jeśli masz zbyt wiele list w sekcji listy, możesz dodać nową sekcję dla Listy zadań , w którym można tworzyć łącza do list zadań. Można wprowadzać wszystkie te zmiany paska Szybkie uruchamianie w przeglądarce, która jest zgodna z programem SharePoint Server 2010. Możesz nawet dodać łącza do stron spoza witryny.

Szybkie uruchamianie

Górny pasek linków, składający się z szeregu kart u góry każdej strony w witrynie, umożliwia użytkownikom witryny przechodzenie do innych witryn w zbiorze witryn. Podczas tworzenia nowej witryny można zdecydować, czy witryna ma być uwzględniana na górnym pasku linków witryny nadrzędnej oraz czy ma być używany górny pasek linków z witryny nadrzędnej.

Górny pasek łączy

Jeśli w witrynie znajduje się unikatowy górny pasek łączy, można dostosować łącza wyświetlane na tym pasku. Na tym pasku mogą też być wyświetlane wszelkie witryny utworzone w obrębie witryny nadrzędnej, o ile zostały skonfigurowane tak, aby dziedziczyły górny pasek łączy po witrynie nadrzędnej. Można na nim również umieścić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

Zarządzanie dostępem do zawartości

Właściciel lub administrator witryny może przyznawać poziomy uprawnień poszczególnym użytkownikom lub grupom programu SharePoint zawierającym użytkowników. Uprawnienia mogą dotyczyć witryny, list i bibliotek w witrynie oraz elementów list i bibliotek.

Do różnych obiektów, takich jak określona witryna, lista, biblioteka, folder znajdujący się na liście lub w bibliotece albo element listy lub dokument, można przypisać różne poziomy uprawnień.

Organizowanie list i bibliotek

Sposób organizowania list i bibliotek zależy od potrzeb grupy oraz od preferencji dotyczących przechowywania i wyszukiwania informacji. Dzięki planowaniu można skonfigurować strukturę, która najlepiej się sprawdzi w danej organizacji.

Informacje znajdujące się na listach i w bibliotekach są przechowywane w kolumnach, takich jak Tytuł, Nazwisko czy Firma. Kolumny umożliwiają sortowanie i filtrowanie elementów, tak jak w arkuszu, przez klikanie nagłówków kolumn na liście lub w bibliotece. Z kolei widoki umożliwiają wyświetlanie najważniejszych elementów na liście lub w bibliotece.

Zmienianie widoku listy lub biblioteki

 1. Na liście lub w bibliotece, której widok chcesz zmienić, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na wstążce.

 2. W grupie Zarządzanie widokami w obszarze Bieżący widok kliknij strzałkę obok listy widoków, a następnie wybierz widok.

Widok Moje zadania

Jeśli trzeba przechować dodatkowe informacje o elementach listy lub plikach w bibliotece, można dodać kolumny. Pomoże to w sortowaniu, grupowaniu i tworzeniu wielu widoków listy. Można na przykład posortować listę według terminu wykonania lub pogrupować elementy według nazwy działu.

Dostępnych jest kilka opcji typu tworzonej kolumny, w tym pojedynczy wiersz tekstu, rozwijana lista opcji, liczba obliczana na podstawie innych kolumn, a nawet nazwisko i zdjęcie osoby w witrynie.

Tworzenie kolumny

 1. Listy lub biblioteki, w której chcesz dodać plik kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 2. Kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 3. Wpisz nazwę kolumny i wybierz jej typ.

 4. Wybierz ewentualne dodatkowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Za pomocą kolumn listy lub biblioteki do tworzenia widoków ułatwiające działy określone informacje, które są najbardziej interesujące, takich jak zadań za pomocą najwyższy priorytet lub wszystkie elementy przypisane do poszczególnych osób. Aby uzyskać informacje o tworzeniu i modyfikowanie widoków zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku.

Niektóre funkcje list pomagają zespołowi tworzyć elementy i sprawnie zarządzać nimi w wielu listach lub bibliotekach. Można na przykład utworzyć kolumnę z informacjami o elementach listy, a następnie udostępnić ją w innych listach. Można też udostępnić plik w wielu bibliotekach, łatwo kopiując go do innych bibliotek w witrynie. W przypadku zmiany pliku może zostać wyświetlony monit o aktualizację.

Aby uzyskać informacje o zarządzaniu dużymi listami i bibliotekami zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów.

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

Witryny są zaprojektowane tak, aby było możliwe uzyskanie pełnego dostępu do list, bibliotek i innych funkcji tylko przy użyciu klawiatury. Tryb ułatwionej dostępności upraszcza użytkownikom korzystającym z technologii ułatwień dostępu używanie menu i różnych formantów. Dzięki łączom Przejdź do głównej zawartości użytkownicy korzystający z klawiatury mogą pomijać powtarzające się łącza nawigacji w celu przejścia do ważniejszej zawartości strony.

Oznaczenia nagłówków lepiej określają strukturę i usprawniają nawigację dla użytkowników korzystających z narzędzi do odczytywania zawartości ekranu. Obrazy przekazywane do witryny mogą mieć zdefiniowany niestandardowy tekst alternatywny. Można na przykład przypisać niestandardowy tekst alternatywny do obrazu wyświetlanego na stronie głównej składnika Web Part Obraz witryny lub do obrazu dodanego do biblioteki obrazów. Opcja wysokiego kontrastu w systemie Windows jest przydatna do wyświetlania stron dla użytkowników niedowidzących.

Śledzenie wersji

Dla danej listy lub biblioteki można włączyć funkcję śledzenia wersji, aby móc przywrócić poprzednią wersję w przypadku błędu lub wyświetlić historię zmian wersji. Gdy wersje są śledzone, przechowywane są zmiany elementów lub plików i ich właściwości. Ta funkcja umożliwia lepsze zarządzanie zawartością w przypadku wprowadzania zmian, a nawet przywrócenie poprzedniej wersji, jeśli w bieżącej wystąpi błąd. Przechowywanie wersji jest szczególnie pomocne, gdy wiele osób pracuje wspólnie nad projektami lub gdy tworzenie i przegląd informacji jest procesem wieloetapowym.

Historia wersji

1 obecnie opublikowana wersja główna jest wyróżniona, a numer wersji jest liczbą całkowitą.

2. wersja jest tworzona po zmianie właściwości lub metadanych.

3. Pierwsza wersja pliku jest zawsze wersją pomocniczą o numerze 0.1.

Funkcja przechowywania wersji jest dostępna w przypadku elementów list we wszystkich domyślnych typach list — między innymi w kalendarzach, listach śledzenia problemów i listach niestandardowych — oraz w przypadku wszystkich typów plików przechowywanych w bibliotekach, włącznie ze stronami składników Web Part.

Współtworzenie dokumentów

Dokument programu Word lub prezentację programu PowerPoint może edytować dwóch lub więcej użytkowników jednocześnie. Ta nowa funkcja pozwala odczytywać i zapisywać fragmenty plików przechowywanych w programie SharePoint. Użytkownik może na przykład pracować nad określonym akapitem dokumentu programu Word w tym samym czasie, gdy współpracownik edytuje inny akapit tego samego dokumentu.

Uzyskiwanie aktualizacji dotyczących zmian

Kanały informacyjne RSS oferują wygodny sposób rozpowszechniania i otrzymywania informacji w standardowym formacie, w tym również aktualizacji list i bibliotek. Standardowy format pliku XML umożliwia wyświetlanie informacji w wielu różnych programach. Informacje o zmianach zawartości można również otrzymywać w wyniku subskrybowania list i bibliotek przy użyciu alertów.

Zespół można używać źródeł danych w sposób dostosowania zawartości dla członków zespołu, którzy subskrybują te źródła danych i oferują łącza do witryn sieci Web. Źródła danych RSS są łatwe do śledzenia zespołu aktualizacje postępu i project. Zamiast przeglądania wielu witryn sieci Web zespołów, otrzymujesz najnowsze wiadomości i aktualizacje z tych witryn automatycznie.

Zarządzanie przepływem pracy

Przepływy pracy ułatwiają wspólną pracę nad dokumentami i zarządzanie zadaniami projektu dzięki implementacji określonych procesów biznesowych dla dokumentów i elementów w witrynie. Przepływy pracy pomagają organizacjom utrzymywać spójne procesy biznesowe, a także zwiększają efektywność i produktywność dzięki zarządzaniu zadaniami i procedurami w określonych procesach biznesowych. Pozwala to osobom wykonującym te zadania skoncentrować się na pracy zamiast na zarządzaniu jej przepływem.

Przepływy pracy można usprawnić koszt i czas wymagany koordynowanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie projektu lub dokumentu recenzowanie, zarządzanie i śledząc ludzi zadania związane z te procesy. Na przykład organizacja może używać wstępnie zdefiniowanych przepływu pracy Zatwierdzanie lub tworzenie i wdrażanie niestandardowego przepływu pracy do zarządzania inny proces biznesowy.

Praca z zawartością różnego typu

Lista lub biblioteka może obsługiwać wiele typów zawartości. Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie i bardziej efektywne obsługiwanie dużej ilości zawartości. Jeśli lista lub biblioteka jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, możesz dodać typy zawartości z listy dostępnych opcji, które organizacji jest używany często, takich jak Prezentacje marketingowe lub umów.

Dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki oznacza, że ta lista lub biblioteka będzie mogła zawierać elementy tego typu. W takim przypadku użytkownicy mogą używać przycisku Nowy element w tej liście lub bibliotece, aby tworzyć nowe elementy określonego typu.

Jedną z najważniejszych zalet typów zawartości na listach i w bibliotekach to, że możliwość dla pojedynczej listy lub biblioteki zawiera wiele typów elementów lub dokumentów, z których każdy może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z typami zawartości zobacz Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×