Podstawowe zadania w witrynie Docs.com

Ważne: Usługa Docs.com została wycofana 15 grudnia 2017 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com.


Witryna Docs.com to ekspozycja internetowa, w której można publikować i gromadzić dokumenty programu Word, skoroszyty programu Excel, prezentacje programu PowerPoint i dodatku Office Mix, notesy programu OneNote, a także pliki PDF i swaye.

Dzięki witrynie Docs.com możesz łatwo udostępniać innym osobom interesujące Cię treści, a Twoja zawartość wygląda świetnie na dowolnym urządzeniu. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych czynności, które ułatwiają rozpoczęcie publikowania zawartości w witrynie Docs.com.


Wybierz zadanie, o którym chcesz dowiedzieć się więcej:

Publikowanie dokumentów w witrynie Docs.com

Witryna Docs.com umożliwia udostępnianie dokumentów programu Word, skoroszytów programu Excel, prezentacji programu PowerPoint i dodatku Office Mix, notesów programu OneNote, a także plików PDF i swayów. Możesz zdecydować o publicznym udostępnieniu takiej zawartości wszystkim na całym świecie lub z ograniczoną widocznością.

Aby opublikować dokumenty, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Publikuj.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Komputer, aby przekazać pliki programu Word, Excel lub PowerPoint bądź pliki PDF z lokalnego dysku twardego.

  • Kliknij pozycję OneDrive, aby opublikować pliki programu Word, Excel lub PowerPoint bądź pliki PDF z konta usługi OneDrive.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zalogowania się przy użyciu osobistego konta usługi OneDrive. Usługa OneDrive dla Firm nie jest jeszcze obsługiwana. Jeśli zalogujesz się przy użyciu konta organizacji w Twoim miejscu pracy lub szkole i korzystasz z usługi OneDrive dla Firm, musisz najpierw skopiować lub przenieść plik z usługi OneDrive dla Firm na lokalny dysk twardy, a następnie użyć opcji Komputer, aby go przekazać i opublikować.

  • Kliknij pozycję Sway, aby opublikować swaya.

  • Kliknij pozycję Office Mix, aby opublikować prezentację dodatku Office Mix.

  • Kliknij pozycję OneNote, aby opublikować notes programu OneNote.

  • Kliknij pole Lub wprowadź adres URL:, a następnie wpisz lub wklej adres URL, aby opublikować link sieci Web.

Ustawianie właściwości opublikowanych dokumentów

Gdy publikujesz zawartość w witrynie Docs.com, jest wyświetlana strona, na której możesz określić następujące właściwości i ustawienia swojej zawartości:

 • Tytuł
  Możesz zmienić tytuł dokumentu, aby ułatwić odbiorcom jego znalezienie.

 • Autor
  Zmień tę właściwość, jeśli nie jesteś pierwotnym autorem dokumentu, a chcesz dodać informacje o pierwotnym autorze.

 • Opis
  Krótki opis pomaga przyciągnąć określoną grupę odbiorców i ułatwia wyszukiwarkom znajdowanie dokumentu.

 • Obraz tła
  Możesz zmienić wygląd dokumentu na Twojej stronie profilu lub kolekcji, określając obraz tła. Możesz wybrać tę opcję z poziomu dokumentu programu Word lub PowerPoint lub ustawić obraz niestandardowy z dysku lokalnego.

 • Widoczność
  Możesz kontrolować, kto może znaleźć i wyświetlić dokument. Jeśli ustawisz opcję Publiczna, dokument będzie mógł być znajdowany i wyświetlany przez wszystkich. Ponadto dokument będzie mógł być znajdowany przez wyszukiwarki, dlatego opcja ta zwiększa liczbę odbiorców. Jeśli ustawisz opcję Ograniczona, dokument będzie mógł być znajdowany i wyświetlany tylko przez osoby mające bezpośredni link.

 • Działania osób przeglądających
  Możesz kontrolować, jakie działania będą mogły być podejmowane przez inne osoby względem dokumentu. Gdy jest włączone ustawienie Zezwalaj na komentarze na temat dokumentu, inne osoby mogą dodawać komentarze dotyczące dokumentu. Gdy jest włączone ustawienie Zezwalaj innym osobom na pobieranie dokumentu, inne osoby mogą pobierać dokument.

 • Licencja
  Możesz kontrolować możliwości ponownego używania dokumentu przez inne osoby, wybierając odpowiednią licencję Creative Commons. W większości przypadków najlepszym sposobem zyskania szerszego grona odbiorców dla zawartości jest określenie licencji Creative Commons Attribution (CC BY).

 • Dodaj do kolekcji
  Możesz dodawać dokumenty do kolekcji, aby organizować te dokumenty oraz udostępniać wiele elementów zawartości w tym samym czasie w sposób uporządkowany.

 • Tagi
  Możesz dodać tagi do dokumentu, aby inne osoby i wyszukiwarki mogły łatwo uzyskać informacje o jego zawartości. Każdy tag powinien być oddzielony przecinkiem, aby mógł zostać prawidłowo rozpoznany.

 • Język
  Określenie odpowiedniego języka dokumentu ułatwia innym osobom i wyszukiwarkom znalezienie dokumentu.

Chcesz zmienić właściwości i ustawienia istniejących dokumentów? Aby to zrobić, odwiedź swoją stronę dokumentów i kliknij pozycję Edytuj szczegóły w okienku Szczegóły.

Uwaga: Aby zapisać zmiany, po zakończeniu edytowania właściwości opublikowanej zawartości kliknij pozycję Gotowe.

Organizowanie dokumentów przy użyciu kolekcji

Kolekcje w witrynie Docs.com to świetny sposób na organizowanie i udostępnianie wielu dokumentów w tym samym czasie. W dowolnej chwili możesz utworzyć nową kolekcję, wykonując poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij pozycję Dodaj nowy, a następnie wybierz pozycję Kolekcja.

 3. Wpisz nazwę kolekcji, określ dla niej odpowiednią widoczność, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową kolekcję.

 4. Na stronie kolekcji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Dodaj zawartość, aby dodać dokumenty i pliki, które zostały wcześniej przez Ciebie opublikowane lub polubione w witrynie Docs.com.

  • Kliknij pozycję Publikuj nowy, aby dodać dokumenty i pliki, które zostaną opublikowane w witrynie Docs.com po raz pierwszy.

 5. Wybierz dowolne dokumenty, które zostały wcześniej przez Ciebie opublikowane lub polubione.

Zbieranie zawartości i opiekowanie się nią przy użyciu kolekcji

Kolekcje są nie tylko wygodną metodą grupowania razem Twoich własnych dokumentów i plików. Stanowią one również świetny sposób na zbieranie zawartości i linków sieci Web innych osób oraz opiekowanie się nimi. Ilekroć znajdziesz przydatną zawartość od innych osób, którą zechcesz zebrać, możesz dodać ją do swojej własnej kolekcji, wykonując poniższe czynności:

 1. Kliknij pozycję Dodaj do kolekcji.

 2. Wybierz kolekcje, do których chcesz dodać dokument.

Udostępnianie zawartości

Po opublikowaniu dokumentów lub kolekcji w witrynie Docs.com udostępnienie ich w sieciach społecznościowych jest dobrym sposobem na zyskanie szerszego grona odbiorców. Możesz łatwo i szybko udostępniać dokumenty i kolekcje. W tym celu wystarczy kliknąć pozycję Udostępnij i wybrać jedną z obsługiwanych sieci społecznościowych. Jeśli wolisz, możesz też po prostu skopiować link i wkleić go w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Kontrolowanie prywatności udostępnianej zawartości

Możesz ograniczyć widoczność swoich dokumentów i kolekcji oraz udostępniać je tylko osobom z Twojej szkoły, okręgu szkolnego lub organizacji. Aby kontrolować prywatność udostępnianej zawartości, wykonaj następujące czynności:

Nowy dokument lub kolekcja

Zaloguj się do konta usługi Office 365, w witrynie Docs.com przejdź do pozycji Profil, a następnie wykonaj następujące czynności:

Dokument

 1. Kliknij pozycję Dodaj nowy, a następnie wybierz pozycję Dokument.

 2. Przekaż dokument, zaimportuj plik lub wprowadź adres URL, który chcesz udostępnić.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W obszarze Widoczność kliknij pozycję Organizacja.

  Aby ustawić widoczność zawartości, wybierz pozycję Publiczne, Ograniczone lub Organizacja.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Kolekcja

 1. Kliknij pozycję Dodaj nowy, a następnie wybierz pozycję Kolekcja.

 2. Dodaj tytuł kolekcji, a następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję Organizacja.

Jedynie osoby, które zalogują przy użyciu konta powiązanego z Twoją szkołą lub organizacją, będą mogły zobaczyć tę zawartość. Nie będzie ona wyświetlana w wynikach wyszukiwań prowadzonych przez osoby, które nie są zalogowane przy użyciu konta powiązanego z Twoją szkołą lub organizacją.

Uwaga: Ustawienie widoczności kolekcji będą dziedziczyć wszystkie elementy w kolekcji. Jeśli na przykład Twoja kolekcja jest publiczna, zawarte w niej dokumenty, pliki i linki również będą publiczne, niezależnie od indywidualnych ustawień widoczności.

Istniejący dokument lub kolekcja

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365, umieść wskaźnik myszy na dowolnym dokumencie lub kolekcji w witrynie Docs.com, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 2. W obszarze Widoczność kliknij pozycję Organizacja.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Jedynie osoby, które zalogują przy użyciu konta powiązanego z Twoją szkołą lub organizacją, będą mogły zobaczyć tę zawartość. Nie będzie ona wyświetlana w wynikach wyszukiwań prowadzonych przez osoby, które nie są zalogowane przy użyciu konta powiązanego z Twoją szkołą lub organizacją.

Uwaga: Ustawienie widoczności kolekcji będą dziedziczyć wszystkie elementy w kolekcji. Jeśli na przykład Twoja kolekcja jest publiczna, zawarte w niej dokumenty, pliki i linki również będą publiczne, niezależnie od indywidualnych ustawień widoczności.

Osadzanie zawartości

Osadzanie dokumentów lub kolekcji to dobry sposób udostępniania zawartości na istniejących blogach lub w witrynach internetowych. Możesz łatwo uzyskać kod osadzania dla dowolnego z opublikowanych dokumentów lub kolekcji, wykonując poniższe czynności:

 1. Kliknij pozycję Osadź.

 2. Wybierz jeden z rozmiarów.

 3. Skopiuj kod z pola Kod osadzania i wklej go w miejscu, w którym ma zostać wyświetlony.

Odnajdowanie zawartości do ponownego użycia

Witryna Docs.com to dobre miejsce do odnajdowania interesującej zawartości i dokumentów pakietu Office do ponownego użycia. Aby wyszukać dokumenty pakietu Office do ponownego użycia, wykonaj poniższe czynności:

 1. W polu wyszukiwania w górnej części strony głównej witryny Docs.com wprowadź jedno lub więcej słów kluczowych, które chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W górnej części strony wyników możesz opcjonalnie filtrować dopasowaną zawartość według właściwości Typ zawartości, Licencja i Język. Filtry te można łączyć w celu uzyskania określonych wyników. Można na przykład określić, że mają zostać wyświetlone tylko dokumenty programu Word napisane w języku japońskim, które są dostępne do użytku publicznego.

 3. Wybierz wynik wyszukiwania, aby wyświetlić zawartość. W okienku Szczegóły witryny Docs.com zostaną wyświetlone informacje o tej zawartości.

Tworzenie wpisów w dzienniku

Dziennik ułatwia regularną wymianę myśli z innymi osobami. Możesz pisać wpisy w dzienniku dotyczące opublikowanych dokumentów lub kolekcji, aby udostępnić niektóre zakulisowe informacje na ich temat

Aby utworzyć wpis w dzienniku, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij pozycję Dodaj nowy, a następnie wybierz opcję Wpis w dzienniku.

  W witrynie Docs.com nastąpi zalogowanie Cię do aplikacji Sway, w której możesz utworzyć nowy wpis.

 3. Kliknij pozycję Opublikuj.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat dziennika i zapoznać się z przykładami, zobacz Udostępnianie osobistych opowieści.

Po utworzeniu więcej niż jednego wpisu w dzienniku Twoja strona dziennika będzie pokazywana innym osobom odwiedzającym Twoją stronę profilu. Możesz zmienić to ustawienie, wykonując poniższe czynności:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu strony głównej witryny Docs.com, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W obszarze strony początkowej wybierz stronę, która ma być domyślnie pokazywana Twoim odbiorcom w witrynie Docs.com.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Obecnie nie można publikować wpisów w dzienniku przy użyciu urządzeń przenośnych. Aby utworzyć i edytować wpisy w dzienniku, odwiedź witrynę Docs.com na komputerze.

Personalizowanie strony profilu

Aby spersonalizować stronę profilu, możesz zmienić jej tło, wykonując poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij pozycję Edytuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wybierz sway, aby użyć swaya jako tła.

  • Kliknij pozycję Wybierz obraz, aby użyć obrazu jako tła.

Zmienianie adresu URL strony profilu

W witrynie Docs.com strona profilu jest centralnym miejscem do komunikacji z odbiorcami oraz udostępniania dziennika, dokumentów, kolekcji i stron z informacjami.

Po opublikowaniu co najmniej dwóch dokumentów możesz uzyskać dla strony profilu spersonalizowany adres URL, taki jak docs.com/twoja_nazwa. Spersonalizowany adres URL ułatwia innym osobom znajdowanie Twojej zawartości w witrynie.

Aby utworzyć niestandardowy adres URL, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij przycisk Udostępnij.

 3. Kliknij pozycję Chcesz zmienić swój adres profilu?.

 4. Wpisz znaki, których chcesz użyć jako spersonalizowanego adresu URL, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Adres URL strony profilu w witrynie Docs.com możesz dostosować tylko raz, więc starannie wybierz swój nowy adres URL. Utworzenie nowego spersonalizowanego adresu URL powoduje automatyczne przekierowywanie całego ruchu w witrynie z pierwotnego adresu do nowo utworzonego adresu.

Tworzenie strony z informacjami

Strona z informacjami to Twój życiorys online oraz portfolio, w którym możesz atrakcyjnie zaprezentować rezultaty swojej pracy prywatnej i zawodowej. Ta strona udostępnia kontekst dla innych osób, które czytają Twoje dokumenty i wpisy w dzienniku w witrynie Docs.com.

Spersonalizowaną stronę z informacjami, możesz utworzyć, wykonując poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij pozycję Informacje.

 3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj, a następnie przewiń szablon początkowy i wpisz informacje, które chcesz udostępnić innym osobom.

 4. Kliknij pozycję Publikuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji o stronie z informacjami i zapoznać się z przykładami, zobacz Przejęcie kontroli nad swoim wizerunkiem w Internecie.

Obserwacja odbiorców przy użyciu funkcji analizy

Dobrym sposobem na zaplanowanie publikacji i promocji dodatkowych dokumentów jest obserwacja tego, kiedy i jak Twoja zawartość jest wyświetlana i udostępniana. Dzięki funkcjom analizy w witrynie Docs.com możesz dowiedzieć się, ile osób wyświetla Twoje dokumenty, skąd pochodzą odwiedzający i kiedy czytają oni opublikowaną przez Ciebie zawartość. Dane analizy są odświeżane co 24 godziny i mogą być wyświetlane dla dowolnej kolekcji zawartości bądź dla określonego dokumentu lub pliku.

Aby wyświetlić analizę dla kolekcji zawartości w witrynie Docs.com (lub dla Twojej strony profilu), wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 i w witrynie Docs.com przejdź do strony Profil.

 2. Kliknij pozycję Analiza.

Możesz również wyświetlić analizę dla określonego dokumentu lub pliku. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

 1. Po zalogowaniu się do konta w witrynie Docs.com przejdź do opublikowanego dokumentu lub pliku, dla którego chcesz wyświetlić dane analizy.

 2. (W razie potrzeby) w okienku Szczegóły rozwiń nagłówek Analiza, aby wyświetlić dane dla bieżącego dokumentu lub pliku.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji analizy w witrynie Docs.com, zobacz Co się dzieje z moją zawartością?

Usuwanie dokumentów i plików z witryny Docs.com

Z witryny Docs.com możesz usunąć dowolne dokumenty lub pliki, wykonując następujące czynności:

 1. W razie potrzeby zaloguj się do konta w witrynie Docs.com, a następnie przejdź do strony Profil.

 2. Umieść wskaźnik myszy na dokumencie lub pliku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia z ekranem dotykowym, naciśnij kafelek dokumentu lub pliku, a następnie naciśnij pozycję Edytuj.

 3. Przewiń w dół strony Edytuj szczegóły, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 4. Po wyświetleniu monitu potwierdź zamiar usunięcia wybranego dokumentu lub pliku, klikając pozycję Usuń.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×