Podstawowe zadania w programie Word 2010

Wprowadzenie do pakietu Office 2010 Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zadań, których wykonanie ułatwia zapoznanie się ze sposobem pracy w programie Microsoft Word 2010.

W tym artykule

Co to jest program Word?

Znajdowanie i stosowanie szablonu

Tworzenie nowego dokumentu

Otwieranie dokumentu

Zapisywanie dokumentu

Czytanie dokumentów

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

Drukowanie dokumentu

Co to jest program Word?

Program Microsoft Word 2010 służy do edytowania tekstu i ułatwia tworzenie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie. Dzięki doskonałym narzędziom do formatowania usprawnia pisanie dokumentów i ułatwia ich organizowanie. Zawiera także zaawansowane narzędzia do edycji i wprowadzania poprawek, pozwalające łatwo współpracować z innymi osobami.

Początek strony

Znajdowanie i stosowanie szablonu

W programie Word 2010 można stosować wbudowane szablony, używać własnych szablonów niestandardowych, a także wyszukiwać spośród różnorodnych szablonów dostępnych w witrynie Office.com. Witryna Office.com zawiera wiele popularnych szablonów programu Word, między innymi życiorysy podstawowe, życiorysy dla określonych stanowisk, terminarze, wizytówki do druku i faksy.

Aby znaleźć i zastosować szablon w programie Word, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z wbudowanych szablonów, kliknij pozycję Przykładowe szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby ponownie zastosować ostatnio używany szablon, kliknij pozycję Ostatnio używane szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć własnego szablonu, który został wcześniej utworzony, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby znaleźć szablon w witrynie Office.com, w obszarze Szablony w witrynie Office.com kliknij wybraną kategorię szablonów, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Pobierz w celu pobrania szablonu z witryny Office.com na komputer.

Uwaga    Szablony można również wyszukiwać w witrynie Office.com z poziomu programu Word. W polu Wyszukaj szablony w witrynie Office.com należy wpisać co najmniej jeden szukany termin, a następnie kliknąć przycisk strzałki, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Początek strony

Tworzenie nowego dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusty dokument.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego dokumentu, zobacz Tworzenie dokumentu.

Początek strony

Otwieranie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Otwieranie kliknij dysk lub folder zawierający dokument.

 3. W prawym okienku okna dialogowego Otwieranie otwórz folder zawierający odpowiedni rysunek.

 4. Kliknij dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu

Aby zapisać dokument w formacie używanym w programach Word 2010 i Word 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać dokument w formacie zgodnym z programem Word 2003 lub starszymi wersjami, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument, który ma być używany w programie Word 2003 lub starszym.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku na format doc.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia dokumentu zgodnego z programem Word 2003 lub starszymi wersjami, zobacz Tworzenie dokumentu, który może być używany we wcześniejszych wersjach programu Word.

Początek strony

Czytanie dokumentów

 1. Otwórz dokument, który chcesz czytać.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij przycisk Odczyt pełnoekranowy.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Aby przechodzić między stronami w dokumencie, użyj dowolnej z następujących metod:

  • Klikaj strzałki w dolnych rogach stron.

  • Naciskaj na klawiaturze klawisze PAGE DOWN i PAGE UP lub klawisze SPACJA i BACKSPACE.

  • Klikaj strzałki nawigacyjne w górnej części ekranu.

   Porada   Aby wyświetlić dwie strony lub dwa ekrany jednocześnie, należy kliknąć przycisk Opcje widoku, a następnie kliknąć polecenie Pokaż dwie strony Obraz przycisku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania dokumentów, zobacz Czytanie dokumentów w programie Word.

Początek strony

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

 • Aby włączyć śledzenie zmian, na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Grupa Śledzenie

 • Aby wstawić komentarz, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia zmian wprowadzonych podczas poprawiania, zobacz Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy.

Początek strony

Drukowanie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Drukowanie w polu Kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

  • W obszarze Drukarka upewnij się, że jest wybrana odpowiednia drukarka.

  • W obszarze Ustawienia wybrane są domyślne ustawienia drukowania dla określonej drukarki. Aby zmienić ustawienie, kliknij je, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.

 3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania pliku, zobacz Podgląd i drukowanie plików.

Początek strony

Dotyczy: Word 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język