Podstawowe zadania w programie Word 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zadań, które można zrobić, aby ułatwić Dowiedz się, jak za pomocą Microsoft Word 2010.

W tym artykule

Co to jest program Word?

Znajdowanie i stosowanie szablonu

Tworzenie nowego dokumentu

Otwieranie dokumentu

Zapisywanie dokumentu

Czytanie dokumentów

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

Drukowanie dokumentu

Co to jest program Word?

Microsoft Word 2010 jest tekstów ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów. Najdrobniejsze narzędzia formatowanie dokumentu programu Word ułatwia organizowanie i pisanie dokumentów zwiększyć wydajność. Program Word zawiera także możliwości edycji i poprawianie narzędzia, tak aby skuteczniej współpracować z innymi łatwe.

Początek strony

Znajdowanie i stosowanie szablonu

Word 2010 umożliwia stosowanie wbudowanych szablonów, aby zastosować niestandardowe szablony i wyszukiwania z różnych szablonów dostępnych w sieci web.

Aby znaleźć i zastosować szablon w programie Word, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z wbudowanych szablonów, kliknij pozycję Przykładowe szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby ponownie zastosować ostatnio używany szablon, kliknij pozycję Ostatnio używane szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć własnego szablonu, który został wcześniej utworzony, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby znaleźć szablonu na Office.com w obszarze Szablony w witrynie Office.com, kliknij kategorię szablonu, który ma, kliknij odpowiedni szablon i kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać szablon z witryny Office.com do komputera.

Uwaga :  Szablony można również wyszukiwać w witrynie Office.com z poziomu programu Word. W polu Wyszukaj szablony w witrynie Office.com należy wpisać co najmniej jeden szukany termin, a następnie kliknąć przycisk strzałki, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Początek strony

Tworzenie nowego dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusty dokument.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego dokumentu zobacz Tworzenie dokumentu.

Początek strony

Otwieranie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Otwieranie kliknij dysk lub folder zawierający dokument.

 3. W prawym okienku okna dialogowego Otwieranie otwórz folder zawierający odpowiedni rysunek.

 4. Kliknij dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu

Aby zapisać dokument w formacie używanym w programach Word 2010 i Word 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać dokument w formacie zgodnym z programem Word 2003 lub starszymi wersjami, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument, który ma być używany w programie Word 2003 lub starszym.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku na format doc.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia dokumentu, który jest zgodny z programu Word 2003 lub starszych wersjach zobacz Tworzenie dokumentu może być używany we wcześniejszych wersjach programu Word .

Początek strony

Czytanie dokumentów

 1. Otwórz dokument, który chcesz czytać.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij przycisk Odczyt pełnoekranowy.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Aby przechodzić między stronami w dokumencie, użyj dowolnej z następujących metod:

  • Klikaj strzałki w dolnych rogach stron.

  • Naciskaj na klawiaturze klawisze PAGE DOWN i PAGE UP lub klawisze SPACJA i BACKSPACE.

  • Klikaj strzałki nawigacyjne w górnej części ekranu.

   Porada : Kliknij przycisk Opcje widoku, a następnie kliknij polecenie Pokaż dwie strony Obraz przycisku , aby wyświetlić dwie strony lub dwa ekrany jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyświetlania dokumentów zobacz odczytu dokumentów w programie Word.

Początek strony

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

 • Aby włączyć śledzenie zmian, na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Grupa Śledzenie

 • Aby wstawić komentarz, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia zmian w trybie poprawianie zobacz Śledzenie zmian i wstawiać komentarze.

Początek strony

Drukowanie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Drukowanie w polu Kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

  • W obszarze Drukarka upewnij się, że jest wybrana odpowiednia drukarka.

  • W obszarze Ustawienia wybrane są domyślne ustawienia drukowania dla określonej drukarki. Aby zmienić ustawienie, kliknij je, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.

 3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania pliku, zobacz temat Podgląd i drukowanie pliku.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×