Podstawowe zadania w programie Word 2010

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wprowadzenie do pakietu Office 2010 Oto niektóre podstawowe zadania, które można wykonać, aby ułatwić używanie Microsoft Word 2010.

W tym dokumencie

Co to jest program Word?

Znajdowanie i stosowanie szablonu

Tworzenie nowego dokumentu.

Otwieranie dokumentu.

Zapisywanie dokumentu.

Czytanie dokumentów

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

Drukowanie dokumentu

Co to jest program Word?

Microsoft Word 2010 jest edytorem tekstów, ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów. Z najlepszych narzędzi Formatowanie dokumentu program Word pomaga organizować i zapisywać dokumenty bardziej efektywnie. Program Word zawiera także potężny edycji i zmiany narzędzia tak, że można łatwo współpracować z innymi osobami.

Początek strony

Znajdowanie i stosowanie szablonu

Word 2010 pozwala na zastosowanie wbudowanych szablonów, aby zastosować niestandardowe szablony i wyszukiwania z różnych szablonów dostępnych na Office.com. Office.com zapewnia szeroki wybór Popularne szablony programu Word, w tym Życiorysy podstawowe, wznawia określonych zadań, porządki obrad, Drukowanie wizytóweki faksów.

Aby znaleźć i zastosować szablon w programie Word, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z wbudowanych szablonów, kliknij pozycję Przykładowe szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby ponownie zastosować ostatnio używany szablon, kliknij pozycję Ostatnio używane szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć własnego szablonu, który został wcześniej utworzony, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij odpowiedni szablon, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby znaleźć szablon na Office.com w obszarze Szablony Office.com, kliknij kategorię szablonu, który chcesz, kliknij szablon, który chcesz, a następnie kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać szablon z Office.com do komputera.

Uwaga    Szablony można również wyszukiwać w witrynie Office.com z poziomu programu Word. W polu Wyszukaj szablony w witrynie Office.com należy wpisać co najmniej jeden szukany termin, a następnie kliknąć przycisk strzałki, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Początek strony

Tworzenie nowego dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusty dokument.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia nowego dokumentu zobacz Tworzenie dokumentu.

Początek strony

Otwieranie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Otwieranie kliknij dysk lub folder zawierający dokument.

 3. W prawym okienku okna dialogowego Otwieranie otwórz folder zawierający odpowiedni rysunek.

 4. Kliknij dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu

Aby zapisać dokument w formacie używanym w programach Word 2010 i Word 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać dokument w formacie zgodnym z programem Word 2003 lub starszymi wersjami, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument, który ma być używany w programie Word 2003 lub starszym.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku na format doc.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia dokumentu, który jest zgodny z programu Word 2003 lub starszych wersjach zobacz Tworzenie dokumentu wykorzystywanego przez poprzednie wersje programu Word .

Początek strony

Czytanie dokumentów

 1. Otwórz dokument, który chcesz czytać.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki dokumentu kliknij przycisk Odczyt pełnoekranowy.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Aby przechodzić między stronami w dokumencie, użyj dowolnej z następujących metod:

  • Klikaj strzałki w dolnych rogach stron.

  • Naciskaj na klawiaturze klawisze PAGE DOWN i PAGE UP lub klawisze SPACJA i BACKSPACE.

  • Klikaj strzałki nawigacyjne w górnej części ekranu.

   Porada   Kliknij przycisk Opcje widoku, a następnie kliknij polecenie Pokaż dwie strony Obraz przycisku, aby wyświetlić dwie strony lub dwa ekrany jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyświetlania dokumentów zobacz czytać dokumenty w programie Word.

Początek strony

Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy

 • Aby włączyć śledzenie zmian, na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Grupa Śledzenie

 • Aby wstawić komentarz, na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu śledzenia zmian wprowadzanych podczas rewizji zobacz Śledzenie zmian i wstawianie komentarzy.

Początek strony

Drukowanie dokumentu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Drukowanie w polu Kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

  • W obszarze Drukarka upewnij się, że jest wybrana odpowiednia drukarka.

  • W obszarze Ustawienia wybrane są domyślne ustawienia drukowania dla określonej drukarki. Aby zmienić ustawienie, kliknij je, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie.

 3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania pliku, zobacz temat Podgląd i drukowanie pliku.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język