Podstawowe zadania w programie Microsoft OneNote

Microsoft OneNote to aplikacja notesu cyfrowego dla Twojego telefonu iPhone i tabletu iPad. Zapewnia pojedyncze miejsce, w którym możesz gromadzić wszystkie notatki i informacje — wszystko, o czym musisz pamiętać i z czym musisz się zmierzyć w domu, w pracy czy w szkole. Dzięki aplikacji OneNote notatki można łatwo organizować i udostępniać, można w nich także szybko znajdować informacje.

W tym artykule omówiono kilka podstawowych zadań, które ułatwiają rozpoczęcie pracy z aplikacją Microsoft OneNote.

Uwaga: Ta dokumentacja dotyczy aplikacji Microsoft OneNote dla telefonu iPhone i tabletu iPad. Zalecane jest dbanie o aktualność urządzeń przez używanie najnowszej wersji systemu iOS firmy Apple. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie oprogramowania iOS na telefonie iPhone, tablecie iPad lub odtwarzaczu iPod touch.

Sporządzanie notatek

 • Aby wpisywać notatki na stronie w programie OneNote z klawiatury, naciśnij miejsce, w którym mają się pojawić, a następnie zacznij pisać.

 • Za każdym razem, gdy chcesz zacząć notatkę w innym miejscu na stronie, po prostu naciśnij to miejsce i zacznij pisać.

 • Aby dodać tytuł strony, naciśnij obszar nagłówka strony u góry strony i wpisz tytuł. Nadawanie stronom zrozumiałych tytułów ułatwia znajdowanie informacji podczas przeszukiwania notesów.

Dodawanie linków

Za każdym razem, gdy wpiszesz tekst wyglądający na link, program OneNote automatycznie formatuje go jako link. Jeśli na przykład wpiszesz w notatkach tekst www.onenote.com, program OneNote zamieni go na link. Naciskając linki w notatkach, można otwierać je w przeglądarce.

Do notatek można też ręcznie wstawić linki, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako link.

 2. Naciśnij pozycję Wstawianie > Link.

 3. Wpisz docelowy adres URL linku w polu Adres.

Wstawianie obrazów

Do notatek możesz wstawiać zapisane zdjęcia i wszelkie inne obrazy.

 1. Na dowolnej stronie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Naciśnij pozycję Wstawianie > Obrazy, wybierz źródło obrazu (na przykład Z aparatu), naciśnij odpowiedni obraz, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

 3. Odpowiednio przytnij obraz, a następnie naciśnij znacznik wyboru, aby wstawić obraz.

  Uwaga: Obraz można również wstawić bezpośrednio z aparatu, naciskając pozycję Wstawianie > Aparat.

Wstawianie tabeli

Tabele to świetny sposób porządkowania informacji w notatkach. Rozpocznij od wstawienia prostej siatki, którą możesz rozszerzyć według potrzeb.

 1. Naciśnij pozycję Wstawianie > Tabela. Program OneNote rozpoczyna od prostej siatki 2x2.

 2. Naciśnij wewnątrz którejkolwiek z komórek tabeli, aby wyświetlić kartę Tabela na wstążce, na której będą teraz dostępne dodatkowe polecenia.

Dodawanie plików do notatek

W programie OneNote można przechowywać wszystkie informacje dotyczące dowolnego tematu czy projektu w jednym miejscu — dotyczy to także kopii powiązanych plików i dokumentów.

 1. W notatkach przejdź do strony, na której zamierzasz wstawić plik lub dokument.

 2. Naciśnij pozycję Wstawianie > Plik.

 3. W wyskakującym okienku iCloud Drive wyszukaj i wybierz plik, który chcesz zaimportować.

  Uwaga: Pamiętaj, że wstawione pliki to tylko kopie. Program OneNote nie zaktualizuje automatycznie kopii, jeśli zmienią się oryginalne pliki.

Dodawanie kolejnych stron

Aby mieć więcej miejsca w notesie, możesz dodać do bieżącej sekcji tyle stron, ile chcesz.

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • iPhone: na liście stron naciśnij ikonę (+) w lewym dolnym rogu. Jeśli obecnie edytujesz stronę, najpierw naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu, aby wyświetlić listę stron.

  • iPad: na liście stron po lewej naciśnij ikonę (+) Strona w lewym dolnym rogu.

 2. Gdy zechcesz zacząć korzystać z nowej strony, wpisz tytuł strony w obszarze jej nagłówka. Nadawanie stronom zrozumiałych tytułów ułatwia znajdowanie informacji podczas przeszukiwania notesów.

Wyszukiwanie notatek

Największą zaletą przechowywania wszystkiego w programie OneNote jest to, że możesz błyskawicznie wszystko znaleźć. Przeszukaj notatki, wykonując następujące czynności:

 • iPhone: w lewym górnym rogu naciśnij ikonę lupy Ikona lupy , wprowadź słowo kluczowe lub frazę w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Jeśli obecnie wyświetlasz lub edytujesz stronę, najpierw naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu, aby wyświetlić listę stron.

 • iPad: w lewym górnym rogu naciśnij ikonę lupy Ikona lupy , naciśnij pole Wyszukaj we wszystkich notesach i wprowadź słowo kluczowe lub frazę do wyszukania, a następnie naciśnij pozycję Wyszukaj. Aby zmienić zakres wyszukiwania, naciśnij nazwę bieżącego notesu poniżej pola wyszukiwania, a następnie wybierz notes lub sekcję, gdzie chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.

Zapisywanie notatek

W programie Microsoft OneNote nie ma przycisku Zapisz. Jest tak dlatego, ponieważ nie trzeba w nim zapisywać pracy, tak jak w niektórych innych aplikacjach.

Podczas pracy w notesach program OneNote automatycznie zapisuje wszystko — niezależnie od tego, czy wprowadzane zmiany w notatkach są duże, czy małe. To pozwala Ci skoncentrować się na projektach, planach i pomysłach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×