Podstawowe zadania w programie Excel 2016 dla komputerów Mac z użyciem czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania w programie Excel 2016 dla komputerów Mac z użyciem czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Podstawowe zadania, takie jak wprowadzanie danych i drukowanie wyników pracy, można łatwo wykonywać w programie Excel 2016 dla komputerów Mac przy użyciu czytnika zawartości ekranu, takiego jak funkcja VoiceOver, która jest wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Mac OS.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365. Aby znaleźć pomoc dotyczącą wykonywania typowych zadań w aplikacji Excel 2016 dla komputerów Mac, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • W tym temacie założono, że dostęp za pomocą klawiatury w trybie pełnoekranowym oraz funkcja VoiceOver są włączone i że znasz polecenie funkcji VO (aby użyć polecenia funkcji VO, naciśnij klawisze Control+Opcja).

 • W przypadku wielu klawiatur klawiszom funkcyjnym są domyślnie przypisane specjalne funkcje. Aby użyć klawisza funkcyjnego do innych celów, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, gdy używasz klawisza funkcyjnego, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple. Aby uzyskać informacje na temat korzystania ze wstążki i innych poleceń lub dowiedzieć się, jak zmieniać preferencje dotyczące klawiszy funkcyjnych, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

W tym temacie

Tworzenie nowego skoroszytu

Nowy skoroszyt można utworzyć za pomocą szablonu lub od podstaw.

Tworzenie pustego skoroszytu

W programie Excel naciśnij jednocześnie klawisze Command i N. Program Excel otworzy nowy skoroszyt w osobnym oknie i umieści fokus w pierwszej komórce arkusza. Usłyszysz komunikat „Program Excel gotowy”.

Tworzenie nowego skoroszytu przy użyciu szablonu

 1. Naciśnij klawisze Command+Shift+P. Usłyszysz komunikat „Nowy z szablonu”, a program Excel otworzy galerię szablonów.

 2. Aby wyszukać szablon, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Przeszukaj wszystkie szablony”.

 3. Wpisz szukany tekst, wskazując typ szablonu, który chcesz znaleźć. Program Excel przeszukuje podczas wpisywania tekstu, a następnie zmienia siatkę tak, aby zawierała listę szablonów, które spełniają podane kryteria wyszukiwania.

 4. Aby zapoznać się z dostępnymi szablonami, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Siatka, zero zaznaczonych elementów”. Użyj klawiszy strzałek, aby przechodzić między szablonami. Usłyszysz opis każdego szablonu.

 5. Aby utworzyć nowy skoroszyt przy użyciu obecnie wybranego szablonu, naciśnij klawisz Enter.

Korzystając z szablonu, program Excel otworzy skoroszyt w nowym oknie i umieści fokus na logicznie pierwszej komórce skoroszytu.

Wprowadzanie danych

 1. Aby przechodzić między komórkami, naciskaj klawisze VO+strzałka lub VO+strzałka w dół. Podczas przechodzenia między komórkami usłyszysz ich nazwy. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu — komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu w kolumnie A. Jeśli komórka zawiera tekst, czytnik zawartości ekranu go odczyta.

 2. Aby wprowadzić tekst do komórki lub go w niej zamienić, wpisz tekst, liczbę lub formułę.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Tab, aby przejść do następnej komórki.

Sumowanie danych za pomocą funkcji Autosumowanie

Po wprowadzeniu liczb w arkuszu prawdopodobnie zechcesz je dodać. Zrobisz to szybko za pomocą funkcji Autosumowanie.

 1. Przejdź do komórki znajdującej się po prawej stronie lub tuż poniżej liczb, które chcesz dodać.

 2. Aby wstawić formułę Autosumowanie, naciśnij klawisze Command+Shift+T.

Funkcja Autosumowanie dodaje liczby i umieszcza wynik w zaznaczonej komórce.

Tworzenie prostej formuły

Program Excel potrafi wykonać o wiele więcej operacji matematycznych niż tylko dodawanie liczb. Poniżej przedstawiono instrukcje tworzenia prostych formuł służących do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia wartości liczbowych.

 1. Przejdź do komórki, a następnie wpisz znak równości (=). Dzięki temu program Excel wie, że ta komórka będzie zawierać formułę.

 2. Aby utworzyć formułę, wpisz połączenie liczb i operatorów obliczeniowych, takich jak znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) czy ukośnik (/, dzielenie). Na przykład wpisz =2+4, =4-2, =2*4 lub =4/2.

 3. Aby zapisać formułę i wykonać obliczenie, naciśnij klawisz Enter. Aby wykonać obliczenie wtedy, gdy kursor znajduje się w komórce aktywnej, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Program Excel wykona obliczenie i umieści wynik w komórce.

Stosowanie formatu liczb

Aby wyświetlić różne typy liczb w programie Excel, zastosuj format — na przykład walutowy, procentowy lub daty.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować. (Aby zaznaczyć sekwencję komórek, naciśnij klawisze Shift+klawisz strzałki).

 2. Aby wyświetlić okno Formatowanie komórek, naciśnij klawisze Command+1. Usłyszysz komunikat „Formatowanie komórek”.

 3. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Tab.

 4. Aby poruszać się po liście i wybrać typ formatowania, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Usłyszysz nazwę kategorii, taką jak Walutowe lub Data.

 5. Niektóre kategorie oferują różne formaty. Na przykład możesz wybrać konkretny format daty, taki jak 14/3/15 lub 14-mar-15. Aby usłyszeć typy formatowania dla danej kategorii, naciśnij klawisz Tab. Aby usłyszeć opcje formatowania, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół.

 6. Aby wybrać konkretny format i zastosować go do zaznaczonych komórek, naciśnij klawisz Enter.

Zapisywanie wyników pracy

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+S. Jeśli praca była już zapisywana, nie trzeba robić nic więcej.

 2. Jeśli zapisujesz ten plik po raz pierwszy:

  1. Fokus znajdzie się na polu tekstowym Zapisz jako. Wpisz nazwę, której chcesz użyć dla skoroszytu.

  2. Aby zapisać plik na komputerze, naciskaj klawisze VO+strzałka w dół, aż usłyszysz słowo „Lokalizacja”. Naciśnij klawisze VO+spacja, a następnie skorzystaj z listy, aby przejść do lokalizacji, w której chcesz zapisać skoroszyt:

   • Aby usłyszeć nazwy folderów, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół.

   • Aby wybrać folder, naciśnij klawisze VO+spacja.

  3. Aby zapisać plik w lokalizacji online, naciskaj klawisze VO+strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Lokalizacje online”. Naciśnij klawisze VO+spacja.

   • Aby przejść do obszarów listy, na przykład do listy lokalizacji w usługach OneDrive i SharePoint, naciśnij klawisze VO+strzałka w prawo.

   • Aby poruszać się między elementami listy, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wyświetlić elementy w lokalizacji online, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Aby wybrać nazwę pliku lub folderu, użyj klawisza strzałki w górę lub w dół.

  4. Naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie wyników pracy

 1. Naciśnij klawisze Command+P.

 2. Aby wybrać drukarkę z listy drukarek, naciśnij klawisze VO+strzałka w prawo. Aby następnie usłyszeć nazwy drukarek na liście, naciśnij klawisz strzałki w dół.

 3. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisze VO+strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze VO+spacja.

Wyrażanie opinii na temat funkcji ułatwień dostępu programu Excel dla komputerów Mac

Nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem doskonałych funkcji ułatwień dostępu, ale nadal mamy wiele do zrobienia.

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat elementów, które powinny zostać uwzględnione lub poprawione. Poniżej przedstawiono sposób, w jaki możesz przesłać nam opinię. W pliku programu Excel:

 1. Aby przejść do kart wstążki, naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo lub VO+Strzałka w lewo albo klawisz F6, aż usłyszysz „Jesteś obecnie na karcie...w grupie karty”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pomóż ulepszyć pakiet Office”.

 3. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze VO+Spacja, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz pozycję „Powiedz nam, co Ci się podoba” lub „Powiedz nam, co można ulepszyć”. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Return.

 4. Do wpisania opinii użyj okna dialogowego. Aby przechodzić między kontrolkami, naciskaj klawisz Tab. Zostaną wyświetlone trzy pola: pole tekstowe przeznaczone na opinię, przełącznik umożliwiający dołączenie zrzutu ekranu lub nie (domyślnie jest on dołączany) oraz pole, w którym można podać adres e-mail (opcjonalnie). Fokus znajduje się w obszarze tekstu i można wpisać komentarz.

Aby ułatwić nam odnalezienie Twojej opinii, dołącz do niej frazę Ułatwienia dostępu.

Zobacz też

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×