Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office > Obsługa ułatwienia dostępu w aplikacji Microsoft Teams

Użyj czytnika zawartości ekranu, żeby bezproblemowo pracować z członkami zespołu w aplikacji Microsoft Teams. W jednym miejscu możesz uzyskać dostęp do konwersacji, spotkań, plików i notatek zespołu.

Uwagi: 

W tym temacie

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab lub klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Konwersacje, wybrano”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość. Program JAWS odczytuje wiadomość.

  Uwaga: Aby otworzyć i odpowiedzieć na ostatni wątek, naciśnij klawisze Alt+R.

 3. Aby nawigować po liście wiadomości, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Kiedy zaznaczysz wiadomość, usłyszysz jej treść i szczegóły.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Jeśli konwersacja, w której bierzesz udział, jest podzielona na wątki, usłyszysz: „Konwersacja podzielona na wątki od <sender name>.” Aby otworzyć konwersację podzieloną na wątki, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą wiadomość w wątku.

 2. Aby nawigować po wiadomościach w konwersacji podzielonej na wątki, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Kiedy będziesz przechodzić przez wiadomości, program JAWS będzie je odczytywać.

 3. Aby otworzyć wiadomość w celu wykonania dalszych działań, naciśnij klawisz Enter. Aby przywrócić fokus do konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisz Esc.

Oznaczanie wiadomości polubieniem i ich zapisywanie

 1. W konwersacji naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość.

 2. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz wiadomości, którą chcesz polubić lub zapisać.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Zapisz tę wiadomość”.

  Uwaga: Jeśli wiadomość, którą chcesz zapisać jest tą, którą wysłano, zamiast tego usłyszysz: „Więcej opcji”. Naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz: „Niezaznaczona, zapisz tę wiadomość, pole wyboru”.

  • Aby zapisać wiadomość, naciśnij klawisz spacji.

  • Aby polubić wiadomość, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Lubię to”. Naciśnij klawisz spacji.

Znajdź i przeczytaj zapisane wiadomości

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, naciśnij klawisze Alt+G. Usłyszysz: „Menu, zmień status podmenu”. Fokus znajdzie się na bieżącym statusie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół, aż usłyszysz słowa „Zapisane wiadomości”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się lista zapisanych wiadomości. Najnowsza wiadomość jest pierwszym elementem.

 3. Aby przeszukać listę zapisanych wiadomości, naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół lub strzałka w górę. Kiedy zaznaczysz wiadomość, program JAWS odczyta jej treść i szczegóły.

Dodawanie wiadomości do kanałów

Tworzenie wiadomości

 1. Na karcie Konwersacje naciśnij klawisz C. Fokus przesunie się na pole redagowania wiadomości. Usłyszysz słowa: „Zredaguj nową wiadomość, edytuj”.

  Porada: Aby rozszerzyć pole redagowania wiadomości w celu uzyskania dostępu do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Alt+X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Alt+X.

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Dodawanie załącznika

 1. Naciśnij klawisze Alt+A. Otworzy się selektor załączników.

 2. Naciskaj klawisze strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę lokalizacji w chmurze, z której chcesz dodać plik. Następnie naciśnij klawisz spacji.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aby nawigować po liście folderów lub plików. Następnie naciśnij klawisz Enter, żeby otworzyć folder.

 4. Kiedy usłyszysz informację o pliku, który chcesz załączyć, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie załączony do wiadomości.

Załączanie pliku lokalnego
 1. Aby załączyć plik z komputera do wiadomości, naciśnij klawisze Alt+A.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz słowa: „Otwórz okno dialogowe, nazwa pliku”. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po oknie dialogowym.

 4. Kiedy znajdziesz i wybierzesz swój plik, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Otwórz”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie emoji

 1. W polu redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+Q.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, żeby nawigować po liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W wiadomości lub w polu redagowania wiadomości naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Menu, menu akcji”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Wybierz naklejkę”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować w okienku, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do listy naklejek i memów w kategorii, naciśnij klawisz Tab. Następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby nawigować po liście. Aby wybrać element, naciśnij klawisz spacji.

 5. Edytuj tekst naklejki lub mema według własnego uznania, a kiedy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Gotowe”. Następnie naciśnij klawisz spacji.

Dodawanie lub otwieranie plików w kanale

Przekazywanie pliku lokalnego

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Karta Konwersacje, wybrano”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Pliki”. Naciśnij klawisz spacji.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Nowy”.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows.

  Uwaga: Możesz również dodać plik, używając pola redagowania wiadomości. Aby zapoznać się z instrukcjami, zobacz temat Dodawanie załącznika.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po oknie dialogowym.

 5. Kiedy znajdziesz i wybierzesz swój plik, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Otwórz”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Utworzenie nowego pliku

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Karta Konwersacje, wybrano”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Pliki”. Naciśnij klawisz spacji.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz słowa „Nowy”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz rodzaj pliku, który chcesz utworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz nazwę pliku, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Utwórz”.

 5. Dodaj zawartość do pliku. Plik zostanie automatycznie zapisany na karcie Pliki kanału.

Otwarcie pliku

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Karta Konwersacje, wybrano”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Pliki”. Naciśnij klawisz spacji.

 2. Fokus znajduje się na pierwszym elemencie na liście. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz plik, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik otworzy się w Przeglądarce plików. Kiedy skończysz wyświetlanie pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Zamknij”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby edytować plik, w Przeglądarce plików naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj” i naciśnij klawisz spacji. Otworzy się podmenu.

 4. W podmenu naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcje, które chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisz Enter. Edytuj plik, a dokonane zmiany zostaną automatycznie zapisane.

  Uwaga: Podczas otwierania plików Office pojawi się prośba o otworzenie pliku w wersji online produktu Office.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Użyj czytnika zawartości ekranu, żeby bezproblemowo pracować z członkami zespołu w aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac. W jednym miejscu możesz uzyskać dostęp do konwersacji, spotkań, plików i notatek zespołu.

Uwagi: 

W tym temacie

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

 1. Aby uzyskać dostęp do najnowszych wiadomości, naciśnij klawisze Opcja+1. Otworzy się karta Aktywność.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje o karcie. Jeśli nie przeniesiono Cię do karty Konwersacje, naciskaj klawisze Opcja+strzałka w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Konwersacje, karta”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver odczyta najnowszą wiadomość w konwersacji.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Aby uzyskać dostęp do konwersacji podzielonych na wątki, naciśnij klawisze Opcja+3. Otworzy się karta Zespoły.

 2. Aby przejść do konwersacji podzielonych na wątki, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje o karcie. Jeśli nie przeniesiono Cię do karty Konwersacje, naciskaj klawisze Opcja+strzałka w lewo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Konwersacje, karta”.

 3. Wielokrotnie naciskaj klawisz Tab, żeby przejść do konwersacji podzielonych na wątki. Fokus przeniesie się na pole Odpowiedz w ostatniej konwersacji. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Odpowiedz, wybrano, grupa przycisków, Odpowiedz”.

 4. Aby nawigować po wiadomościach w konwersacji, najpierw naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w górę, żeby wyjść z pola Odpowiedz. Następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Aby nawigować poza konwersacją, naciśnij klawisz Tab.

Oznaczanie wiadomości polubieniem i ich zapisywanie

 1. Przejdź do wiadomości, którą chcesz oznaczyć polubieniem lub zapisać i naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Pasek narzędzi”. Aby wybrać pasek narzędzi, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół.

 2. Aby nawigować po opcjach, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Podczas nawigacji funkcja VoiceOver poinformuje o opcjach.

 3. Po zaznaczeniu opcji, którą chcesz wybrać, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 4. Aby powrócić do wiadomości, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół.

Znajdź i przeczytaj zapisane wiadomości

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, naciśnij klawisze Opcja+G. Fokus znajdzie się na opcji statusu.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+strzałka w górę, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Zapisane wiadomości”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać.

  Otworzy się lista zapisanych wiadomości, a najnowsza wiadomość będzie znajdować się na górze.

 3. Wielokrotnie naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje o zapisanej wiadomości. Aby przeszukać listę zapisanych wiadomości, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo. Funkcja VoiceOver będzie odczytywać wiadomości w miarę przechodzenia przez nie.

Dodawanie wiadomości do kanałów

Tworzenie wiadomości

 1. Na karcie Konwersacje naciśnij klawisz C. Fokus przesunie się na pole redagowania wiadomości. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Zredaguj nową wiadomość, edytuj tekst”.

  Porady: 

  • Aby rozszerzyć pole redagowania wiadomości i uzyskać dostęp do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Opcja+X.

  • Kiedy wiadomość zostanie wysłana, pole zwinie się automatycznie. Możesz również raz nacisnąć klawisz Tab, żeby przejść do przycisku Zwiń pole redagowania, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać.

 2. Wpisz wiadomość.

  Porada: Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość. Aby nawigować do menu emoji i naklejek, naciśnij klawisz Tab raz, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz menu, które chcesz otworzyć. Naciśnij klawisz Enter, żeby otworzyć menu, a następnie wpisz, czego szukasz lub naciśnij klawisz Tab, żeby przejść od razu do galerii. Aby nawigować po opcjach w galerii, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Control+Enter.

  Porada: Kiedy pole redagowania nie jest rozwinięte, możesz wysłać wiadomość, po prostu naciskając klawisz Enter.

Dodawanie załącznika

 1. W polu redagowania naciśnij klawisze Opcja+A. Otworzy się selektor załączników.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo, aż usłyszysz lokalizację w chmurze, z której chcesz dodać plik. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać.

 3. Aby nawigować po liście folderów lub plików, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo.

 4. Kiedy usłyszysz informację o pliku, który chcesz załączyć, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie dodany, a Ty znajdziesz go na karcie Pliki.

Załączanie pliku lokalnego
 1. Aby załączyć plik z komputera do wiadomości, naciśnij klawisze Opcje+A.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Przekaż”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcje+spacja. Otworzy się okno dialogowe do wyboru pliku.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po oknie dialogowym.

 4. Po znalezieniu i wybraniu pliku naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie dodany do wątku. Możesz również znaleźć go na karcie Pliki.

Dodawanie emoji

 1. W polu redagowania naciśnij klawisze Opcja+Q.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, żeby nawigować po liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W polu redagowania naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Załącznik, element menu”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Wybierz naklejkę”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, aby otworzyć menu.

 3. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować po okienku, naciśnij klawisz strzałki w prawo lub w lewo. Aby wybrać kategorię, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do listy naklejek i memów w kategorii, naciśnij klawisz Tab. Następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby nawigować po liście. Aby wybrać element, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 5. Jeśli chcesz, możesz edytować tekst naklejki lub mema. Kiedy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Gotowe, przycisk”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

  Naklejka lub mem zostaną dodane do wiadomości w polu redagowania.

Dodawanie lub otwieranie plików w kanale

Przekazywanie pliku lokalnego

 1. w kanale naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Konwersacje, karta”. Następnie naciśnij klawisze Opcja+strzałka w prawo. Fokus przesunie się na kartę Pliki, a funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie załączonych plików.

  Uwaga: Możesz również przekazać plik, używając pola redagowania wiadomości. Aby zapoznać się z instrukcjami, zobacz temat Dodawanie załącznika.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowy, utwórz nowy folder lub plik”.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Przekaż, przekaż pliki i foldery”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać przycisk Przekaż, a następnie naciśnij klawisz Enter, żeby otworzyć okno dialogowe.

 4. W oknie dialogowym naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po menu.

 5. Po znalezieniu i wybraniu pliku naciśnij klawisz Enter.

  Plik został przekazany i jest dostępny na karcie Pliki w kanale.

Utworzenie nowego pliku

 1. w kanale naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Konwersacje, karta”. Następnie naciśnij klawisze Opcja+strzałka w prawo. Fokus przesunie się na kartę Pliki, a funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie załączonych plików.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Nowy, utwórz nowy folder lub plik”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz rodzaj pliku, który chcesz utworzyć, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 4. Wpisz nazwę pliku, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Utwórz, przycisk”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 5. Dodaj zawartość w pliku. Plik zostanie automatycznie zapisany na karcie Pliki w kanale.

Otwarcie pliku

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Konwersacje, karta”. Następnie naciśnij klawisze Opcja+strzałka w prawo. Fokus przesunie się na kartę Pliki, a funkcja VoiceOver rozpocznie odczytywanie załączonych plików.

 2. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver rozpocznie ponowne odczytywanie załączonych plików.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz plik, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja, żeby wybrać.

  Uwaga: Podczas otwierania plików Office pojawi się prośba o otworzenie pliku w wersji online produktu OfficeDodatkowe logowanie może być wymagane.

 4. Aby edytować plik, w Przeglądarce plików naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Otworzy się podmenu.

 5. W podmenu naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcje, które chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 6. Edytuj plik w edytorze. Dokonane zmiany zostaną automatycznie zapisane.

 7. Aby zamknąć plik, naciśnij klawisze Command+Q.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Użyj czytnika zawartości ekranu, żeby bezproblemowo pracować z członkami zespołu w aplikacji Microsoft Teams. W jednym miejscu możesz uzyskać dostęp do konwersacji, spotkań, plików i notatek zespołu.

Uwagi: 

 • W tym temacie założono, że korzystasz z wbudowanego czytnika zawartości Narrator firmy Windows.

 • Aby korzystanie z programu było jak najlepsze, zaleca się używanie aplikacji Microsoft Teams w sieci Web w przeglądarce Microsoft Edge.

 • Aby przeczytać o sposobie nawigacji w programie Microsoft Teams, zapoznaj się z tematem Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Microsoft Teams za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat skrótów klawiaturowych w programie Microsoft Teams, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • Często dodawane są nowe funkcje ułatwień dostępu. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, automatycznie otrzymasz aktualizacje zawierające te nowe funkcje.

W tym temacie

Znajdowanie i odczytywanie nowych wiadomości w kanale

Po otrzymaniu nowej wiadomości program Narrator odczyta tekst i szczegóły wiadomości. Możesz również przeszukiwać wiadomości na karcie kanału Konwersacje.

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab lub klawisze Alt+strzałka w lewo lub strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Wybrany element karty Konwersacje”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość. Program Narrator odczytuje wiadomość.

  Uwaga: Aby otworzyć i odpowiedzieć na ostatni wątek, naciśnij klawisze Alt+R.

 3. Aby nawigować po liście wiadomości, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Kiedy zaznaczysz wiadomość, usłyszysz jej treść i szczegóły.

Nawigowanie po konwersacjach podzielonych na wątki i ich odczytywanie

 1. Jeśli konwersacja, w której bierzesz udział, jest podzielona na wątki, usłyszysz: „Konwersacja podzielona na wątki od <sender name>.” Aby otworzyć konwersację podzieloną na wątki, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz pierwszą wiadomość w wątku.

 2. Aby przechodzić pomiędzy wiadomościami w konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisze strzałki w górę lub w dół. Kiedy będziesz przechodzić przez wiadomości, program Narrator odczyta wiadomości.

 3. Aby otworzyć wiadomość w celu wykonania dalszych działań, naciśnij klawisz Enter. Aby przywrócić fokus do konwersacji podzielonej na wątki, naciśnij klawisz Esc.

Oznaczanie wiadomości polubieniem i ich zapisywanie

 1. W konwersacji naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość.

 2. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz wiadomości, którą chcesz polubić lub zapisać.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Niezaznaczona, zapisz tę wiadomość, pole wyboru”.

  Uwaga: Jeśli wiadomość, którą chcesz zapisać jest tą, którą wysłano, zamiast tego usłyszysz: „Więcej opcji”. Naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz: „Niezaznaczona, zapisz tę wiadomość, pole wyboru”.

  • Aby zapisać wiadomość, naciśnij klawisz spacji.

  • Aby polubić wiadomość, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Lubię to”. Naciśnij klawisz spacji.

Znajdź i przeczytaj zapisane wiadomości

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, naciśnij klawisze Alt+G. Usłyszysz: „Zmień status podmenu, element menu”. Fokus znajdzie się na bieżącym statusie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół, aż usłyszysz słowa: „Zapisane wiadomości”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się lista zapisanych wiadomości, a najnowsza wiadomość będzie pierwszym elementem.

 3. Aby przeszukać listę zapisanych wiadomości, naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół lub strzałka w górę. Kiedy zaznaczysz wiadomość, program Narrator odczyta treść wiadomości i jej szczegóły.

Dodawanie wiadomości do kanałów

Tworzenie wiadomości

 1. Na karcie Konwersacje naciśnij klawisz C. Fokus przesunie się na pole redagowania wiadomości. Usłyszysz słowa: „Zredaguj nową wiadomość, edytowanie”.

  Porada: Aby rozszerzyć pole redagowania wiadomości w celu uzyskania dostępu do większej liczby opcji edycji, naciśnij klawisze Alt+X. Aby zwinąć pole, ponownie naciśnij klawisze Alt+X.

 2. Wpisz wiadomość. Możesz również dodawać załączniki lub nawet emoji, naklejki lub memy, żeby urozmaicić swoją wiadomość.

 3. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Dodawanie załącznika

 1. Naciśnij klawisze Alt+A. Otworzy się selektor załączników.

 2. Naciskaj klawisze strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę lokalizacji w chmurze, z której chcesz dodać plik. Następnie naciśnij klawisz spacji.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aby nawigować po liście folderów lub plików. Następnie naciśnij klawisz Enter, żeby otworzyć folder.

 4. Kiedy usłyszysz informację o pliku, który chcesz załączyć, naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie załączony do wiadomości.

Załączanie pliku lokalnego
 1. Aby załączyć plik z komputera do wiadomości, naciśnij klawisze Alt+A.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz słowa: „Otwórz okno dialogowe, nazwa pliku, edycja edytowalna”. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby nawigować po oknie dialogowym.

 4. Po znalezieniu i wybraniu pliku naciśnij klawisze Alt+O. Plik zostanie załączony do wiadomości.

Dodawanie emoji

 1. W polu redagowania wiadomości naciśnij klawisze Alt+Q.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do listy emoji. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, żeby nawigować po liście.

 3. Kiedy usłyszysz emoji, które chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Emoji zostało dodane do wiadomości.

Dodawanie naklejki lub mema

 1. W wiadomości naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Element menu Załącznik”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Wybierz naklejkę”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do okienka kategorii naklejek lub memów, naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby nawigować w okienku, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać folder, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do listy naklejek i memów w kategorii, naciśnij klawisz Tab. Następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby nawigować po liście. Aby wybrać element, naciśnij klawisz spacji.

 5. Edytuj tekst naklejki lub mema według własnego uznania, a kiedy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”. Następnie naciśnij klawisz spacji.

Dodawanie lub otwieranie plików w kanale

Przekazywanie pliku lokalnego

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Wybrano, element karty Konwersacje”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Pliki”. Naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Nowy, utwórz nowy folder lub plik”.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows.

  Uwaga: Możesz również dodać plik, używając pola redagowania wiadomości. Aby zapoznać się z instrukcjami, zobacz temat Dodawanie załącznika.

 4. Naciśnij klawisz Tab i klawisze strzałek, aby nawigować po oknie dialogowym.

 5. Po znalezieniu i wybraniu pliku naciśnij klawisze Alt+O.

Utworzenie nowego pliku

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Wybrano, element karty Konwersacje”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Karta Pliki”. Naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Nowy, utwórz nowy folder lub plik”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz rodzaj pliku, który chcesz utworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Wpisz nazwę pliku, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Utwórz”.

 5. Dodaj zawartość w pliku. Plik zostanie automatycznie zapisany na karcie Pliki kanału.

Otwarcie pliku

 1. W kanale naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Karta Konwersacje, wybrano”. Następnie naciskaj klawisze Alt+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Element karty Pliki”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę pliku, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik otworzy się w Przeglądarce plików. Kiedy skończysz wyświetlanie pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Zamknij”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby edytować plik, w Przeglądarce plików naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj” i naciśnij klawisz spacji. Otworzy się podmenu.

 4. W podmenu naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcję, którą chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisz Enter. Edytuj plik, a dokonane zmiany zostaną automatycznie zapisane.

  Uwaga: Podczas otwierania plików Office pojawi się prośba o otworzenie pliku w wersji online produktu Office.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×