Podstawowe informacje o synchronizacji — co można, a czego nie można synchronizować

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane programu Outlook można synchronizować z urządzeniami przenośnymi i z innymi aplikacjami. Program Outlook i konto programu Microsoft Exchange oraz program Outlook i konta e-mail są także regularnie synchronizowane. Poniżej opisano szczegółowo sposób synchronizacji informacji przez program Outlook.

Usługa

Poczta

Kontakty

Kalendarz

Zadania

Notatki

Exchange

Jeśli masz konto programu Microsoft Exchange i używasz go w programie Outlook, wiadomości e-mail, kontakty, wydarzenia kalendarza i wszystkie inne foldery programu Microsoft Exchange są synchronizowane automatycznie. W programie Outlook oraz na serwerze, na którym działa program Microsoft Exchange Server, informacje są zawsze aktualne.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Outlook.com

Konto e-mail IMAP

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Google

Konto e-mail IMAP

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Yahoo

Konto e-mail POP

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Konta programu Microsoft Exchange

W poniższej tabeli przedstawiono elementy programu Outlook, które są synchronizowane z serwerem programu Exchange, oraz elementy, które nie są z nim synchronizowane.

Element programu Outlook

Serwer programu Exchange

Wiadomości

Za pomocą programu Outlook można uzyskać dostęp do wszystkich folderów serwera Exchange, w tym także do podfolderów. Program Outlook jest automatycznie na bieżąco synchronizowany z serwerem Exchange. Program Outlook co minutę sprawdza, czy na serwerze są nowe wiadomości.

Reguły

Jeśli masz konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszy, możesz za pomocą programu Outlook dla komputerów Mac tworzyć i edytować reguły zapisywane na serwerze Exchange. Nie możesz wyświetlać ani edytować reguł, które skonfigurowano tak, aby były uruchamiane wyłącznie w programie Outlook dla systemu Windows.

Z konto programu Microsoft Exchange zarządzane przez program Microsoft Exchange Server 2007 nie można używać programu Outlook dla komputerów Mac, edytować ani tworzyć reguły, które zostały zapisane na serwerze programu Exchange (na przykład reguły utworzone w programie Outlook dla systemu Windows). Reguły, które zostały utworzone w programie Outlook dla komputerów Mac są zapisywane na komputerze i uruchomić dla wiadomości tylko wtedy, gdy są synchronizowane z programem Outlook dla komputerów Mac. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie reguły w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Kontakty

Wszystkie kontakty konta programu Exchange oraz foldery kontaktów programu Outlook są automatycznie na bieżąco synchronizowane z serwerem Exchange.

Jednak zapisywane w programie Outlook dla komputerów Mac listy grup i dystrybucyjne kontaktu nie są zapisywane na serwerze programu Exchange. Wszystkie grupy, które są tworzone są zapisywane na komputerze i są dostępne tylko w programie Outlook dla komputerów Mac. To samo dotyczy grupy kontaktów zapisanych na serwerze programu Exchange

Wydarzenia kalendarza

Wszystkie kalendarze konta programu Exchange oraz ich wydarzenia w programie Outlook są automatycznie na bieżąco synchronizowane z serwerem Exchange.

Notatki

Notatki oraz foldery notatek są synchronizowane z serwerem Exchange.

Zadania

Zadania oraz foldery zadań są synchronizowane z serwerem Exchange.

Flagi monitujące

Wiadomości i kontakty z flagą monitującą są synchronizowane z serwerem Exchange wraz z datami ukończenia, datami rozpoczęcia, datami przypomnień i datami wykonania.

Kategorie

Informacje o kategoriach zastosowanych do elementów w programie Outlook są synchronizowane z serwerem Exchange. Jednak kolory skojarzone z kategoriami mogą się różnić między programami Outlook dla komputerów Mac i Outlook dla systemu Windows.

Twoje informacje są także dostępne dla każdej innej aplikacji używanej do nawiązywania połączenia z serwerem Exchange, na przykład dla programu Outlook dla systemu Windows. Jeśli używasz zarówno programu Outlook dla komputerów Mac, jak i programu Outlook dla systemu Windows, aby uzyskiwać dostęp do tego samego konta programu Microsoft Exchange, musisz mieć na uwadze pewne różnice w sposobie wyświetlania informacji przez te dwie aplikacje:

Typ informacji

Różnice między programami Outlook dla komputerów Mac i Outlook dla systemu Windows

Adresy e-mail kontaktów

W programie Outlook dla komputerów Mac można przechowywać do 13 adresów e-mail dla każdego kontaktu. W programie Outlook dla systemu Windows można przechowywać do trzech adresów e-mail. Podczas synchronizacji kontaktów program Outlook dla komputerów Mac synchronizuje domyślny adres e-mail z polem Adres e-mail w programie Outlook dla systemu Windows. Kolejne dwa adresy kontaktu z programu Outlook dla komputerów Mac są synchronizowane z polami Adres e-mail 2 i Adres e-mail 3 w programie Outlook dla systemu Windows.

Adresy wysyłkowe kontaktów

Niektóre pola, takie jak Drugie imię, są dostępne w programie Outlook dla komputerów Mac, ale nie są dostępne w programie Outlook dla systemu Windows. W rezultacie, jeśli w polu Drugie imię zostaną wprowadzone informacje, nie będą one widoczne w programie Outlook dla systemu Windows. Podobnie program Outlook dla systemu Windows zawiera pola kontaktów, które nie są dostępne w programie Outlook dla komputerów Mac.

Aby obejść ten problem, można wprowadzić informacje na karcie Notatki w programie Outlook dla komputerów Mac. Te informacje będą wyświetlane w polu Notatki w programie Outlook dla systemu Windows.

Konta e-mail IMAP

Jeśli chcesz zsynchronizować IMAP poczty e-mail, należy najpierw dodać konto w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania konta zobacz Dodawanie konta e-mail do programu Outlook dla komputerów Mac.

Po wykonaniu tej czynności synchronizacja udostępnia dwie opcje: używanie funkcji IMAP IDLE (znanej także jako „synchronizacja na żywo”) lub tworzenie harmonogramów dla folderów subskrybowanych. Za pomocą funkcji IMAP IDLE można obsługiwać połączenie z serwerem IMAP i stosować wprowadzane zmiany do stanu wiadomości przeczytane, nieprzeczytane lub oflagowane na serwerze. Można jednak obsługiwać połączenie tylko z jednym folderem jednocześnie. Inna możliwość to utworzenie harmonogramów synchronizujących foldery subskrybowane w programie Outlook z serwerem poczty IMAP.

Używając funkcji IMAP IDLE oraz harmonogramów, można wykonać następujące działania:

Funkcja

Efekt

IMAP IDLE

Obsługiwanie połączenia z serwerem IMAP dla jednego folderu.

IMAP IDLE

Stosowanie zmian stanu wiadomości przeczytane, nieprzeczytane i oflagowane do wiadomości na serwerze IMAP.

Harmonogramy

Odbieranie nowych wiadomości e-mail lub informacji z serwera w ustalonym czasie.

Harmonogramy

Wysyłanie wszystkich wiadomości w ustalonym czasie.

Harmonogramy

Usuwanie wiadomości pocztowych z folderu Elementy usunięte lub z innego folderu w ustalonym czasie, gdy wiadomości są starsze niż ustalona liczba dni.

Harmonogramy

Usuwanie wiadomości-śmieci w ustalonym czasie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji IMAP IDLE, zobacz Ustawienia serwera konta IMAP.

Konta e-mail POP

Jeśli chcesz zsynchronizować POP poczty e-mail, należy najpierw dodać konto w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania konta zobacz Dodawanie konta e-mail do programu Outlook dla komputerów Mac.

Po wykonaniu tej czynności za pomocą harmonogramów można określić, kiedy program Outlook ma przeprowadzać synchronizację z serwerem poczty POP przez wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.

W opcjach serwera konta POP można także określić, czy na serwerze ma być przechowywana kopia każdej wiadomości, czy wiadomości mają być usuwane po określonej liczbie dni lub czy wiadomości mają być usuwane z serwera po usunięciu ich w programie Outlook.

Używając harmonogramów lub ustawiając opcje serwera, można wykonać następujące działania:

Funkcja

Efekt

Harmonogramy

Odbieranie nowych wiadomości e-mail w ustalonym czasie.

Harmonogramy

Wysyłanie wszystkich wiadomości w ustalonym czasie.

Opcje serwera

Pozostawianie kopii każdej wiadomości na serwerze.

Opcje serwera

Usuwanie wiadomości z serwera po usunięciu ich w programie Outlook.

Harmonogramy

Usuwanie wiadomości e-mail starszych niż ustalona liczba dni.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×