Podstawowe informacje o animacjach w prezentacji

Dzięki animacji prezentacja programu Microsoft PowerPoint 2010 może stać się bardziej dynamiczna, a przekazywane informacje będą łatwiej zapadać w pamięć. Najczęściej używane typy efektów animowanie to wejścia i wyjścia. Atrakcyjność efektów animacji można zwiększyć, dodając do nich dźwięk. Informacje na temat stosowania efektu animacji do grafiki SmartArt można znaleźć w artykule Animowanie grafiki SmartArt.

Porada : Wielu ekspertów z dziedziny tworzenia prezentacji zaleca, aby oszczędnie stosować animacje i efekty dźwiękowe. Animacja przydaje się do zwiększania dynamiki prezentacji i ułatwia podkreślenie konkretnych zagadnień, jednak zbyt wiele animacji może działać rozpraszająco. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której animacje i dźwięki odciągają uwagę odbiorców od słów wypowiadanych przez prezentera.

W tym artykule

Stosowanie efektów animacji wejścia i wyjścia

Stosowanie efektów dźwiękowych do animowanych tekstów i obiektów

Stosowanie ścieżki ruchu do tekstu lub obiektu

Stosowanie efektów animacji wejścia i wyjścia

W tym krótkim pokazie wideo przedstawiono dodawanie efektów animacji wejścia i wyjścia. Zastosowane animacje są przykładowe — korzystając z tej samej procedury, można zastosować dowolną dostępną animację do tekstu lub obiektów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby dodać animację do tekstu lub obiektu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz animować.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij efekt animacji z galerii. Kliknij strzałkę Więcej, aby wyświetlić więcej opcji.

  Uwaga : W galerii ikony efektów wejścia mają kolor zielony, ikony efektów wyróżnienia mają kolor żółty, a ikony efektów wyjścia mają kolor czerwony.

 3. Aby zmienić sposób animacji zaznaczonego tekstu, kliknij pozycję Opcje efektu, a następnie kliknij wymagany rodzaj animacji.

  Uwaga :  Nie dla wszystkich efektów animacji są dostępne te same opcje w obszarze Opcje efektu.

 4. W celu określenia chronometrażu efektów użyj poleceń dostępnych na karcie Animacje w grupie Chronometraż. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także artykuł Ustawianie opcji chronometrażu i efektów animacji.

Początek strony

Stosowanie efektów dźwiękowych do animowanych tekstów i obiektów

Animowany tekst lub animowane obiekty można dodatkowo wyróżnić, stosując efekty dźwiękowe.

Aby dodać dźwięk do animowanego tekstu lub obiektu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Animacje w grupieAnimacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji. Z boku okienka obszaru roboczego zostanie otwarte Okienko animacji z informacjami o kolejności, typie i czasie trwania efektów animacji zastosowanych do tekstu lub obiektów na slajdzie.

 2. Znajdź efekt, do którego chcesz dodać dźwięk, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.
  Okienko animacji, dodawanie opcji efektu do efektu

  Uwaga : W oknie dialogowym Opcje efektu są wyświetlane różne opcje w zależności od wybranego typu animacji.

 3. Na karcieEfektw obszarzeRozszerzenia w poluDźwięk kliknij strzałkę, aby otworzyć listę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij na liście dźwięk, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby dodać dźwięk z pliku, kliknij na liście pozycję Inny dźwięk, znajdź plik dźwiękowy, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Kliknięcie dźwięku na liście na karcie Efekty
   Po kliknięciu przycisku OK lub Otwórz na slajdzie zostanie odtworzony podgląd animacji z dodanym dźwiękiem. Aby zmienić głośność dźwięku na podglądzie, kliknij przycisk Dźwięk Przycisk Dźwięk w oknie opcji efektów animacji i przesuń suwak w górę lub w dół. Aby wyłączyć dźwięk na podglądzie, zaznacz pole wyboru Wycisz.

 4. Powtórz tę czynność dla każdego punktora w tekście, do którego chcesz dodać efekt dźwiękowy.

 5. Aby wyświetlić podgląd wszystkich animacji i dźwięków zastosowanych do slajdu, w obszarze Okienko animacji kliknij przycisk Odtwórz.

Początek strony

Stosowanie ścieżki ruchu do tekstu lub obiektu

Do tekstu lub obiektu można dodawać bardziej złożone lub niestandardowe ruchy animacji. W tym krótkim pokazie przedstawiono niektóre przykłady.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Kliknij obiekt lub tekst, do którego chcesz dodać ścieżkę ruchu. Po wytyczonej ścieżce będzie się poruszał środek obiektu lub punktora tekstu.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja w obszarze Ścieżki ruchu wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Kliknij pozycję Linie, Łuki, Obroty, KształtylubPętle. Wybrana ścieżka będzie widoczna jako linia kropkowana na zaznaczonym obiekcie lub obiekcie tekstowym.
  Zielona strzałka wskazuje początek ścieżki, a czerwona — jej koniec.

 4. Kliknij pozycję Ścieżka niestandardowa. Po kliknięciu miejsca, w którym ma się rozpoczynać ścieżka ruchu, wskaźnik zmieni się w ołówek Ołówek służący do rysowania tabel .
  Aby narysować ścieżkę połączonych linii prostych    Kliknij miejsce, w którym ma się rozpocząć ścieżka ruchu. Przesuń wskaźnik i kliknij miejsce, w którym linia ma się kończyć. Narysuj następną połączoną linię, klikając miejsce, w którym ma się ona zakończyć. Kliknij dwukrotnie w ostatecznym punkcie końcowym ścieżki ruchu.
  Aby narysować ścieżkę nieregularną    Kliknij miejsce, w którym ma się rozpocząć ścieżka ruchu. Przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy i przesuń wskaźnik, wytyczając odpowiednią ścieżkę ruchu. Kliknij dwukrotnie w ostatecznym punkcie końcowym ścieżki ruchu.

 5. Aby odtworzyć pełną animację z dźwiękami dla slajdu, na karcie Animacje w grupie Podgląd kliknij pozycję Podgląd.

  Uwagi : 

  • Aby przenieść całą ścieżkę ruchu, należy ją kliknąć (wówczas wskaźnik przybierze kształt strzałki z czterema grotami Wskaźnik przenoszenia w programie Excel ), a następnie przeciągnąć ścieżkę ruchu w wymagane miejsce.

  • Ścieżki Kształty i Pętle są zamknięte, co oznacza, że obiekt wraca do swojego punktu początkowego. Aby powrócić do punktu początkowego w przypadku ścieżki otwartej, takiej jak Linie , Łuki , Obroty lub Ścieżka niestandardowa , należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ścieżkę, a następnie kliknąć polecenie Zamknij ścieżkę . Zostanie dodana ścieżka liniowa prowadząca z poprzedniego punktu końcowego do punktu początkowego.

  • Aby zmienić kształt ścieżki ruchu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ścieżkę, a następnie kliknąć polecenie Edytuj punkty . Na ścieżce pojawią się czarne kwadratowe uchwyty — należy przeciągnąć jeden z nich, aby przenieść odpowiadający mu fragment ścieżki.

  • Każdy fragment ścieżki, w tym punkty początkowe i końcowe, można umieszczać poza slajdem.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×