Podstawianie brakujących czcionek w publikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli publikacja zawiera czcionki, które są ani na komputerze ani osadzony w publikacji, systemu operacyjnego Microsoft Windows zapewnia, że zastępuje domyślne brakujących czcionek. Po otwarciu publikacji w programie Publisher, która zawiera czcionki, które nie są zainstalowane na komputerze, można wybrać odpowiednie opcje, aby tymczasowo lub trwale podstawianie czcionek na komputerze brakujących czcionek, które są używane w publikacji.

Podstawianie czcionek jest przydatne, gdy chcesz wyświetlić publikacji na innym komputerze, a chcesz mieć pewność, że tekst jest czytelny niezależnie od tego, które czcionki są dostępne na innych komputerach. Brak znaków wschodnioazjatyckich specjalne litery i są obsługiwane niezależnie od innych czcionek.

W większości przypadków podstawianie czcionek zmienia ułożenie tekstu. Prawdopodobnie zmienią się podziały wierszy, podziały kolumn, podziały stron, interlinia i dzielenia wyrazów, nawet jeśli czcionka podstawiana jest podobna do brakującą czcionkę. Ponieważ podstawianie czcionek może znacząco wpłynąć na układ publikacji, można uniknąć lub wyłączyć podstawianie czcionek.

Gdy podstawianie czcionek jest włączona, i jest otwierany plik na innym komputerze, który nie zawiera te same czcionki, które zostały użyte lub w punkcie usług poligraficznych, Microsoft Windows odbywa się zastępowanie czcionek wybranych, tak aby można było odczytać tekst w publikacji.

 1. W oknie dialogowym czcionki kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

  Uwaga: Jeśli nie można otworzyć okno dialogowe czcionek, po otwarciu publikacji, kliknij przycisk plik, wskaż polecenie Ustawienia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij Zarządzanie czcionkami osadzonymi. W oknie dialogowym czcionki kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

 2. W oknie dialogowym Podstawianie czcionek wybierz brakującą czcionkę z listy czcionek.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć sugerowanego podstaw czcionki dla tej sesji, kliknij pozycję tymczasowo zastąpić tej czcionki do wyświetlania i drukowania.

   Uwaga: Czcionki, które są wyświetlane jako tymczasowe nie są zapisywane razem z publikacją.

  • Aby zamienić brakujących czcionek sugerowanego zestawu czcionek zastępczych od tej pory, kliknij pozycję trwale podstaw tę czcionkę w publikacji.

   Uwaga: To jest stała zmiana i nie można cofnąć, po kliknięciu przycisku OK, ale możesz użyć oryginalnej czcionki, jeśli możesz zainstalować ją później.

  • Aby przypisać czcionki, aby zastąpić, wykonaj następujące czynności:

   1. Na liście Czcionka podstawiana wybierz inną czcionkę.

   2. Kliknij opcję Podstaw tę czcionkę do wyświetlania i drukowania tymczasowo lub trwale podstaw tę czcionkę w publikacji.

Początek strony

Jeśli czcionkę, której używasz nie zawiera określonego znaku i zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich (plik > Opcje > Zaawansowane ), zobacz małym polu zamiast brakującego znaku wszędzie tam, gdzie znak występuje w tekście.

Gdy jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich, program Publisher automatycznie stosuje Czcionka podstawiana brakujących znaków wschodnioazjatyckich. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich. Zaleca się pozostawienie to pole wyboru jest zaznaczone, jeśli chcesz drukować publikacji ze swojego komputera.

Jeśli planujesz przeniesienie publikacji na inny komputer lub do druku komercyjnego, jednak najlepiej wyłączyć automatyczne podstawianie czcionek przed wpisz dowolny tekst w publikacji. Następnie zawsze gdy zostanie wyświetlony małym polu zamiast brakującego znaku, małym polu można zastąpić ręcznie z inną czcionkę, który zawiera znak, który chcesz.

Aby zapobiec stosowaniu podstawianie czcionek znaków w publikacji w druku komercyjnego lub innego użytkownika, należy osadzić czcionek w publikacji przed wysłaniem zawartości do wydrukowania.

Włączanie podstawianie czcionek lub wyłączanie dla brakujących znaków wschodnioazjatyckich

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich.

Początek strony

Jeśli chcesz zachować układ publikacji — w tym podziały wierszy, kolumn i podział stron odstępów między wierszami i dzielenia wyrazów, może zajść potrzeba uniknięcia podstawianie czcionek.

Aby uniknąć podstawianie czcionek, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Osadzanie czcionek TrueType w publikacji. Osadzanie czcionek TrueType, są zapisywane w publikacji. Publikacji z czcionkami osadzonymi można wyświetlać i drukować tekst w oryginalnej czcionki, nawet jeśli te czcionki nie są zwykle zainstalowane na komputerze, którego używasz.

  Uwaga: Tylko czcionek TrueType może być osadzony i tylko wtedy, gdy są one licencjonowane osadzania.

 • Jeśli trwa publikacji na inny komputer, sprawdź, czy komputer ma zainstalowane te same czcionki używanej w publikacji.

 • Jeśli używane czcionki PostScript w publikacji i trwa do druku komercyjnego, poproś czy drukarki czcionki, które zostały użyte lub może je nabyć.

Początek strony

Podczas drukowania publikacji na drukarce PostScript są zastępowane przez czcionki PostScript są na drukarce wszystkich czcionek TrueType o takiej samej nazwie, które są używane w publikacji. Może to powodować tekst zmiana układu, uzyskując nieoczekiwane podziały wierszy, dzielenie wyrazów i przepełnienie, które mogą się zmienić wygląd publikacji. Aby wyłączyć podstawianie czcionek podczas drukowania i korzystać tylko czcionki, które zostały osadzone w publikacji lub zainstalowany na Twoim komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję plik > Drukuj, a następnie rozwiń listę listy rozwijanej drukarki.

 2. Wybierz drukarkę PostScript, którego użyjesz do wydruku końcowego.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia wyjściowe, a następnie kliknij kartę Grafika i czcionki.

 4. W obszarze czcionki kliknij opcję Użyj tylko czcionek publikacji.

Początek strony

Gdy podstawianie czcionek jest włączona, i jest otwierany plik na innym komputerze, który nie zawiera te same czcionki, które zostały użyte lub w punkcie usług poligraficznych, Microsoft Windows odbywa się zastępowanie czcionek wybranych, tak aby można było odczytać tekst w publikacji.

 1. W oknie dialogowym Ładowanie czcionek kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

  Uwaga: Jeśli nie można otworzyć okno dialogowe Ładowanie czcionek podczas otwierania publikacji, w menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij przycisk czcionki. W oknie dialogowym czcionki kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

 2. W oknie dialogowym Podstawianie czcionek wybierz brakującą czcionkę z listy czcionek.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć sugerowanego podstaw czcionki dla tej sesji, kliknij pozycję tymczasowo zastąpić tej czcionki do wyświetlania i drukowania.

   Uwaga: Czcionki, które są wyświetlane jako tymczasowe nie są zapisywane razem z publikacją.

  • Aby zamienić brakujących czcionek sugerowanego zestawu czcionek zastępczych od tej pory, kliknij pozycję trwale podstaw tę czcionkę w publikacji.

   Uwaga: To jest stała zmiana i nie można cofnąć, po kliknięciu przycisku OK, ale możesz użyć oryginalnej czcionki, jeśli możesz zainstalować ją później.

  • Aby przypisać czcionki, aby zastąpić, wykonaj następujące czynności:

   1. Na liście Czcionka podstawiana wybierz inną czcionkę.

   2. Kliknij opcję Podstaw tę czcionkę do wyświetlania i drukowania tymczasowo lub trwale podstaw tę czcionkę w publikacji.

Początek strony

Jeśli czcionkę, której używasz nie zawiera określonego znaku, a zobaczysz zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich (menuNarzędzia, polecenie Opcje, karta Edycja ) małe pole zamiast brak znaków gdziekolwiek, że znak występuje w tekście.

Gdy jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich, program Publisher automatycznie stosuje Czcionka podstawiana brakujących znaków wschodnioazjatyckich. Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich. Zaleca się pozostawienie to pole wyboru jest zaznaczone, jeśli chcesz drukować publikacji ze swojego komputera.

Jeśli planujesz przeniesienie publikacji na inny komputer lub do druku komercyjnego, jednak najlepiej wyłączyć automatyczne podstawianie czcionek przed wpisz dowolny tekst w publikacji. Następnie zawsze gdy zostanie wyświetlony małym polu zamiast brakującego znaku, małym polu można zastąpić ręcznie z inną czcionkę, który zawiera znak, który chcesz.

Aby zapobiec stosowaniu podstawianie czcionek znaków w publikacji w druku komercyjnego lub innego użytkownika, należy osadzić czcionek w publikacji przed wysłaniem zawartości do wydrukowania.

Włączanie podstawianie czcionek lub wyłączanie dla brakujących znaków wschodnioazjatyckich

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Edycja.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich.

Początek strony

Jeśli chcesz zachować układ publikacji — w tym podziały wierszy, kolumn i podział stron odstępów między wierszami i dzielenia wyrazów, może zajść potrzeba uniknięcia podstawianie czcionek.

Aby uniknąć podstawianie czcionek, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Osadzanie czcionek TrueType w publikacji. Osadzanie czcionek TrueType, są zapisywane w publikacji. Publikacji z czcionkami osadzonymi można wyświetlać i drukować tekst w oryginalnej czcionki, nawet jeśli te czcionki nie są zwykle zainstalowane na komputerze, którego używasz.

  Uwaga: Tylko czcionek TrueType może być osadzony i tylko wtedy, gdy są one licencjonowane osadzania.

 • Jeśli trwa publikacji na inny komputer, sprawdź, czy komputer ma zainstalowane te same czcionki używanej w publikacji.

 • Jeśli używane czcionki PostScript w publikacji i trwa do druku komercyjnego, poproś czy drukarki czcionki, które zostały użyte lub może je nabyć.

Początek strony

Podczas drukowania publikacji na drukarce PostScript są zastępowane przez czcionki PostScript są na drukarce wszystkich czcionek TrueType o takiej samej nazwie, które są używane w publikacji. Może to powodować tekst zmiana układu, uzyskując nieoczekiwane podziały wierszy, dzielenie wyrazów i przepełnienie, które mogą się zmienić wygląd publikacji. Aby wyłączyć podstawianie czcionek podczas drukowania i korzystać tylko czcionki, które zostały osadzone w publikacji lub zainstalowany na Twoim komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Szczegóły drukarki.

 2. W polu Nazwa drukarka wybierz odpowiednią drukarkę PostScript użyjesz do wydruku końcowego.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę Grafika i czcionki.

 4. W obszarze czcionki kliknij opcję Użyj tylko czcionek publikacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×