Podstawianie brakujących czcionek w publikacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli publikacja zawiera czcionki, które są ani na komputerze ani osadzony w publikacji, systemu operacyjnego Microsoft Windows zapewnia, że zastępuje domyślne brakujących czcionek. Po otwarciu publikacji w programie Publisher, która zawiera czcionki, które nie są zainstalowane na komputerze, można wybrać odpowiednie opcje, aby tymczasowo lub trwale podstawianie czcionek na komputerze brakujących czcionek, które są używane w publikacji.

Podstawianie czcionek jest przydatne, gdy chcesz wyświetlić publikacji na innym komputerze, a chcesz mieć pewność, że tekst jest czytelny niezależnie od tego, które czcionki są dostępne na innych komputerach. Brakujące znaki wschodnioazjatyckie specjalne litery i są obsługiwane niezależnie od innych czcionek.

W większości przypadków podstawianie czcionek zmienia ułożenie tekstu. Prawdopodobnie zmienią się podziały wierszy, podziały kolumn, podziały stron, interlinia i sposób dzielenia wyrazów, nawet jeśli podstawiana czcionka jest podobna do brakującej. Ponieważ podstawianie czcionek może znacząco wpłynąć na układ publikacji, niektórzy użytkownicy mogą unikać podstawiania czcionek lub wyłączać je.

Co chcesz zrobić?

Przypisywanie czcionek zastępczych dla brakujących czcionek

Podstawianie czcionek dla brakujących znaków wschodnioazjatyckich

Unikanie podstawianie czcionek

Wyłączyć podstawianie czcionek podczas drukowania

Przypisywanie czcionek podstawianych dla brakujących czcionek

Gdy jest włączona funkcja podstawiania czcionek, a plik jest otwierany przez użytkownika lub w punkcie usług poligraficznych na komputerze niewyposażonym w czcionki użyte w publikacji, wybrane czcionki ulegną podstawieniu w systemie Microsoft Windows, tak aby można było odczytać tekst publikacji.

 1. W oknie dialogowym Czcionki kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

  Uwaga : Jeśli okno dialogowe Czcionki nie zostanie otwarte podczas otwierania publikacji, kliknij przycisk Plik, wskaż pozycję Narzędzia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj czcionkami osadzonymi. W oknie dialogowym Czcionki kliknij przycisk Podstawianie czcionek.

 2. W oknie dialogowym Podstawianie czcionek wybierz z listy czcionek brakującą czcionkę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć sugerowanego zestawu czcionek podstawianych tylko dla tej sesji, kliknij pozycję Podstaw tę czcionkę tymczasowo do wyświetlania i drukowania.

   Uwaga : Czcionki określone jako tymczasowe nie są zapisywane razem z publikacją.

  • Aby od tego momentu zastępować brakujące czcionki sugerowanym zestawem czcionek podstawianych, kliknij pozycję Podstaw tę czcionkę na stałe w publikacji.

   Uwaga : Jest to stała zmiana, której nie można cofnąć po kliknięciu przycisku OK, ale można użyć oryginalnej czcionki, jeśli zostanie później zainstalowana.

  • Aby przypisać czcionki, które mają być podstawiane, wykonaj następujące czynności:

   1. Z listy Czcionka podstawiana wybierz inną czcionkę.

   2. Kliknij pozycję Podstaw tę czcionkę tymczasowo do wyświetlania i drukowania lub Podstaw tę czcionkę na stałe w publikacji.

Początek strony

Czcionki podstawiane dla brakujących znaków wschodnioazjatyckich

Jeśli nie zawiera czcionkę, której używasz określonego znaku, a zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę brakujących znaków wschodnioazjatyckich (przyciskplik, wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz pozycjęZaawansowane ), zobacz małym polu zamiast brakującego znaku miejscach występowania w tekście.

Gdy pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę zamiast brakujących znaków wschodnioazjatyckich jest zaznaczone, program Publisher automatycznie stosuje czcionkę podstawianą dla brakujących znaków wschodnioazjatyckich. Pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę zamiast brakujących znaków wschodnioazjatyckich jest zaznaczone domyślnie. Zalecane jest pozostawienie tego pola wyboru zaznaczonego, jeśli użytkownik planuje wydrukowanie publikacji na własnym komputerze.

Jeśli jest planowane przeniesienie publikacji na inny komputer lub dostarczenie jej do komercyjnego punktu usług poligraficznych, lepiej jest wyłączyć automatyczne podstawianie czcionek przed wpisaniem tekstu w publikacji. Następnie, zawsze gdy zamiast brakującego znaku zostanie wyświetlony mały prostokąt, można będzie ręcznie zastąpić ten prostokąt inną czcionką zawierającą wymagany znak.

Aby uniemożliwić komercyjnemu punktowi usług poligraficznych lub innemu użytkownikowi stosowanie podstawiania czcionek dla znaków w publikacji, należy osadzić czcionki w publikacji przed wysłaniem jej w celu wydrukowania.

Włączanie lub wyłączanie podstawiania czcionek zamiast brakujących znaków wschodnioazjatyckich

 1. Kliknij przycisk Plik, wybierz polecenie Opcje, a następnie wybierz kartę Zaawansowane.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Automatycznie podstaw czcionkę zamiast brakujących znaków wschodnioazjatyckich.

Początek strony

Unikanie podstawiania czcionek

Aby zachować układ publikacji — w tym podziały wierszy, podziały kolumn, podziały stron, interlinie i sposób dzielenia wyrazów — można unikać podstawiania czcionek.

Aby uniknąć podstawiania czcionek, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Osadzanie czcionek TrueType w publikacji. Osadzanie czcionek TrueType, są zapisywane w publikacji. Publikacji z czcionkami osadzonymi można wyświetlać i drukować tekst w oryginalnej czcionki, nawet jeśli te czcionki nie są zwykle zainstalowane na komputerze, którego używasz.

  Uwaga : Można osadzać tylko czcionki TrueType, wyłącznie wtedy, gdy licencja zezwala na osadzanie.

 • Jeśli przenosisz publikację na inny komputer, sprawdź, czy są na nim zainstalowane takie same czcionki, jakich użyto w publikacji.

 • Jeśli używane czcionki PostScript w publikacji i trwa do druku komercyjnego, poproś czy drukarki czcionki, które zostały użyte lub może je nabyć.

Początek strony

Wyłączanie podstawiania czcionek podczas drukowania

Podczas drukowania publikacji na drukarce PostScript znajdujące się w niej czcionki PostScript są podstawiane w miejsce wszystkich czcionek TrueType o takich samych nazwach, które są używane w publikacji. Może to spowodować zmianę ułożenia tekstu, czego skutkiem może być zmiana wyglądu publikacji z powodu pojawienia się nieoczekiwanych podziałów wierszy, błędnego dzielenia wyrazów i przepełnienie. Aby wyłączyć podstawianie czcionek podczas drukowania i korzystać tylko z czcionek osadzonych w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Plik, wybierz polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Szczegóły drukarki.

 2. W polu Drukarka wybierz drukarkę PostScript, która zostanie użyta do drukowania wersji końcowej.

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia wyjściowe, a następnie kliknij kartę Grafika i czcionki.

 4. W obszarze Czcionki kliknij przycisk Użyj tylko czcionek publikacji.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×